Dáša
Meno je škandinávskeho pôvodu a v preklade znamená slávny deň. Žena s týmto menom je romantická osobnosť telom i dušou. Je vášnivá, nežná, zraniteľná a plná túžby po láske. V jej živote hlavnú úlohu zohrávajú city. Má na očiach ružové okuliare, ktorými vidí svet lepší a krajší. Krutá realita jej zavše uteká. Láska k umeniu jej zaručí úspech. Bude sa v ňom môcť naplno realizovať, avšak potrebuje svoj priestor a čas. Nedokáže pracovať pod nátlakom, trpí a nevie sa nijako presadiť. Potrebuje vrúcnu podporu svojho partnera a rodiny, ktorá jej zabezpečí dostatok ochrany pred okolitým svetom. Do tejto ženy sa oplatí investovať čas, lásku a námahu, pretože sa vám vždy odplatí. Typickou farbou tohto mena je zelená.
Zavrieť