Ak plánujete v lete vycestovať za hranice, skontrolujte sebe, ale najmä vašim ratolestiam cestovné doklady. V rámci členských krajín Európskej únie môžete cestovať aj na občiansky preukaz formátu ID karty. Deti však potrebujú vlastný pas, a to už od narodenia. A jeho platnosť vyprší rýchlejšie ako u dospelých. Myslite na to radšej v dostatočnom predstihu, aby ste sa vyhli zbytočným stresovým situáciám a predraženým príplatkom za zrýchlené vydanie.Správne poplatky za zrýchlené vydanie CP Najrýchlejšie vám vedia cestovný pas vydať do dvoch pracovných dní. Zaplatíte však za to trojnásobok príslušnej sadzby. Do 10 pracovných dní sa k novému pasu dostanete za dvojnásobok príslušnej sadzby. Štandardná dĺžka na vydanie cestovného pasu je mesiac. Ak sa teda chystáte na dovolenku už koncom júna, či v prvé prázdninové dni, mali by ste o nový pas požiadať najneskôr v polovici mája. Pozor, ak sa chystáte letecky Údaje z pasu, ako je číslo a dátum platnosti, sa vypĺňajú už elektronicky a v predstihu formou tzv. online check-in. Budete však potrebovať vyplniť aj údaje z platného pasu. Takže si jeho vybavenie naozaj nenechávajte na poslednú chvíľu. Systém nízkonákladových leteckých spoločností je nastavený tak, že vám na základe rezervácie vydajú váš palubný lístok (boarding pass). Lety z viedenského letiska umožňujú aj tzv. self check-in, ktorý je pre cestujúcich s príručnou batožinou. Od bábätka k predškolákovi (0 – 6 rokov) Cena a platnosť cestovného pasu sa mení podľa veku. Deťom do 6 rokov ho musíte vymeniť vždy po dvoch rokoch. Odtlačky prstov sa deťom do 12 rokov nesnímajú. Poplatky za vydanie cestovného pasu pre deti do 6 rokov: • do 30 dní – 8 €, • do 10 pracovných dní – 16 €, • do 2 pracovných dní – 24 €. Od školáka k tínedžerovi (6 – 16 rokov) Platnosť pasu pre deti od 6 do 16 rokov je 5 rokov. Školákom však pribúda povinnosť podpísať sa do pasu, teda hneď ako je dieťa schopné sa podpísať – t. j. zhruba v čase začiatku školskej dochádzky. Od 12 rokov sa deťom snímajú už aj odtlačky prstov. Poplatky za vydanie cestovného pasu pre deti od 6 do 16 rokov: • do 30 dní – 13 €, • do 10 pracovných dní – 26 €, • do 2 pracovných dní – 39 €. Od neplnoletého tínedžera až po dospelosť (16 rokov a viac) Platnosť cestovného pasu po dovŕšení 16 rokov je 10 rokov. S podpisom a odtlačkom prstov. Ak vám alebo ratolesti nie je dočasne možné zosnímať odtlačky prstov (popáleniny, zlomeniny), vydá sa cestovný pas s platnosťou len na jeden rok. Občan starší ako 16 rokov zaplatí za vydanie cestovného pasu: • do 30 dní – 33 €, • do 10 pracovných dní – 66 €, • do 2 pracovných dní – 99 €. Kde sa žiadosť vybavuje O vydanie cestovného pasu môžete požiadať na ktoromkoľvek oddelení dokladov Policajného zboru, teda nielen v mieste trvalého alebo prechodného bydliska. Ak žijete s rodinou v zahraničí, môžete podať žiadosť aj na príslušnom zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky. Rozvedení rodičia Žiadosť podáva ten rodič, ktorému je dieťa zverené do výchovy, druhý rodič môže podať žiadosť len s osvedčeným písomným súhlasom tohto rodiča. Tento postup sa vzťahuje aj na prípady, ak bolo dieťa predbežným opatrením príslušného orgánu zverený do výchovy jednému z rodičov alebo inej osobe než rodičovi. Doklady, ktoré budete potrebovať: • skôr vydaný cestovný pas, • originál/úradne osvedčenú kópiu rodného listu, ak nie ste držiteľom skôr vydaného cestovného pasu, • občiansky preukaz (v prípade, že občan nepredloží platný doklad, ktorým sa preukazuje občianstvo Slovenskej republiky, predkladá rodný list a osvedčenie o štátnom občianstve SR, ktoré nesmie byť od jeho vydania staršie ako šesť mesiacov), • správny poplatok. Kto môže prevziať cestovný pas za dieťa Za občana mladšieho ako 15 rokov môže vyhotovený cestovný pas prevziať osobne iba jeho zákonný zástupca, alebo osoba ktorá žiadosť podala, napr. pestún, budúci osvojiteľ, osoba, ktorej bolo zverené dieťa do výchovy. Táto osoba sa podľa všeobecného predpisu o správnom konaní nemôže dať zastupovať. Vyhotovený cestovný pas môže za občana staršieho ako 15 rokov vyzdvihnúť aj iná osoba – avšak na základe úradne osvedčenej plnej moci na zastupovanie. Rodič, prarodič, súrodenec, manžel, manželka alebo plnoleté dieťa držiteľa cestovného pasu môžu vyhotovený cestovný pas prevziať bez úradne osvedčenej plnej moci na zastupovanie.

