Základ je striedať povinnosti s oddychom. Radí psychologička Mária Balážová. Pre množstvo detí je totiž návrat do školských lavíc často aj návratom k tlaku, úzkostiam a starostiam. Najmä prvé dni a týždne môžu byť pre celú rodinu preto náročné.Takmer 700 tisíc žiakov sa po dvojmesačných letných prázdninách stretlo v pondelok 3. septembra so spolužiakmi a učiteľmi. Školský rok 2018/2019 je novým aj pre vyše 55 000 prváčikov, ktorí si na učenie a školský systém budú zvykať úplne po prvýkrát. S letom a prázdninami sa lúčilo so „slzami“ aj počasie, keďže bolo viac-menej uplakané nielen cez víkend, ale aj v prvý školský deň. Z celkového počtu 684 000 školákov je takmer 485 000 žiakov základných škôl a viac ako 199 000 stredoškolákov. Z viac ako 2 700 škôl je približne 2 000 základných a 700 stredných škôl. Podľa psychologičky Márie Balážovej by rodičia mali svojim deťom pomôcť už od prvých týždňov s rozdelením ich času. „Nielen na prípravu do školy, ale aj na relax a vytvoriť tak rituály, ktoré uľahčia fungovanie celej rodine.“ Ako im pomôcť „naštartovať sa“ po lete 1. Štruktúrovanie času. Rozdelenie času na povinnosti a relax. Striedať činnosti, ktoré súvisia s prípravou do školy, s oddychom. Na popoludňajší čas je dobré uprednostniť fyzické aktivity, hlavne športové, ako sú plávanie, futbal, tanec a pod. 2. Vytvoriť si rituály – individuálne a spoločné pre celú rodinu. V rovnaký čas sa pokúsiť vyzdvihovať dieťa zo školy. V rovnaký čas si písať úlohy, večerať, pripravovať sa na spánok atď. 3. Priestor na hru a zábavu. Nech si ju dieťa zvolí samo. „Deti potrebujú počas pracovného týždňa aj čas pre seba. Hra je najlepším prostriedkom, ako sa uvoľnia a oddýchnu si,“ dodala Mária Balážová. Rozpis prázdnin v školskom roku 2018/ 2019 Jesenné prázdniny Najbližšie prvé – jesenné prázdniny – budú mať školáci na prelome októbra a novembra, od stredy 31.10. do piatku 2.11.2018. Vianočné prázdniny sa začínajú od 27.12. a potrvajú do 7.1. 2019 Polročné prázdniny Polrok deti tradične uzatvoria na konci januára, čo vychádza na štvrtok 31.1.2019. Polročné prázdniny budú v piatok 1.2.2019 Jarné prázdniny Týždňové jarné prázdniny ako prví budú mať Košický a Prešovský kraj od 18.2. do 22.2.2019 Za nimi si týždňové voľno od školy užijú žiaci v Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji od 25.2. do 1.3.2019 Ako poslední budú oddychovať na lyžovačke školáci v Banskobystrickom, Žilinskom a Trenčianskom kraji od 4.3. do 8.3. 2019 Veľkonočné prázdniny Školákom sa veľkonočné sviatky začnú v budúcom roku až v polovici apríla, od štvrtka 18.4.2019. Potrvajú do utorka 23.4.2019. Letné prázdniny Na najbližšie dvojmesačné voľno od školských povinností si žiaci musia počkať do piatka 28. júna 2019. Nastupovať do školy budú v pondelok 2. septembra 2019. Piataci skúšky v novembri a deviataci v apríli Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl sa uskutoční 21. novembra tohto roka. Bude z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra. Testovanie poskytne školám spätnú väzbu, ako sú žiaci pripravení na prechod z primárneho vzdelávania na nižšie stredné vzdelávanie. Vyplýva to z pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok 2018/2019, ktoré zverejnilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na svojom webe. Celoslovenské testovanie deviatakov, známe aj ako monitor, bude 3. a 4. apríla 2019. Deviataci budú písať testy 3. apríla z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra a 4. apríla z predmetov ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra. Na testovaní sa zúčastnia žiaci deviateho ročníka základných škôl, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov učiacich sa podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím. Výsledok žiaka slúži ako podklad na prijímacie skúšky na stredné školy. Po novom sa na tomto testovaní zúčastnia aj všetci žiaci štvrtého ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom. V náhradnom termíne sa Testovanie 9-2019 uskutoční 16. a 17. apríla 2019. Maturity v marci Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky je zo slovenského jazyka a literatúry a slovenského jazyka a slovenskej literatúry naplánovaný na 12. marca 2019. O deň neskôr budú žiaci vypĺňať testy a písať slohové práce z cudzích jazykov (anglický, nemecký, francúzsky, ruský, taliansky a španielsky jazyk). Z matematiky budú študenti maturovať 14. marca, z maďarského jazyka a literatúry, ukrajinského jazyka a literatúry 15. marca. Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky bude v termíne 9. – 12. apríl 2019. Interná časť maturitnej skúšky sa uskutoční v jednotlivých stredných školách od 20. mája do 7. júna. Vo vybraných stredných školách sa v období september – november 2018 a január – február 2019 uskutoční pilotné overovanie testovacích nástrojov pre maturitnú skúšku 2018/2019.

