Povolanie psychológa patrí medzi náročné profesie. Vypočuť si denne ťažké osudy ľudí, snažiť sa ich správne nasmerovať, a potom zavrieť dvere ambulancie a žiť si svoj život – to si vyžaduje veľké nasadenie. Ako to zvláda psychologička Ľubomíra Urbánová (35)?

Vždy ste vedeli, že chcete byť psychologičkou?

– Lákala ma medicína, jazyky a psychológia, takže to bolo ťažké rozhodovanie. Nakoniec zvíťazila psychológia a je to asi najlepšie, jednak mi je to osobnostne najbližšie a navyše je tam aj z tej medicíny. Okrem toho som si splnila sen o taliančine – počas štúdia v Bratislave som stihla niekoľko jazykových kurzov, potom som rok študovala psychológiu na univerzite v Miláne a neskôr som bola v Taliansku tri mesiace na praxi, čo bolo veľmi zaujímavé.

Ktorej oblasti sa venujete najradšej?

– Pracovala som na viacerých miestach, takže stále mám pocit, že sa učím niečo nové – každý deň. Po piatich rokoch prednášania na vysokej škole som skoro rok pracovala s týranými ženami a deťmi a v roku 2015 som nastúpila na neurologickú kliniku. Zaujímavá je pre mňa psychodiagnostika, neuropsychológia aj psychoterapia a najlepšie je, keď sa striedajú.

Podľa čoho človek zistí, či potrebuje psychológa, alebo už psychiatra?

– Myslím si, že je dobré ísť najprv k psychológovi, ktorý človeka podrobne vyšetrí psychodiagnostickými metódami. Navyše psychiatri často pošlú pacienta na psychologické vyšetrenie, napríklad na zhodnotenie hĺbky depresie a na základe nálezu potom ordinujú terapiu. Keď je ale niekto presvedčený, že nemá záujem o psychoterapiu a chce brať psychofarmaká, môže psychológa preskočiť a hlásiť sa rovno u psychiatra, ktorý potom rozhodne, či a aká farmakoterapia je vhodná.

Aké vlastnosti by mal mať dobrý psychológ?

– Tak toho je veľmi veľa, sú o tom výskumy a jednotlivé terapeutické školy na to pozerajú rôzne. Ja si myslím, že hlavne by to mal byť niekto, kto chce druhým ľuďom dobre, dokáže ich mať rád, trpezlivo ich počúvať a sprevádzať v ich ťažkostiach aj pri hľadaní cesty von. Dôležitá je emočná inteligencia – vnímať a vedieť vyjadriť svoje emócie, vnímať, čo prežívajú iní. Má vedieť vytvoriť ovzdušie dôvery a bezpečia. Nesmie presadzovať svoje potreby a názory, ale má brať ohľad na ciele pacienta. Dôležité je vedieť sa vyjadrovať zrozumiteľne, prispôsobiť svoj jazyk pacientovmu. Psychológ musí byť aj inteligentný a stále sa vzdelávať.

V Amerike má vraj skoro každý svojho psychológa. Pokročili sme v tomuto už aj na Slovensku? Alebo sa ešte stále ostýchame navštíviť odborníka?

– Myslím si, že je to o niečo lepšie ako v minulosti, pretože sa robí osveta – robí ju napr. Liga za duševné zdravie. Navyše mnohí mediálne známi ľudia verejne priznali duševné problémy, čo tiež môže ľudí inšpirovať. Napriek tomu za psychické problémy sa ľudia stále hanbia oveľa viac, ako za telesné ochorenie, čo je škoda, lebo niekedy práve preto nevyhľadajú pomoc.

S akými problémami chodia za vami ľudia?

