Domáceho maznáčika za hranice bez pasu nepreveziete. Zvieratá musia cestovať s vlastným cestovným dokladom, rovnako ako ich majitelia. V pase spoločenského zvieraťa musia mať zaznamenané všetky potrebné pravidelné očkovania, ktoré absolvovali ešte pred dovolenkou. V prípade prevozu iných zvierat, ako sú napríklad vtáky či korytnačky, treba mať potvrdenie od veterinára o zdravotnom stave zvieraťa, s údajmi o mieste pôvodu, ako aj jeho identifikačné znaky.

Pas zvieraťa – oficiálny úradný doklad

Pas spoločenského zvieraťa je úradným dokladom. Jeho majiteľ ním preukazuje počas cestovania identitu zvieraťa ako aj jeho zdravotný stav. A ďalej aj:

 • platnosť vakcinácie proti besnote a iným chorobám,,
 • ošetrenie proti echinokokom,
 • iné ošetrenia proti parazitom,
 • titer neutralizačných protilátok proti besnote najmenej 0,5 UI/ml.

Zvieracie pasy – kde ich zháňať?

Pas spoločenského zvieraťa zvieraťu vydá súkromný veterinárny lekár poverený Hlavným veterinárnym lekárom Slovenskej republiky na vydávanie pasov spoločenských zvierat. Pre vydanie pasu je potrebné, aby bolo spoločenské zviera identifikované. To znamená, že musí byť označené mikročipom, alebo zreteľne čitateľným tetovaním.

Čipovanie zvierat

Mikročip musí spĺňať jednotnú európsku technickú normu ISO 11 784 (15 miestny číselný kód). V prípade, že je zviera označené iným druhom mikročipu, je vlastník pri kontrole povinný predložiť čítacie zariadenie umožňujúce odčítanie dát z aplikovaného mikročipu.

Evidencia zvierat

Pre účely kontroly eviduje poverený veterinárny lekár vydanie pasu zvieraťu do Centrálneho registra spoločenských zvierat, ktorý je zriadený podľa zákona o veterinárnej starostlivosti Štátnou veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej republiky a prevádzkovaný Komorou veterinárnych lekárov Slovenskej republiky. Na stránke Centrálneho registra spoločenských zvierat www.crsz.sk si môžete overiť aj sami, či má vaše domáce zvieratko platný pas.

Cestovanie do členských štátov Európskej únie

Pre cestovanie v rámci Európskej únie je potrebné, aby bolo zviera:

 • označené mikročipom/tetovaním,
 • platne vakcinované proti besnote,
 • sprevádzané pasom spoločenského zvieraťa.

Uvedené je potrebné splniť aj v prípade, že členský štát EÚ je iba tranzitnou krajinou, cez ktorú sa cestuje, alebo z ktorej sa odlieta. Niektoré letecké a iné dopravné spoločnosti vyžadujú aj potvrdenie veterinárneho lekára a dobrej zdravotnej spôsobilosti zvieraťa na cestovanie a prepravu.

Veterinárny certifikát pre psy, mačky a fretky vstupujúce do Európskej únie na neobchodné účely musí byť vydaný najviac 10 dní pred vstupom do štátu Európskej únie a jeho platnosť pre pohyb so zvieraťom v rámci Európskej únie je 4 mesiace.

Mláďatká mladšie ako 3 mesiace

Niektoré členské štáty EÚ umožňujú aj vstup so psom, mačkou alebo fretkou, ktoré sú mladšie ako tri mesiace a nevakcinované proti besnote, ak sú sprevádzané pasom a žili na mieste, kde sa narodili, od svojho narodenia bez toho, aby prišli do kontaktu s divými zvieratami, ktoré mohli byť vystavené infekcii, alebo sú sprevádzané svojimi matkami, na ktorých sú ešte závislé.

Tieto pravidlá platia iba pre neobchodný styk, t. j. pre cestovanie s vlastným alebo zvereným zvieraťom, ktoré nie je určené na predaj a ktoré nebude v zahraničí meniť majiteľa.

Prevážanie viac ako 5 zvierat naraz

Pri cestovaní s viac ako 5 zvieratami potrebujete okrem všetkého vyššie uvedeného aj zdravotný certifikát vydávaný miestne príslušnou Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou (TRACES), ktorý musí byť vydaný najviac 10 dní pred cestou. Vstup viac ako 5 psov, mačiek alebo fretiek na územie Slovenskej republiky je možný iba cez Hraničnú inšpekčnú stanicu Bratislava – letisko.

Všetky potrebné informácie o cestovaní s domácim miláčikom či iným zvieratkom do zahraničia nájdete na stránke Centrálneho registra spoločenských zvierat www.crzs.sk.

Vydané 10.7.2018 o 05:20
Zdroj: Cestovanie do zahraničia so spoločenským zvieraťom. Www.crsz.sk: Centrálny register spoločenských zvierat [online]. [cit. 2018-07-06]. Dostupné z: https://www.crsz.sk/ganet/kvlsr/petpass.nsf/pages/cestovanie TASR, 05.07.2018
Diskusia je len pre prihlásených
0 komentárov
  Prihlásenie
  Na túto akciu sa musíte prihlásiť!
  Registrácia
  Zabudli ste heslo ?
  Do nasledujúceho formulára vyplňte e-mailovú adresu, ktorú ste použili pri registrácii. Inštrukcie o tom, ako obnoviť heslo, vám zašleme e-mailom.

  Zaregistrujte sa

  Objavte všetky dôležité informácie, novinky a dobré rady
  z oblasti rodičovstva v tej správnej sieti.
  Kliknite na kategóriu, ktorá vás najlepšie vystihuje:

  Môžete sa zaregistrovať aj bez zaradenia do kategórie tu.

  Plánujeme
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Pokúšame
  sa
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  tehotní
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  rodičia
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Registrácia pre firmy Nestagnujte na zadných stránkach vyhľadávačov, nenechávajte konkurencii svoje obchodné príležitosti. Na portáli DETI.SK Vás Vaša cieľová skupina skutočne nájde. Užívatelia portálu DETI.SK sú reálni klienti, ktorí hľadajú a kupujú všetko potrebné pre deti, rodinu a domácnosť.

  Vyplnením tohto formulára si vytvoríte prístupové konto. Po prihlásení môžete vložiť údaje o Vašej firme, ktoré na našom portáli zverejníme.
  Vaše meno a priezvisko nebude bez Vášho súhlasu zverejnené.
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať malé písmeno, veľké písmeno, aj číslicu.
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Odhlásenie

  Skutočne odhlásiť?

  Áno Nie