Podľa slovenského právneho poriadku nie je možné platne uzavrieť „predmanželskú zmluvu“, teda zmluvu, ktorá upraví spôsob rozdelenia majetku snúbencov v prípade rozvodu. Za trvania manželstva platí režim bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Kto uhrádza dlhy po zániku manželstva?

Vysvetľuje Miroslava Dobrotková, advokátka z AK Zahradnikova.SK.

Pri vysporiadavaní spoločného majetku po zániku manželstva sa, samozrejme, vyporiadavajú aj spoločné dlhy manželov. Tam v zásade situácia nie je zložitá, pretože dlhy, ktoré si manželia vytvorili spoločne, musia aj spoločne uhradiť, teda každý by mal uhradiť polovicu. To, čo bolo uhradené za trvania manželstva zo spoločného (napríklad z príjmov manželov), sa nevysporiadava, predpokladá sa, že každý z manželov uhradil rovnakú čiastku. Nie je dôležité, či na splátky dlhu boli použité príjmy iba jedného z manželov, pretože príjmy sú vždy spoločné.

Po zániku manželstva by mal však každý z manželov prispievať jednou polovicou a ak to nerobí, druhý z manželov, ktorý spláca viac ako polovicu dlhu, sa môže aj súdnou cestou domáhať doplatku od druhého manžela. Ak však manžel vstúpi do manželstva s už existujúcim dlhom a následne ho spláca za trvania manželstva, potom ide o situáciu, kedy je na dlh iba jedného z manželov vynaložený spoločný majetok – príjem. Druhý manžel, ktorý takýto výlučný dlh spred manželstva nemá, má nárok, aby sa mu nahradilo to, čo bolo zo spoločného vynaložené na splátky takéhoto dlhu, a to vo výške 1/2 celkovej sumy splatenej za trvania manželstva.

Častý príklad z praxe je situácia, kedy si budúci manžel kúpi byt na hypotéku, pričom byt je v jeho výlučnom vlastníctve a hypotéka je jeho výlučným dlhom, potom uzavrie manželstvo a pokračuje v splácaní hypotéky. Všetky splátky hypotéky pritom platí zo spoločného (z nejakého príjmu získaného za trvania manželstva) a má preto povinnosť v prípade vysporiadavania spoločného majetku druhému manželovi nahradiť 1/2 sumy, ktorú za trvania manželstva splatil.

Nič na tom nemení ani to, ak by splácal splátky z prenájmu tohto bytu, lebo aj nájomné je príjem, a teda aj nájomné patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, teda do spoločného majetku.

Vydané 6.6.2018 o 13:05
Zdroj: Miroslava Dobrotková, advokátka z AK Zahradnikova.SK, Foto v texte: Matúš Lago
Diskusia je len pre prihlásených
0 komentárov
  Prihlásenie
  Na túto akciu sa musíte prihlásiť!
  Registrácia
  Zabudli ste heslo ?
  Do nasledujúceho formulára vyplňte e-mailovú adresu, ktorú ste použili pri registrácii. Inštrukcie o tom, ako obnoviť heslo, vám zašleme e-mailom.

  Zaregistrujte sa

  Objavte všetky dôležité informácie, novinky a dobré rady
  z oblasti rodičovstva v tej správnej sieti.
  Kliknite na kategóriu, ktorá vás najlepšie vystihuje:

  Môžete sa zaregistrovať aj bez zaradenia do kategórie tu.

  Plánujeme
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Pokúšame
  sa
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  tehotní
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  rodičia
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Registrácia pre firmy Nestagnujte na zadných stránkach vyhľadávačov, nenechávajte konkurencii svoje obchodné príležitosti. Na portáli DETI.SK Vás Vaša cieľová skupina skutočne nájde. Užívatelia portálu DETI.SK sú reálni klienti, ktorí hľadajú a kupujú všetko potrebné pre deti, rodinu a domácnosť.

  Vyplnením tohto formulára si vytvoríte prístupové konto. Po prihlásení môžete vložiť údaje o Vašej firme, ktoré na našom portáli zverejníme.
  Vaše meno a priezvisko nebude bez Vášho súhlasu zverejnené.
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať malé písmeno, veľké písmeno, aj číslicu.
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Odhlásenie

  Skutočne odhlásiť?

  Áno Nie