– Pracujem na neurológii a moji pacienti často trpia úzkosťou, depresiou a majú problémy vo vzťahoch. U mnohých sú psychické problémy tzv. organického pôvodu, čiže súvisia s ich neurologickou diagnózou – napríklad depresia býva sprievodným javom pri skleróze multiplex. Venujem sa aj diagnostike kognitívnych porúch, čiže ťažkostiam s pamäťou, pozornosťou, rečou, myslením a podobne, ktoré tiež súvisia s ochoreniami centrálnej nervovej sústavy. Veľmi časté sú u mojich pacientov ťažkosti s vyrovnávaním sa s ochorením (napríklad s diagnózou sklerózy multiplex, epilepsie, či s obmedzeniami po operácii chrbtice). Myslím si, že je to veľké hrdinstvo bojovať s chorobou a snažiť sa pritom čo najlepšie žiť svoj život a vzťahy, hlavne, ak je ochorenie ťažko predvídateľné, vyžaduje disciplínu v liečbe a životospráve.

Za vami chodia ľudia s vážnymi problémami a vy musíte byť empatická. Viete sa po sedení s pacientom otriasť a oddeliť prácu od súkromia?

– Snažím sa, no občas myslím na pacienta či pacientku aj doma, hlavne ak mi ich je veľmi ľúto, lebo majú vážne ťažkosti, alebo ak mám pochybnosti, či som mala niečo spraviť inak.

Ako dlho trvá a aký je priebeh jedného sedenia?

– Psychoterapia zvyčajne trvá 50 minút až hodinu. Psychoterapia je založená na komunikácii medzi klientom (v nemocnici pacientom) a psychoterapeutom. Táto komunikácia je špecifická a dochádza k nej v rámci psychoterapeutického vzťahu, čo sú už prvotné liečivé faktory. Ďalšími faktormi sú bezpečie, korektívna emočná skúsenosť, možnosť prehodnotiť minulé zážitky aj súčasné postoje. Je veľmi zaujímavé, že pri optimálnom priebehu psychoterapie dochádza aj k zmenám mozgu – teda na neurobiologickej úrovni. Ja využívam systemický a naratívny psychoterapeutický prístup a napríklad rada pridávam rôzne ozvláštnenia – najnovšie tzv. metaforické karty. Psychoterapia detí je odlišná, súvisí aj s vekom dieťaťa, no vo všeobecnosti sa viac využívajú arteterapeutické formy práce či terapia hrou, pričom väčšinou je vhodné zapojiť aj rodiča či celú rodinu.

Koľko návštev pomôže človeku, aby sa pohol vo veci, ktorá ho trápi?

– To je veľmi individuálne. Niekomu stačia štyri, iný potrebuje oveľa viac. Niekedy sa ukáže, že treba pridať k psychoterapii aj psychofarmaká, lebo pacient sa nedokáže pohnúť ďalej, potrebuje ich podporu na nejaký čas.

Vydané 21.5.2018 o 12:10
Zdroj: Foto: Archív Ľ. Urbánovej
Diskusia je len pre prihlásených
0 komentárov
  Prihlásenie
  Na túto akciu sa musíte prihlásiť!
  Registrácia
  Zabudli ste heslo ?
  Do nasledujúceho formulára vyplňte e-mailovú adresu, ktorú ste použili pri registrácii. Inštrukcie o tom, ako obnoviť heslo, vám zašleme e-mailom.

  Zaregistrujte sa

  Objavte všetky dôležité informácie, novinky a dobré rady
  z oblasti rodičovstva v tej správnej sieti.
  Kliknite na kategóriu, ktorá vás najlepšie vystihuje:

  Môžete sa zaregistrovať aj bez zaradenia do kategórie tu.

  Plánujeme
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Pokúšame
  sa
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  tehotní
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  rodičia
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Registrácia pre firmy Nestagnujte na zadných stránkach vyhľadávačov, nenechávajte konkurencii svoje obchodné príležitosti. Na portáli DETI.SK Vás Vaša cieľová skupina skutočne nájde. Užívatelia portálu DETI.SK sú reálni klienti, ktorí hľadajú a kupujú všetko potrebné pre deti, rodinu a domácnosť.

  Vyplnením tohto formulára si vytvoríte prístupové konto. Po prihlásení môžete vložiť údaje o Vašej firme, ktoré na našom portáli zverejníme.
  Vaše meno a priezvisko nebude bez Vášho súhlasu zverejnené.
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať malé písmeno, veľké písmeno, aj číslicu.
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Odhlásenie

  Skutočne odhlásiť?

  Áno Nie