Takmer 700 tisíc žiakov sa po dvojmesačných letných prázdninách stretlo v pondelok 3. septembra so spolužiakmi a učiteľmi. Školský rok 2018/2019 je novým aj pre vyše 55 000 prváčikov, ktorí si na učenie a školský systém budú zvykať úplne po prvýkrát. S letom a prázdninami sa lúčilo so „slzami“ aj počasie, keďže bolo viac-menej uplakané nielen cez víkend, ale aj v prvý školský deň.

Z celkového počtu 684 000 školákov je takmer 485 000 žiakov základných škôl a viac ako 199 000 stredoškolákov. Z viac ako 2 700 škôl je približne 2 000 základných a 700 stredných škôl.

Podľa psychologičky Márie Balážovej by rodičia mali svojim deťom pomôcť už od prvých týždňov s rozdelením ich času. „Nielen na prípravu do školy, ale aj na relax a vytvoriť tak rituály, ktoré uľahčia fungovanie celej rodine.“

Ako im pomôcť „naštartovať sa“ po lete

1. Štruktúrovanie času. Rozdelenie času na povinnosti a relax. Striedať činnosti, ktoré súvisia s prípravou do školy, s oddychom. Na popoludňajší čas je dobré uprednostniť fyzické aktivity, hlavne športové, ako sú plávanie, futbal, tanec a pod.

2. Vytvoriť si rituály – individuálne a spoločné pre celú rodinu. V rovnaký čas sa pokúsiť vyzdvihovať dieťa zo školy. V rovnaký čas si písať úlohy, večerať, pripravovať sa na spánok atď.

3. Priestor na hru a zábavu. Nech si ju dieťa zvolí samo. „Deti potrebujú počas pracovného týždňa aj čas pre seba. Hra je najlepším prostriedkom, ako sa uvoľnia a oddýchnu si,“ dodala Mária Balážová. 


Rozpis prázdnin v školskom roku 2018/ 2019

Jesenné prázdniny

Najbližšie prvé – jesenné prázdniny – budú mať školáci na prelome októbra a novembra, od stredy 31.10. do piatku 2.11.2018.

Vianočné prázdniny sa začínajú od 27.12. a potrvajú do 7.1. 2019

Polročné prázdniny

Polrok deti tradične uzatvoria na konci januára, čo vychádza na štvrtok 31.1.2019. Polročné prázdniny budú v piatok 1.2.2019

Jarné prázdniny

Týždňové jarné prázdniny ako prví budú mať Košický a Prešovský kraj od 18.2. do 22.2.2019

Za nimi si týždňové voľno od školy užijú žiaci v Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji od 25.2. do 1.3.2019

Ako poslední budú oddychovať na lyžovačke školáci v Banskobystrickom, Žilinskom a Trenčianskom kraji od 4.3. do 8.3. 2019

Veľkonočné prázdniny

Školákom sa veľkonočné sviatky začnú v budúcom roku až v polovici apríla, od štvrtka 18.4.2019. Potrvajú do utorka 23.4.2019.