Správne poplatky za zrýchlené vydanie pasu

Najrýchlejšie vám vedia cestovný pas vydať do dvoch pracovných dní. Zaplatíte však za to trojnásobok príslušnej sadzby. Do 10 pracovných dní sa k novému pasu dostanete za dvojnásobok príslušnej sadzby. Štandardná dĺžka na vydanie cestovného pasu je mesiac. Ak sa teda chystáte na dovolenku už koncom júna, či v prvé prázdninové dni, mali by ste o nový pas požiadať najneskôr v polovici mája.

Pozor, ak sa chystáte letecky

Údaje z pasu, ako je číslo a dátum platnosti, sa vypĺňajú už elektronicky a v predstihu formou tzv. online check-in. Budete však potrebovať vyplniť aj údaje z platného pasu. Takže si jeho vybavenie naozaj nenechávajte na poslednú chvíľu. Systém nízkonákladových leteckých spoločností je nastavený tak, že vám na základe rezervácie vydajú váš palubný lístok (boarding pass). Lety z viedenského letiska umožňujú aj tzv. self check-in, ktorý je pre cestujúcich s príručnou batožinou.

Od bábätka k predškolákovi (0 – 6 rokov)

Cena a platnosť cestovného pasu sa mení podľa veku. Deťom do 6 rokov ho musíte vymeniť vždy po dvoch rokoch. Odtlačky prstov sa deťom do 12 rokov nesnímajú.

Poplatky za vydanie cestovného pasu pre deti do 6 rokov:

 • do 30 dní – 8 €,
 • do 10 pracovných dní – 16 €,
 • do 2 pracovných dní – 24 €.

Od školáka k tínedžerovi (6 – 16 rokov)

Platnosť pasu pre deti od 6 do 16 rokov je 5 rokov. Školákom však pribúda povinnosť podpísať sa do pasu, teda hneď ako je dieťa schopné sa podpísať – t. j. zhruba v čase začiatku školskej dochádzky. Od 12 rokov sa deťom snímajú už aj odtlačky prstov.

Poplatky za vydanie cestovného pasu pre deti od 6 do 16 rokov:

 • do 30 dní – 13 €,
 • do 10 pracovných dní – 26 €,
 • do 2 pracovných dní – 39 €.

Od neplnoletého tínedžera až po dospelosť (16 rokov a viac)

Platnosť cestovného pasu po dovŕšení 16 rokov je 10 rokov. S podpisom a odtlačkom prstov. Ak vám alebo ratolesti nie je dočasne možné zosnímať odtlačky prstov (popáleniny, zlomeniny), vydá sa cestovný pas s platnosťou len na jeden rok.

Občan starší ako 16 rokov zaplatí za vydanie cestovného pasu:

 • do 30 dní – 33 €,
 • do 10 pracovných dní – 66 €,
 • do 2 pracovných dní – 99 €.

