Okrem základných metód ponúka asistovaná reprodukcia mnohé ďalšie techniky a postupy zvyšujúce šance na úspech, prípadne riešiace ťažké stavy neplodnosti páru. MESA, TESE, kryokonzervácia, vitrifikácia, výber a odber spermií, kultivácia embryií, asistovaný hatching... Ako sa v tom vyznať?

Metódy výberu a odberu spermií

Nedávno sa začala aj u nás používať nová metóda výberu spermií z ejakulátu triedením pomocou magnetického poľa (MACS). Dokáže prefiltrovať genetické poškodené (DNA fragmentované) spermie a tak zamedziť, aby oplodnili odobraté oocyty (vajíčka).

Geneticky fragmentované spermie sú ťažko odhaliteľné, pretože môžu mať tvar aj ostatné znaky v norme, ale ich DNA môže byť poškodená.

Ak sa pri opakovaných spermiogramoch v ejakuláte nenájdu žiadne spermie a je potvrdená azoospermia, odporúčajú odborníci pristúpiť k chirurgickým zákrokom získania spermií z pohlavných orgánov muža. Zákroky na seba nadväzujú v prípade, ak prvý z nich bol neúspešný.

MESA

MESA – alebo Micro Epididymal Sperm Aspiration je metóda mikrochirurgického odsatia spermií z nadsemenníkov. Používa sa v prípade, ak je zistený problém v prenose spermií z nadsemenníka do močovej trubice.

Spermie sa získajú pomocou trojcentimetrového rezu mieška a odsatia spermií v celkovej anestézii. Pokiaľ embryológ vyhodnotí vzorku tak, že sú v nej živé spermie, tie sa následne použijú pri metóde umelého oplodnenie vajíčka ICSI (intracytoplazmatická injekcia spermií).

TESE

Ak nebola technika MESA úspešná, odporúča sa metóda TESE – Testicular Sperm Extraction. Pomocou nej sa získa z nadsemenníkov tkanivo – zárodočný epitel, v ktorom môžu byť spermie zablokované a neschopné transportu.

Rovnako ako pri MESA, ak embryológ vyhodnotí vzorku tak, že sa  v nej nachádzajú živé spermie, použijú sa následne v procese umelého oplodnenia ICSI.

Kryokonzervácia a vitrifikácia reprodukčných buniek

Najmodernejšie techniky zmrazovania spermií, vajíčok a embryí umožňujú ich dlhodobé uchovanie s minimalizovaním rizika poškodenia.

Proces zmrazenia spermií je pomerne jednoduchý, ejakulát, alebo už očistené spermie sa zmiešajú so zmrazovacím médiom (tekutinou) a uchovávajú sa v tekutom dusíku.

Kryokonzervácia embryí sa používa pri získaní dostatočného množstva kvalitných embryí. Zvyčajne sa transferujú do maternice 1 – 2 embryá a zvyšné sa zmrazia pre prípadné ďalšie použitie.

Aj u nás sa už využíva kryokonzervačná metóda vitrifikáciou – zrýchlenou zmrazovacou metódou. Rýchlym zmrazením embryí v štádiu blastocysty, teda na 5. – 6. deň kultivácie, sa dá dosiahnuť až 98 % úspešnosť prežitia embryí so zachovaním ich vysokej kvality.

Zmrazovanie oocytov, teda vajíčok, je rovnako bežne používanou metódou. Používa sa v prípadoch, keď hrozí strata plodnosti zo zdravotných dôvodov (onkologická liečba, zlyhanie vaječníkov a podobne), pri absencii spermií v procese asistovanej reprodukcie, prípadne pri dobrovoľnom rozhodnutí ženy v mladšom veku.

Kultivácia embryií a asistovaný hatching

Embryá získané punkciou sa zvyčajne kultivujú niekoľko dní. Embryológ sleduje ich vývoj a vyberá najvhodnejšie embryá na transfer, prípadne na kryokonzerváciu.

Na kultiváciu je možné použiť rôzne kultivačné techniky a médiá zvyšujúce šance na správny vývoj a uhniezdenie embryí v maternici.

V predĺženej kultivácii sa transferuje embryo v zrelšom štádiu blastocysty na 5. – 6. deň od odberu a odporúča sa ženám s neúspešnými cyklami IVF.

Asistovaný hatching je mikromanipulačná technika, ktorou sa naruší laserom obal oocytu, aby sa následne už oplodnený oocyt, resp. vyvíjajúce sa embryo, mohlo správne dostať von z obalu, ktorý ho chráni, a následne uhniezdiť v maternici.

Preimplementačná diagnostika a skríning embryí

Obe metódy slúžia na monitorovanie a zistenie zmien či chýb v genetickej výbave embryí pred ich transferom do maternice.

Odporúčajú sa najmä pri vyššom veku ženy, chromozomálnej poruche oboch partnerov, predchádzajúcom pôrode dieťaťa s vrodenou vývojovou chybou či pri dlhodobých neúspechoch s otehotnením.

Preimplementačná diagnostika sa robí odobratím jednej bunky embrya bez jeho poškodenia, zvyčajne na 5. deň kultivácie. Genetickou diagnostikou sa hľadajú konkrétne chromozomálne zmeny a mutácie.

Skríningom sa sleduje celá DNA pomocou techniky FISH (Fluorescenčnej in situ hybridizácie), kedy sa dajú odhaliť odchýlky na chromozómoch spôsobujúce samovoľné potraty.

V súčasnosti sa technika FISH často nahrádza molekulárno-cytogenetickou metódou aCGH, ktorá umožňuje analyzovať všetky chromozómy embrya a odhaliť zmeny na chromozómoch.

Zdroje:

Fertility Clinic Testing for Sperm DNA Fragmentation. Fertility Authority: Your most trasted source [online]. 2012 [cit. 2017-06-07]. Dostupné z: https://www.fertilityauthority.com/articles/fertility-clinic-testing-sperm-dna-fragmentation

Informácie použité v článku boli spracované z webových stránok centier asistovanej reprodukcie zo Slovenskej republiky a Českej republiky.

Vydané 2.9.2017 o 21:15
Diskusia je len pre prihlásených
0 komentárov
  Prihlásenie
  Na túto akciu sa musíte prihlásiť!
  Registrácia
  Zabudli ste heslo ?
  Do nasledujúceho formulára vyplňte e-mailovú adresu, ktorú ste použili pri registrácii. Inštrukcie o tom, ako obnoviť heslo, vám zašleme e-mailom.

  Zaregistrujte sa

  Objavte všetky dôležité informácie, novinky a dobré rady
  z oblasti rodičovstva v tej správnej sieti.
  Kliknite na kategóriu, ktorá vás najlepšie vystihuje:

  Môžete sa zaregistrovať aj bez zaradenia do kategórie tu.

  Plánujeme
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Pokúšame
  sa
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  tehotní
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  rodičia
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Registrácia pre firmy Nestagnujte na zadných stránkach vyhľadávačov, nenechávajte konkurencii svoje obchodné príležitosti. Na portáli DETI.SK Vás Vaša cieľová skupina skutočne nájde. Užívatelia portálu DETI.SK sú reálni klienti, ktorí hľadajú a kupujú všetko potrebné pre deti, rodinu a domácnosť.

  Vyplnením tohto formulára si vytvoríte prístupové konto. Po prihlásení môžete vložiť údaje o Vašej firme, ktoré na našom portáli zverejníme.
  Vaše meno a priezvisko nebude bez Vášho súhlasu zverejnené.
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať malé písmeno, veľké písmeno, aj číslicu.
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Odhlásenie

  Skutočne odhlásiť?

  Áno Nie