Podľa slovenského právneho poriadku nie je možné platne uzavrieť „predmanželskú zmluvu“, teda zmluvu, ktorá upraví spôsob rozdelenia majetku snúbencov v prípade rozvodu. Za trvania manželstva platí režim bezpodielového spoluvlastníctva manželov, do ktorého patrí aj príjem získaný za trvania manželstva.

Vysvetľuje Miroslava Dobrotková, advokátka z AK Zahradnikova.SK.

Príjem získaný za trvania manželstva je hodnota, ktorá bezpochyby patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Nie je rozhodujúce, či manželia majú spoločný účet, oddelené účty, alebo či spoločne hospodária. Taktiež nie je dôležité, že jeden z manželov dosahuje vyšší príjem, to sa v našej spoločnosti považuje za úplne prirodzené. Existuje síce výnimka, kedy sa rozdiel v príjmoch posudzuje, ale ide skutočne o výnimočnú a v súdnej praxi nie veľmi častú situáciu – je to vtedy, keď sa jeden z manželov dlhodobo a bezdôvodne vyhýba práci alebo spoločné financie rodiny míňa veľmi nehospodárne, napríklad na hazardné hry.

Pojem príjem

Je veľmi široký a zahŕňa všetky druhy príjmov. V praxi sa rieši niekoľko sporných otázok ohľadom príjmov za trvania manželstva. Najčastejšie sú to príjmy z podnikania, ktoré podnikajúci manžel považuje za svoje osobné príjmy. Aj tieto príjmy sú však súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Patrí sem podiel na zisku a dividendy, v prípade živnostníka všetky hrubé príjmy zo živnosti. Ďalej do príjmov patria aj také hodnoty, ktoré získal jeden z manželov zo svojho výlučného majetku, napríklad z prenájmu bytu, ktorý manžel vlastnil ešte pred uzavretím manželstva. Spornou otázkou sú úroky z úspor, ktoré mal manžel ešte pred uzavretím manželstva. Existuje názor, že aj tento úrok je príjmom, a preto patrí do bezpodielového spoluvlastníctva, ale aj názor, že pri súčasnej nízkej úrokovej sadzbe nejde o skutočný príjem, ale o akési vyrovnanie hodnoty, ktorú úspory strácajú infláciou.

Do bezpodielového spoluvlastníctva manželov nepatria iba také príjmy, ktoré majú „osobný“ charakter a nie sú príjmom, ktorý by de facto zvýšil majetok manžela, napríklad náhrada škody na zdraví alebo poistné plnenie z úrazového poistenia. V praxi sa, samozrejme, stávajú prípady, kedy si jeden z manželov majetok skrýva, napríklad posiela úspory na zahraničný účet, alebo má investície, o ktorých druhý z manželov nevie. Žiaľ, majetok, ktorý nie je možné dohľadať, druhý z manželov o ňom nevie vôbec, alebo má iba kusé informácie, sa v prípade rozvodu nedelí, pretože súdy nevykonávajú šetrenie majetku iba na základe akéhosi podozrenia o existencii nejakého ďalšieho majetku. V takom prípade je úlohou druhého manžela získať aspoň informácie o čísle účtu v zahraničí, údaje o zmluve o vedení účtu, o kúpe akcií a podobne – to sú informácie, na základe ktorých je možné majetok dohľadať napríklad prostredníctvom súdu.

Vydané 30.5.2018 o 11:20
Zdroj: Miroslava Dobrotková, advokátka z AK Zahradnikova.SK.
Diskusia je len pre prihlásených
0 komentárov
  Prihlásenie
  Na túto akciu sa musíte prihlásiť!
  Registrácia
  Zabudli ste heslo ?
  Do nasledujúceho formulára vyplňte e-mailovú adresu, ktorú ste použili pri registrácii. Inštrukcie o tom, ako obnoviť heslo, vám zašleme e-mailom.

  Zaregistrujte sa

  Objavte všetky dôležité informácie, novinky a dobré rady
  z oblasti rodičovstva v tej správnej sieti.
  Kliknite na kategóriu, ktorá vás najlepšie vystihuje:

  Môžete sa zaregistrovať aj bez zaradenia do kategórie tu.

  Plánujeme
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Pokúšame
  sa
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  tehotní
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  rodičia
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Registrácia pre firmy Nestagnujte na zadných stránkach vyhľadávačov, nenechávajte konkurencii svoje obchodné príležitosti. Na portáli DETI.SK Vás Vaša cieľová skupina skutočne nájde. Užívatelia portálu DETI.SK sú reálni klienti, ktorí hľadajú a kupujú všetko potrebné pre deti, rodinu a domácnosť.

  Vyplnením tohto formulára si vytvoríte prístupové konto. Po prihlásení môžete vložiť údaje o Vašej firme, ktoré na našom portáli zverejníme.
  Vaše meno a priezvisko nebude bez Vášho súhlasu zverejnené.
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať malé písmeno, veľké písmeno, aj číslicu.
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Odhlásenie

  Skutočne odhlásiť?

  Áno Nie