Výskumy naznačujú, že muži počatí asistovanou reprodukciou, majú nižšiu plodnosť, ako je bežný priemer u ich rovesníkov počatých prirodzenou cestou.

Testy prvej generácie

Odborníci skúmali parametre plodnosti prvej generácie mladých mužov počatých prostredníctvom IVF, išlo o vekovú kategóriu 18 – 22 rokov.

Počatí boli špecifickou technikou IVF, tzv. ICSI (intracytoplazmatická injekcia), pri ktorej dochádza k „napichnutiu“ vajíčka špeciálnou injekciou obsahujúcou vybranú spermiu vhodnú na oplodnenie.

ICSI bola prvýkrát použitá začiatkom 90. rokov v Bruseli a prvé dieťa počaté prostredníctvom techniky ICSI sa narodilo v roku 1992.

V štúdii prvej generácie chlapcov počatých prostredníctvom ICSI sa zisťovalo množstvo a kvalita spermií v ejakuláte oproti vzorke mužov počatých prirodzeným oplodnením.

Výsledky ukázali, že koncentrácia spermií v ejakuláte bola polovičná, rovnako aj pohyb spermií, oproti výsledkom kontrolnej vzorky.

Žiadne prekvapenie

Podľa expertov však tieto výsledky nie sú prekvapujúce, keďže za problémami s plodnosťou otcov týchto mladých mužov zvyčajne býva dedičný faktor, ktorý často zdedia aj ich synovia.

Použitá technika ICSI je riešením práve pre genetický faktor mužskej neplodnosti, kedy sa vyberá jediná, čo najvyhovujúcejšia spermia schopná oplodnenia.

Na druhej strane, samotnú plodnosť ovplyvňuje celý komplex ďalších faktorov, takže automatické predikovanie plodnosti potomkov mužského pohlavia na základe plodnosti ich otcov nie je úplne presné.

Počnú aj prirodzene

Výskumníci prízvukujú, že výsledky výskumu, samozrejme, nie sú dôvodom na vyhnutie sa ICSI pri procese asistovanej reprodukcie, práve naopak.

Hoci ICSI nerieši samotný problém mužskej neplodnosti, iba v podstate presúva „riešenie“ na ďalšiu generáciu, pre páry, ktoré by zostali bezdetnými, je jediným riešením, ako sa môžu pokúsiť o počatie vlastného potomka.

Okrem toho, výsledky zníženej plodnosti mladých mužov automaticky neznamenajú ich úplnú neplodnosť – ako tvrdia výskumníci, mnohí z nich sú stále schopní počať potomka prirodzeným spôsobom.

Experti sa zhodujú, že je potrebné vykonať ďalšie výskumy na to, aby bolo možné hodnotiť plodnosť mužov počatých prostredníctvom techník asistovanej reprodukcie.

Vydané 26.1.2021 o 15:55
Zdroj: First results on semen quality from the world's oldest group of ICSI men: European Society of Human Reproduction and Embryology. EurekAlert!: The Global Source of Science News [online]. [cit. 2017-11-22]. Dostupné z: https://www.eurekalert.org/pub_releases/2016-10/esoh-fro100416.php
Diskusia je len pre prihlásených
0 komentárov
  Prihlásenie
  Na túto akciu sa musíte prihlásiť!
  Registrácia
  Zabudli ste heslo ?
  Do nasledujúceho formulára vyplňte e-mailovú adresu, ktorú ste použili pri registrácii. Inštrukcie o tom, ako obnoviť heslo, vám zašleme e-mailom.

  Zaregistrujte sa

  Objavte všetky dôležité informácie, novinky a dobré rady
  z oblasti rodičovstva v tej správnej sieti.
  Kliknite na kategóriu, ktorá vás najlepšie vystihuje:

  Môžete sa zaregistrovať aj bez zaradenia do kategórie tu.

  Plánujeme
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Pokúšame
  sa
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  tehotní
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  rodičia
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Registrácia pre firmy Nestagnujte na zadných stránkach vyhľadávačov, nenechávajte konkurencii svoje obchodné príležitosti. Na portáli DETI.SK Vás Vaša cieľová skupina skutočne nájde. Užívatelia portálu DETI.SK sú reálni klienti, ktorí hľadajú a kupujú všetko potrebné pre deti, rodinu a domácnosť.

  Vyplnením tohto formulára si vytvoríte prístupové konto. Po prihlásení môžete vložiť údaje o Vašej firme, ktoré na našom portáli zverejníme.
  Vaše meno a priezvisko nebude bez Vášho súhlasu zverejnené.
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať malé písmeno, veľké písmeno, aj číslicu.
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Odhlásenie

  Skutočne odhlásiť?

  Áno Nie