Kde sa žiadosť vybavuje

O vydanie cestovného pasu môžete požiadať na ktoromkoľvek oddelení dokladov Policajného zboru, teda nielen v mieste trvalého alebo prechodného bydliska. Ak žijete s rodinou v zahraničí, môžete podať žiadosť aj na príslušnom zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky.

Rozvedení rodičia

Žiadosť podáva ten rodič, ktorému je dieťa zverené do výchovy, druhý rodič môže podať žiadosť len s osvedčeným písomným súhlasom tohto rodiča. Tento postup sa vzťahuje aj na prípady, ak bolo dieťa predbežným opatrením príslušného orgánu zverený do výchovy jednému z rodičov alebo inej osobe než rodičovi.

Doklady, ktoré budete potrebovať:

 • skôr vydaný cestovný pas,
 • originál/úradne osvedčenú kópiu rodného listu, ak nie ste držiteľom skôr vydaného cestovného pasu,
 • občiansky preukaz (v prípade, že občan nepredloží platný doklad, ktorým sa preukazuje občianstvo Slovenskej republiky, predkladá rodný list a osvedčenie o štátnom občianstve SR, ktoré nesmie byť od jeho vydania staršie ako šesť mesiacov),
 • správny poplatok.

Kto môže prevziať cestovný pas za dieťa

Za občana mladšieho ako 15 rokov môže vyhotovený cestovný pas prevziať osobne iba jeho zákonný zástupca, alebo osoba ktorá žiadosť podala, napr. pestún, budúci osvojiteľ, osoba, ktorej bolo zverené dieťa do výchovy. Táto osoba sa podľa všeobecného predpisu o správnom konaní nemôže dať zastupovať.

Vyhotovený cestovný pas môže za občana staršieho ako 15 rokov vyzdvihnúť aj iná osoba – avšak na základe úradne osvedčenej plnej moci na zastupovanie.

Rodič, prarodič, súrodenec, manžel, manželka alebo plnoleté dieťa držiteľa cestovného pasu môžu vyhotovený cestovný pas prevziať bez úradne osvedčenej plnej moci na zastupovanie.

Vydané 19.4.2018 o 07:50
Zdroj: Cestovné pasy. Www.minv.sk [online]. [cit. 2018-04-18]. Dostupné z: https://www.minv.sk/?cestovne-pasy Stránkové dni a hodiny na pracoviskách. Www.minv.sk [online]. [cit. 2018-04-18]. Dostupné z: https://www.minv.sk/?strankove-dni-a-hodiny-na-pracoviskach Letím prvý krát – všetko čo potrebujete vedieť pred letom!. Lietanie.eu [online]. [cit. 2018-04-18]. Dostupné z: https://lietanie.eu/cestovanie-lietanie/173/letim-prvy-krat/
Diskusia je len pre prihlásených
0 komentárov
  Prihlásenie
  Na túto akciu sa musíte prihlásiť!
  Registrácia
  Zabudli ste heslo ?
  Do nasledujúceho formulára vyplňte e-mailovú adresu, ktorú ste použili pri registrácii. Inštrukcie o tom, ako obnoviť heslo, vám zašleme e-mailom.

  Zaregistrujte sa

  Objavte všetky dôležité informácie, novinky a dobré rady
  z oblasti rodičovstva v tej správnej sieti.
  Kliknite na kategóriu, ktorá vás najlepšie vystihuje:

  Môžete sa zaregistrovať aj bez zaradenia do kategórie tu.

  Plánujeme
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Pokúšame
  sa
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  tehotní
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  rodičia
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Registrácia pre firmy Nestagnujte na zadných stránkach vyhľadávačov, nenechávajte konkurencii svoje obchodné príležitosti. Na portáli DETI.SK Vás Vaša cieľová skupina skutočne nájde. Užívatelia portálu DETI.SK sú reálni klienti, ktorí hľadajú a kupujú všetko potrebné pre deti, rodinu a domácnosť.

  Vyplnením tohto formulára si vytvoríte prístupové konto. Po prihlásení môžete vložiť údaje o Vašej firme, ktoré na našom portáli zverejníme.
  Vaše meno a priezvisko nebude bez Vášho súhlasu zverejnené.
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať malé písmeno, veľké písmeno, aj číslicu.
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Odhlásenie

  Skutočne odhlásiť?

  Áno Nie