Podľa slovenského právneho poriadku nie je možné platne uzavrieť „predmanželskú zmluvu“, teda zmluvu, ktorá upraví spôsob rozdelenia majetku snúbencov v prípade rozvodu. Za trvania manželstva platí režim bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ktorý je síce možné čiastočne upraviť, avšak je to možné urobiť iba po uzavretí manželstva, nie predtým.

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov je pomerne rozsiahla a aj dosť náročná téma a napriek pomerne veľkému množstvu súdnych rozhodnutí v tejto veci tu stále existuje niekoľko sporných otázok. Vysvetľuje Miroslava Dobrotková, advokátka z AK Zahradnikova.SK.

Základné pravidlo hovorí, že do bezpodielového spoluvlastníctva manželov patrí všetko, čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou:

  • dedičstva;
  • vecí získaných darom, ak bola, samozrejme, vec darovaná iba jednému manželovi. Vec je totiž možné darovať aj obom manželom a v prípade pochybností sa súdy väčšinou prikláňajú práve k možnosti, že vec bola darovaná obom manželom;
  • veci, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe jedného z manželov, napríklad mobilný telefón, ktorý nepochybne používa jeden z manželov;
  • veci, ktoré slúžia výlučne na výkon povolania len jedného z manželov, napríklad počítač využívaný manželom iba na prácu
  • a veci vydané manželovi v rámci predpisov o reštitúcii majetku, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva, alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.

Podstatné však je, že do bezpodielového spoluvlastníctva manželov patrí iba taký majetok, ktorý nadobudol manžel po uzavretí manželstva. Majetok, ktorý manžel vlastnil pred uzavretím manželstva sa nemôže „zmeniť“ na spoločný majetok. Dôležité však je, aby manželia vedeli preukázať, že niektorý majetok vlastnili ešte pred uzavretím manželstva. Pri nehnuteľnostiach a osobných automobiloch je to pomerne jednoduché, keďže tento majetok je evidovaný v štátom prevádzkovaných evidenciách – v katastri nehnuteľností a v evidencii motorových vozidiel, ale pri ostatnom majetku je lepšie si pripraviť písomnú dokumentáciu, napríklad aj formou akejsi dohody medzi snúbencami, v ktorej snúbenci spíšu zoznam majetku, ktorý každý z nich vlastnil pred svadbou a potvrdia si, že takto popísaný stav je správny a obaja s ním súhlasia.

Je dôležité všimnúť si, že nie je podstatné, či majetok za trvania manželstva nadobudol jeden z manželov alebo obaja; ak bol majetok nadobudnutý za trvania manželstva a nejde o jednu z vyššie uvedených výnimiek, ide o majetok spoločný. Preto, keď jeden z manželov kúpi auto a dá si ho napísať na seba (bude jediným držiteľom), stále ide o spoločné auto a keď jeden z manželov uzavrie kúpnu zmluvu na nehnuteľnosť a je v katastri zapísaný iba sám ako výlučný vlastník, nič to nemení na tom, že nehnuteľnosť je spoločná. Kataster dokonca na základe jednoduchej žiadosti po predložení sobášneho listu na list vlastníctva k takto získanej nehnuteľnosti druhého manžela dopíše ako spoluvlastníka.      

Vydané 23.5.2018 o 13:15
Zdroj: Miroslava Dobrotková, advokátka z AK Zahradnikova.SK, Foto: Matúš Lago
Diskusia je len pre prihlásených
1 komentár
  • ondrejt
    ondrejt18.10.2020 o 22:07

    Na tejto stránke som sa dočítal ako zmeniť BSM, napríklad pri úvere https://nubb.sk/co-je-bezpodielove-spoluvlastnictvo-manzelov-bsm/

Prihlásenie
Na túto akciu sa musíte prihlásiť!
Registrácia
Zabudli ste heslo ?
Do nasledujúceho formulára vyplňte e-mailovú adresu, ktorú ste použili pri registrácii. Inštrukcie o tom, ako obnoviť heslo, vám zašleme e-mailom.

Zaregistrujte sa

Objavte všetky dôležité informácie, novinky a dobré rady
z oblasti rodičovstva v tej správnej sieti.
Kliknite na kategóriu, ktorá vás najlepšie vystihuje:

Môžete sa zaregistrovať aj bez zaradenia do kategórie tu.

Plánujeme
Zaregistrujte sa
Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
Pokúšame
sa
Zaregistrujte sa
Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
Sme
tehotní
Zaregistrujte sa
Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
Sme
rodičia
Zaregistrujte sa
Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
Zaregistrujte sa
Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
Registrácia pre firmy Nestagnujte na zadných stránkach vyhľadávačov, nenechávajte konkurencii svoje obchodné príležitosti. Na portáli DETI.SK Vás Vaša cieľová skupina skutočne nájde. Užívatelia portálu DETI.SK sú reálni klienti, ktorí hľadajú a kupujú všetko potrebné pre deti, rodinu a domácnosť.

Vyplnením tohto formulára si vytvoríte prístupové konto. Po prihlásení môžete vložiť údaje o Vašej firme, ktoré na našom portáli zverejníme.
Vaše meno a priezvisko nebude bez Vášho súhlasu zverejnené.
Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
Aspoň 8 znakov, musí obsahovať malé písmeno, veľké písmeno, aj číslicu.
Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
Odhlásenie

Skutočne odhlásiť?

Áno Nie