Je to výsledok snahy pripravovať študentov hlavne na technické školy. Počet maturantov z matematiky stúpa, v testoch dosiahli priemerne 57 percent. Vlani externú časť maturitnej skúšky z matematiky absolvovalo 4621 žiakov, tento rok to bolo 5422.

Počet maturantov, ktorí si za jeden z predmetov vybrali matematiku, v tomto školskom roku stúpol. Ako vyplýva z výsledkov externej časti maturity, žiaci v školskom roku 2017/2018 dosiahli priemernú úspešnosť 57 percent, vlani to bolo 45,9 percenta.


Žiaci píšuci papierovú formu testu (84,6 percenta maturantov) dosiahli priemernú úspešnosť 56,5 percenta, žiaci píšuci elektronickú formu testu (15,4 percenta maturantov) dosiahli úspešnosť 60,2 percenta. Maturitu z matematiky si vybralo 5422 žiakov, čo je 12,8 percenta všetkých maturantov v riadnom termíne. Z toho bolo 74,2 percenta žiakov gymnázií a 25,8 percenta žiakov stredných odborných škôl.

„Dobrým výsledkom je už to, že oveľa viac žiakov si vyberá za maturitný predmet matematiku. Je to výsledok kampane, že treba podporovať vyučovanie technických predmetov a že treba pripravovať študentov na technické školy,“ povedala ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová. Zároveň podotkla, že matematika v súčasnosti už nie je pre študentov takým strašiakom, ako tomu bolo v minulosti.

Žiaci gymnázií si môžu vybrať matematiku ako voliteľný alebo ako dobrovoľný maturitný predmet. Žiaci stredných odborných škôl si môžu matematiku voliť iba ako dobrovoľný maturitný predmet.

Úspešnosť gymnazistov, ktorí si matematiku vybrali ako voliteľný predmet, bola 63,7 percenta. Tí maturanti z gymnázií, ktorí si matematiku zvolili ako dobrovoľný predmet, dosiahli úspešnosť 62,2 percenta. Žiaci stredných odborných škôl a konzervatórií, ktorí maturujú z matematiky ako dobrovoľného predmetu, dosiahli úspešnosť 38,2 percenta.

Úspešnosť nižšiu alebo rovnú 25 percentám v riadnom termíne dosiahlo 431 žiakov, teda 7,9 percenta maturantov z matematiky. Z tohto počtu bolo 64 žiakov gymnázií a 367 žiakov stredných odborných škôl. „Zo 64 gymnazistov si 54 žiakov vybralo matematiku ako voliteľný predmet, čo znamená, že iba títo žiaci musia opakovať maturitnú skúšku z matematiky, aby ju úspešne vykonali. Vzhľadom na to, že pre žiakov stredných odborných škôl je matematika dobrovoľným predmetom, výsledok neúspešnej skúšky z tohto predmetu sa do celkového výsledku maturitnej skúšky nezapočítava,“ vyplýva z výsledkov externej časti maturitnej skúšky. 

 Z hľadiska obsahu testu boli žiaci gymnázií najúspešnejší v oblasti funkcie (74,2 percenta), žiaci stredných odborných škôl boli najúspešnejší v oblasti kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika (50,9 percenta). 

Najnižšiu úspešnosť dosiahli žiaci gymnázií aj stredných odborných škôl v oblasti planimetria (gymnáziá 48,2 percenta, stredné odborné školy 19,2 percenta), žiakom stredných odborných škôl robila problém aj stereometria (28,5 percenta).

Vydané 13.6.2018 o 07:45
Zdroj: TASR, 5. jún 2018
Diskusia je len pre prihlásených
0 komentárov
  Prihlásenie
  Na túto akciu sa musíte prihlásiť!
  Registrácia
  Zabudli ste heslo ?
  Do nasledujúceho formulára vyplňte e-mailovú adresu, ktorú ste použili pri registrácii. Inštrukcie o tom, ako obnoviť heslo, vám zašleme e-mailom.

  Zaregistrujte sa

  Objavte všetky dôležité informácie, novinky a dobré rady
  z oblasti rodičovstva v tej správnej sieti.
  Kliknite na kategóriu, ktorá vás najlepšie vystihuje:

  Môžete sa zaregistrovať aj bez zaradenia do kategórie tu.

  Plánujeme
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Pokúšame
  sa
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  tehotní
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  rodičia
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Registrácia pre firmy Nestagnujte na zadných stránkach vyhľadávačov, nenechávajte konkurencii svoje obchodné príležitosti. Na portáli DETI.SK Vás Vaša cieľová skupina skutočne nájde. Užívatelia portálu DETI.SK sú reálni klienti, ktorí hľadajú a kupujú všetko potrebné pre deti, rodinu a domácnosť.

  Vyplnením tohto formulára si vytvoríte prístupové konto. Po prihlásení môžete vložiť údaje o Vašej firme, ktoré na našom portáli zverejníme.
  Vaše meno a priezvisko nebude bez Vášho súhlasu zverejnené.
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať malé písmeno, veľké písmeno, aj číslicu.
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Odhlásenie

  Skutočne odhlásiť?

  Áno Nie