Fenomén single ešte pred pár rokmi znamenal niečo neprirodzené a pripisovalo sa mu množstvo stereotypných predstáv. V dnešných dňoch sa ukazuje, že aj z historického hľadiska sa ale ľudia so statusom single majú čoraz lepšie.

Single rovná sa spokojnosť?

Najmä ako ľudia starnú, byť single pre nich znamená čoraz väčšiu spokojnosť s vlastným životom. Mať partnera či romantický vzťah sa donedávna oveľa viac spájalo so šťastným a vyrovnaným životom a absencii pocitov osamelosti, no to už, zdá sa, neplatí.

Z dlhodobého výskumu ľudí vo veku od 40 do 85 rokov prebiehajúceho od roku 1996 do roku 2014 vyplynulo niekoľko veľmi jasných zistení. Zistilo sa, že ľudia zo skúmanej vzorky, ktorí boli nezdaní, boli v neskoršom veku spokojnejší s vlastným životom.

Naopak, zadaní ľudia (teda ľudia žijúci v manželstve alebo dlhodobých partnerských vzťahoch) sa vyjadrovali menej spokojne o svojich vzťahoch a životoch a zhoršovalo sa to s pribúdajúcimi rokmi.

Dokonca sa ukázalo, že mať partnera podľa ich vlastných vyjadrení čoraz menej ovplyvňovalo to, či sa cítili byť osamelí. Najmenej osamelo (až 46 % ) sa cítili ľudia, ktorí nikdy predtým nežili v manželstve. Ako vyplýva aj z iných výskumov a štúdií, najväčšie pocity osamelosti prežívajú ovdovení ľudia.

Zaujímavé však je, že ako stúpa vek, všetky rozdiely vo vnímaní osamelosti sa medzi jednotlivými skupinami ľudí znižujú. To, či máme, alebo nemáme partnera, vekom prestáva naše pocity osamelosti ovplyvňovať.

Manželstvo nie je najdôležitejšie

Zdá sa, že manželstvo prestáva mať takú dôležitú rolu v živote ľudí, a to najmä žien. Obrovské zmeny vo vnímaní sociálnych vzťahov, väčšia finančná nezávislosť a snahy o rodovú rovnosť majú postupný, hoci niekedy možno pomalý dopad na postavenie a vnímanie ľudí žijúcich single.

Napriek tomu, že ženy sú stále zvyčajne slabšie platené ako muži, vnímanie a podpora slobodných matiek sa postupne tiež mení.

Deti sa čoraz častejšie rodia slobodným matkám žijúcim single životom, zároveň majú ženy čoraz väčšiu kontrolu nad vlastným telom a životom. Pre ľudí žijúcich bez partnerov je to zároveň oveľa menej stigmatizujúci spôsob života ako v minulosti.

Vydané 25.5.2019 o 19:00
Zdroj: Single Life Gets Even Better With Age, New Research Shows. Psychology Today [online]. 2019 [cit. 2019-02-11]. Dostupné z: https://www.psychologytoday.com/us/blog/living-single/201901/single-life-gets-even-better-age-new-research-shows?
Diskusia je len pre prihlásených
0 komentárov
  Prihlásenie
  Na túto akciu sa musíte prihlásiť!
  Registrácia
  Zabudli ste heslo ?
  Do nasledujúceho formulára vyplňte e-mailovú adresu, ktorú ste použili pri registrácii. Inštrukcie o tom, ako obnoviť heslo, vám zašleme e-mailom.

  Zaregistrujte sa

  Objavte všetky dôležité informácie, novinky a dobré rady
  z oblasti rodičovstva v tej správnej sieti.
  Kliknite na kategóriu, ktorá vás najlepšie vystihuje:

  Môžete sa zaregistrovať aj bez zaradenia do kategórie tu.

  Plánujeme
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Pokúšame
  sa
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  tehotní
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  rodičia
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Registrácia pre firmy Nestagnujte na zadných stránkach vyhľadávačov, nenechávajte konkurencii svoje obchodné príležitosti. Na portáli DETI.SK Vás Vaša cieľová skupina skutočne nájde. Užívatelia portálu DETI.SK sú reálni klienti, ktorí hľadajú a kupujú všetko potrebné pre deti, rodinu a domácnosť.

  Vyplnením tohto formulára si vytvoríte prístupové konto. Po prihlásení môžete vložiť údaje o Vašej firme, ktoré na našom portáli zverejníme.
  Vaše meno a priezvisko nebude bez Vášho súhlasu zverejnené.
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať malé písmeno, veľké písmeno, aj číslicu.
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Odhlásenie

  Skutočne odhlásiť?

  Áno Nie