Vek ženy sa považuje pre plodnosť páru za kľúčový faktor aj pri asistovanej reprodukcii. Muži, na rozdiel od nich, nemajú žiadnu merateľnú hranicu plodnosti, no napriek tomu môže ich vek zohrávať dôležitú úlohu pri otehotnení, v priebehu tehotenstva aj pri pôrode.

Mužský faktor na muške

Výsledky niektorých výskumov už dokázali možnú súvislosť medzi vekom partnera a schopnosťou páru prirodzene otehotnieť.

Čoraz viac sa hovorí aj o klesajúcej mužskej plodnosti, kde takisto zohráva úlohu aj vyšší vek potenciálnych otcov. Vek totiž ovplyvňuje genetické zdravie spermií a ich zárodočných buniek.

Najnovšia štúdia dokázala, že existuje spojitosť medzi živonarodenými deťmi a vekom ich otca. Zamerala sa na skúmanie 19 tisícov cyklov IVF u takmer 8 tisíc párov v americkom Bostone.

Ženy boli rozdelené do niekoľkých vekových skupín – pod 30 rokov, od 30 do 35 rokov, od 35 do 40 rokov a 40 až 42 rokov. Mužov výskumníci zatriedili do rovnakých skupín, so skupinou navyše – nad 42 rokov.

Ako experti predpokladali, najnižší počet živonarodených detí dosahovala skupina žien medzi 40 – 42 rokmi (v rámci 6 cyklov umelého oplodnenia) a v tejto skupine nehral rolu mužský faktor. Pri ostatných skúmaných vekových skupinách však bol mužský vek výrazným faktorom ovplyvňujúcim pôrod živého dieťaťa.

Mladší partner výhodou

U párov, kde mala žena pod 30 rokov a muž medzi 40 – 42 rokov, bola pravdepodobnosť úspešného pôrodu živého novorodenca 46 %, na rozdiel od skupiny, v ktorej mali mužskí partneri 30 – 35 rokov, kde bola pravdepodobnosť až 73 %.

U skupiny žien medzi 35 – 40 rokov s mladšími mužskými partnermi bolo percento rovnako vyššie v porovnaní s rovnakou skupinou s partnermi vo vyššom veku.

Odborníci sa zhodujú v tom, že pre ženy vo vyšších vekových kategóriách predstavujú pre úspešné donosenie a pôrod živého dieťaťa mladší partneri (menej ako 30 rokov) nespornú výhodu.

Na druhej strane, za vyššie riziko považujú kategóriu žien so staršími partnermi, kde po absolvovaní umelého oplodnenia klesá pravdepodobnosť úspešného pôrodu živonarodeného dieťaťa.

Pri prirodzenom otehotnení predstavuje podľa špecialistov starší partner nižšiu pravdepodobnosť otehotnenia, dlhší čas potrebný na otehotnenie, ale aj vyššie riziko potratu.

Vydané 12.2.2018 o 14:40
Zdroj: Live birth outcome affected by age of male partner, study shows. News Medical: Live Sciences [online]. 2017 [cit. 2017-12-15]. Dostupné z: https://www.news-medical.net/news/20170703/Live-birth-outcome-clearly-affected-by-age-of-male-partner-study-shows.aspx
Diskusia je len pre prihlásených
0 komentárov
  Prihlásenie
  Na túto akciu sa musíte prihlásiť!
  Registrácia
  Zabudli ste heslo ?
  Do nasledujúceho formulára vyplňte e-mailovú adresu, ktorú ste použili pri registrácii. Inštrukcie o tom, ako obnoviť heslo, vám zašleme e-mailom.

  Zaregistrujte sa

  Objavte všetky dôležité informácie, novinky a dobré rady
  z oblasti rodičovstva v tej správnej sieti.
  Kliknite na kategóriu, ktorá vás najlepšie vystihuje:

  Môžete sa zaregistrovať aj bez zaradenia do kategórie tu.

  Plánujeme
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Pokúšame
  sa
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  tehotní
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  rodičia
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Registrácia pre firmy Nestagnujte na zadných stránkach vyhľadávačov, nenechávajte konkurencii svoje obchodné príležitosti. Na portáli DETI.SK Vás Vaša cieľová skupina skutočne nájde. Užívatelia portálu DETI.SK sú reálni klienti, ktorí hľadajú a kupujú všetko potrebné pre deti, rodinu a domácnosť.

  Vyplnením tohto formulára si vytvoríte prístupové konto. Po prihlásení môžete vložiť údaje o Vašej firme, ktoré na našom portáli zverejníme.
  Vaše meno a priezvisko nebude bez Vášho súhlasu zverejnené.
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať malé písmeno, veľké písmeno, aj číslicu.
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Odhlásenie

  Skutočne odhlásiť?

  Áno Nie