Letné prázdniny

Na najbližšie dvojmesačné voľno od školských povinností si žiaci musia počkať do piatka 28. júna 2019. Nastupovať do školy budú v pondelok 2. septembra 2019.

Piataci skúšky v novembri a deviataci v apríli

Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl sa uskutoční 21. novembra tohto roka. Bude z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra. Testovanie poskytne školám spätnú väzbu, ako sú žiaci pripravení na prechod z primárneho vzdelávania na nižšie stredné vzdelávanie.

Vyplýva to z pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok 2018/2019, ktoré zverejnilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na svojom webe. 

Celoslovenské testovanie deviatakov, známe aj ako monitor, bude 3. a 4. apríla 2019. Deviataci budú písať testy 3. apríla z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra a 4. apríla z predmetov ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra. Na testovaní sa zúčastnia žiaci deviateho ročníka základných škôl, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov učiacich sa podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím. Výsledok žiaka slúži ako podklad na prijímacie skúšky na stredné školy.

Po novom sa na tomto testovaní zúčastnia aj všetci žiaci štvrtého ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom. 

V náhradnom termíne sa Testovanie 9-2019 uskutoční 16. a 17. apríla 2019.

Maturity v marci

Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky je zo slovenského jazyka a literatúry a slovenského jazyka a slovenskej literatúry naplánovaný na 12. marca 2019.

O deň neskôr budú žiaci vypĺňať testy a písať slohové práce z cudzích jazykov (anglický, nemecký, francúzsky, ruský, taliansky a španielsky jazyk).

Z matematiky budú študenti maturovať 14. marca, z maďarského jazyka a literatúry, ukrajinského jazyka a literatúry 15. marca.

Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky bude v termíne 9. – 12. apríl 2019. 

Interná časť maturitnej skúšky sa uskutoční v jednotlivých stredných školách od 20. mája do 7. júna.

Vo vybraných stredných školách sa v období september – november 2018 a január – február 2019 uskutoční pilotné overovanie testovacích nástrojov pre maturitnú skúšku 2018/2019.

Vydané 3.9.2018 o 16:20
Zdroj: Zdroj údajov (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky): Termíny prázdniny 2018/2019 (v súbor RTFeľkosť 94.6 KiB) TASR, 2.9.2018, Testovanie piatakov bude v novembri, deviatakov preveria v apríli TASR, 31.8. 2018: Psychologička: Školáci by mali striedať čas na prípravu do školy s oddychom
Diskusia je len pre prihlásených
0 komentárov
  Prihlásenie
  Na túto akciu sa musíte prihlásiť!
  Registrácia
  Zabudli ste heslo ?
  Do nasledujúceho formulára vyplňte e-mailovú adresu, ktorú ste použili pri registrácii. Inštrukcie o tom, ako obnoviť heslo, vám zašleme e-mailom.

  Zaregistrujte sa

  Objavte všetky dôležité informácie, novinky a dobré rady
  z oblasti rodičovstva v tej správnej sieti.
  Kliknite na kategóriu, ktorá vás najlepšie vystihuje:

  Môžete sa zaregistrovať aj bez zaradenia do kategórie tu.

  Plánujeme
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Pokúšame
  sa
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  tehotní
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  rodičia
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Registrácia pre firmy Nestagnujte na zadných stránkach vyhľadávačov, nenechávajte konkurencii svoje obchodné príležitosti. Na portáli DETI.SK Vás Vaša cieľová skupina skutočne nájde. Užívatelia portálu DETI.SK sú reálni klienti, ktorí hľadajú a kupujú všetko potrebné pre deti, rodinu a domácnosť.

  Vyplnením tohto formulára si vytvoríte prístupové konto. Po prihlásení môžete vložiť údaje o Vašej firme, ktoré na našom portáli zverejníme.
  Vaše meno a priezvisko nebude bez Vášho súhlasu zverejnené.
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať malé písmeno, veľké písmeno, aj číslicu.
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Odhlásenie

  Skutočne odhlásiť?

  Áno Nie