Ešte donedávna platilo, že ak sa žene nedarilo dlhšie otehotnieť, automaticky sa to pripisovalo jej neplodnosti. Dnes už odborníci, ale aj mnohé páry vedia, že problém je zvyčajne komplexnejší a dôvod, prečo dieťatko neprichádza, môže spôsobovať aj mužský faktor alebo kombinovaný problém.

Aké sú teda najčastejšie faktory ovplyvňujúce pokles mužskej plodnosti, prípadne priamo mužskú neplodnosť?

 • interné faktory – poruchy spermatogenézy (tvorby spermií), ejakulačné dysfunkcie, poruchy priechodnosti semenotvorných kanálikov, imunitné poruchy, genetické faktory
 • externé faktory – životné prostredie a životný štýl muža.

Spermatogenéza, alebo aj spermiogenéza, znamená vývoj samčích pohlavných buniek, inými slovami vývin mužských spermií. Trvá približne 72 dní a ďalšie takmer dva týždne spermie dozrievajú.

Vyšetrenie spermiogramom

Tvorbu spermií ovplyvňuje celý rad faktorov, od aktuálneho zdravotného stavu muža, užívanie liekov, fajčenie, niektoré druhy športov, nosenie nevhodného oblečenia, chemické látky v životnom prostredí, obezita a mnoho ďalších.

Ďalším faktorom je aj vek, keďže mužská plodnosť tiež postupne po štyridsiatke klesá a najmä sa zvyšuje riziko genetického poškodenia plodu.

Vek spolu s ostatnými spomínanými faktormi ovplyvňuje najčastejšie poruchy zistiteľné pomocou vyšetrenia ejakulátu spermiogramom.

Spermiogram je metóda analýzy mužského ejakulátu, pomocou ktorej sa zisťuje:

 • objem, kvalita  a koncentrácia spermií
 • počet a pohyblivosť spermií, počet zrelých spermií
 • tvar (morfológia) spermií
 • pH faktor
 • iné látky v ejakuláte (fruktóza, leukocyty a iné).

Najčastejšie príčiny nálezu v spermiograme spôsobujúce mužské faktory neplodnosti:

 • oligozoospermia – koncentrácia spermií v ejakuláte je nižšia ako 15 miliónov/1 ml,
 • teratozoospermia – stav, pri ktorom majú menej ako 4% spermií normálny tvar a stavbu,
 • nekrozoospermia - nízke percento živých spermií v ejakuláte a zároveň veľký počet nepohyblivých spermií,
 • astenozoospermia – stav, pri ktorom je v ejakuláte menej ako 40% pohyblivých spermií, prípadne menej ako dve tretiny progresívne sa pohybujúcich spermií (t.j. pohybujúcich sa smerom vpred a nie do strán),
 • kryptozoospermia – veľmi nízky počet spermií, nezistiteľný vo vzorke ejakulátu pri spermiograme, až po následnej centrifugácii ejakulátu,
 • azoospermia – neprítomnosť spermií v ejakuláte, môže mať rôzne príčiny a formy (napr. zapríčinená nedostatočným vývinom semenníkov, idiopatická – keď sa nevie príčina jej vzniku,
 • aspermia – neprítomnosť ejakulátu, nedochádza k ejakulácii.

Ďalšie vyšetrenia na odhalenie mužskej neplodnosti:

Okrem vyšetrenia spermiogramu, podstupujú muži zvyčajne aj andrologicko-urologické vyšetrenie:

 • vyšetrenie prostaty, semenníkov
 • mikrobiologické vyšetrenie ejakulátu na odhalenie infekcií
 • hormonálne vyšetrenie
 • funkčné testy spermií, ktoré pomôžu odhaliť autoimunitné dysfunkcie či test fragmentácie DNA spermií (zjednodušene genetický test spermií)
 • imunologické testy
 • genetické testy

Odborníci predpokladajú, že mužská neplodnosť sa bude ešte zvyšovať, už dnes sa podieľa na celkovej neplodnosti páru viac ako polovične. Prispieva k tomu najmä nezdravý životný štýl, ale rastie aj počet prípadov idiopatickej neplodnosti párov, čiže neplodnosti z neznámych príčin.

Vydané 18.10.2017 o 09:10
Zdroj: Fyziologie reprodukčního systému. Lékařská fyziologie. Praha: Grada Publishin, 2011, s. 545-547. ISBN 978-80-247-3086-4.Neplodnost.org [online]. 2014 [cit. 2017-05-24]. Dostupné z: http://www.neplodnost.org
Diskusia je len pre prihlásených
0 komentárov
  Prihlásenie
  Na túto akciu sa musíte prihlásiť!
  Registrácia
  Zabudli ste heslo ?
  Do nasledujúceho formulára vyplňte e-mailovú adresu, ktorú ste použili pri registrácii. Inštrukcie o tom, ako obnoviť heslo, vám zašleme e-mailom.

  Zaregistrujte sa

  Objavte všetky dôležité informácie, novinky a dobré rady
  z oblasti rodičovstva v tej správnej sieti.
  Kliknite na kategóriu, ktorá vás najlepšie vystihuje:

  Môžete sa zaregistrovať aj bez zaradenia do kategórie tu.

  Plánujeme
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Pokúšame
  sa
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  tehotní
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  rodičia
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Registrácia pre firmy Nestagnujte na zadných stránkach vyhľadávačov, nenechávajte konkurencii svoje obchodné príležitosti. Na portáli DETI.SK Vás Vaša cieľová skupina skutočne nájde. Užívatelia portálu DETI.SK sú reálni klienti, ktorí hľadajú a kupujú všetko potrebné pre deti, rodinu a domácnosť.

  Vyplnením tohto formulára si vytvoríte prístupové konto. Po prihlásení môžete vložiť údaje o Vašej firme, ktoré na našom portáli zverejníme.
  Vaše meno a priezvisko nebude bez Vášho súhlasu zverejnené.
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať malé písmeno, veľké písmeno, aj číslicu.
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Odhlásenie

  Skutočne odhlásiť?

  Áno Nie