Vieroslava
Meno je slovanského pôvodu s významom oslavujúci vieru. Býva taká dobrá a príliš dôverčivá, že ju už odmala ľudia len využívajú a klamú. Občas si dokáže vziať poučenie z vlastných chýb a vie konať diplomaticky, takýchto situácií je však v jej živote veľmi málo. V kruhu priateľov je veľmi obľúbená pre svoju láskavú povahu a zmysel pre humor. Rada im pomôže, hoci si to občas nezaslúžia, pretože sa neraz správajú pokrytecky a sebecky. Bude menej plytvať svojou energiou, ak dokáže rýchlejšie rozlíšiť dobré investície od zlých, a dobrých priateľov od zlých. Chýba jej schopnosť rýchlejšie sa rozhodovať a ostrejší úsudok. Vieroslava vo svojom živote zažije veľmi veľa sklamania, pokiaľ si nenájde k sebe partnera, ktorý ju bude podporovať a povzbudzovať. Neraz potrebuje maximálnu starostlivosť a množstvo lásky. K svojmu partnerovi bude pristupovať s láskou a úctou, preto bude vyžadovať od neho, aby aj on mal rovnaké priority. Typickou farbou tohto mena je zelená a oranžová.
Zavrieť