Tak, rozhodli ste sa mať dieťa, založiť si rodinu. Pripravte sa na to, že na tento svet privediete úplne novú generáciu, ľudí 21. storočia. Vedeli ste, že už trojročné až sedemročné deti sú v porovnaní s nami v ich veku mentálne oveľa ďalej?

1. Používajú viac mozog ako svaly

Už malé deti ovládajú technické vymoženosti našej doby, o ktorých sme nemali ani tušenia, že budú existovať. Oveľa viac premýšľajú, odmietajú direktívnu formu komunikácie a vzťah nadriadený – podriadený, očakávajú rešpekt a vzájomnú úctu, dôveru a pochopenie. Stávajú sa z nich už vo veľmi mladom veku rovnocenní partneri.

2. Budú také, akí sme my

Výchova detí je vskutku náročná, ale krásna a zmysluplná. Potrebujete znalosti, zručnosti, skúsenosti. Okrem toho budete neustále konfrontovaní vlastnou intuíciou a návykmi z detstva s názormi a tlakom okolia, rozličnou literatúrou, vnímaním a prístupmi na tému rodičovstva a výchovy. Základ sa však nemení. Deti sa naučia presne kopírovať vaše návyky, správanie a prístup k životu a zvládaniu rozličných, aj náročných situácií.

3. Menej sa hýbu, viac presedia

Obezita, najmä tá u detí, sa zmenila na celosvetovú epidémiu. Tučnieme a Slovensko v tom nezaostáva. Dlhšie dochádzame za prácou, školami, krúžkami. Prekonávame veľké vzdialenosti, obývame nielen planétu Zem, ale aj Medzinárodnú vesmírnu stanicu. Už menej však cestujeme do svojho vnútra, aby sme skutočne spoznali samých seba, akí sme a akými sa chceme stať.

4. Menej vareného, viac sladkého a rýchleho

Stravovanie a životný štýl je Achillovou pätou človeka 21. storočia. Vlastné záhradky nahradili veľkosklady a umelé slnko. Konzumujeme nedozreté ovocie a zeleninu, polotovary namiesto lokálnych potravín. Namiesto spoločného stolovania oveľa častejšie len hádžeme niečo do seba. Aj cez kultúru stravovania dávame deťom príklad, aké sú naše priority a hodnoty.

5. Viac času s cudzími ako vlastnými 

Ani netreba vedieť veľmi dobre počítať, ale zo siedmich dní v týždni len dva strávime plnohodnotne spoločne s rodinou a deťmi. V týždni, vzhľadom na predlžujúci sa pracovný čas, väčšinou iba 2 – 4 hodiny z celého dňa. S vytrácajúcou sa rovnováhou v akejkoľvek oblasti narastá aj stupeň nespokojnosti človeka. Vedeli to už v antickom Grécku, kde sformovali ideál harmonického súladu a vyváženosti fyzickej a duševnej stránky človeka.

Spoločnosť 21. storočia sa snaží nielen o harmóniu tela a duše jednotlivca, ale aj vybalansovanie pracovného a rodinného života.

Manuál pre rodiča 21. storočia, aby bol múdrym sprievodcom na jeho ceste pri výchove novej generácie:

 • Naučiť seba aj dieťa používať okrem mozgu aj srdce a vedieť ho počúvať a nasledovať. Naučiť sa správne rozhodovať.
 • Hýbať sa s deťmi pri športe alebo len tak v prírode a na čerstvom vzduchu.
 • Sedávať s deťmi pri čítaní kníh alebo len tak v tráve na pikniku.
 • Čo najčastejšie spoločne nielen stolovať, ale variť aj piecť v domácom prostredí.
 • Ísť príkladom. Rozhodnutie mať dieťa je jedným z najzávažnejších, ktoré vo svojom živote urobíte. Prvých 5 rokov je u detí obdobím najväčšieho intelektuálneho a emocionálneho rozvoja. Všetko a všetci, ktorí mu v tomto období skrížia cestu, hoci len na pár hodín, ho budú formovať svojimi názormi, postojmi a odlišným vnímaním sveta, ľudí a života.
 • Vedieť si vytvárať a udržiavať vzťahy. Každý vzťah je založený na vzájomnej dôvere. Ak sa deti naučia dôverovať od malička, o to kvalitnejší a plnohodnotnejší život budú môcť vďaka vašej podpore prežiť.
Vydané 27.4.2018 o 15:20
Diskusia je len pre prihlásených
0 komentárov
  Prihlásenie
  Na túto akciu sa musíte prihlásiť!
  Registrácia
  Zabudli ste heslo ?
  Do nasledujúceho formulára vyplňte e-mailovú adresu, ktorú ste použili pri registrácii. Inštrukcie o tom, ako obnoviť heslo, vám zašleme e-mailom.

  Zaregistrujte sa

  Objavte všetky dôležité informácie, novinky a dobré rady
  z oblasti rodičovstva v tej správnej sieti.
  Kliknite na kategóriu, ktorá vás najlepšie vystihuje:

  Môžete sa zaregistrovať aj bez zaradenia do kategórie tu.

  Plánujeme
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Pokúšame
  sa
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  tehotní
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  rodičia
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Registrácia pre firmy Nestagnujte na zadných stránkach vyhľadávačov, nenechávajte konkurencii svoje obchodné príležitosti. Na portáli DETI.SK Vás Vaša cieľová skupina skutočne nájde. Užívatelia portálu DETI.SK sú reálni klienti, ktorí hľadajú a kupujú všetko potrebné pre deti, rodinu a domácnosť.

  Vyplnením tohto formulára si vytvoríte prístupové konto. Po prihlásení môžete vložiť údaje o Vašej firme, ktoré na našom portáli zverejníme.
  Vaše meno a priezvisko nebude bez Vášho súhlasu zverejnené.
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať malé písmeno, veľké písmeno, aj číslicu.
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Odhlásenie

  Skutočne odhlásiť?

  Áno Nie