Inzercia
Nejednoduchá téma adopcie sa často spája s pojmom – pestúnska starostlivosť. Čo za týmto pojmom môžeme hľadať? Zjednodušene povedané, ide o vytvorenie rodinného zázemia pre dieťa, ktoré z najrôznejších príčin nemá šťastie, aby ho vychovávali mama a otec, prípadne niekto z blízkej rodiny.

Nezávideniahodný štart

Pestúnska starostlivosť určite pre žiadne dieťa nepredstavuje optimálny štart do života. Prirodzene, každý prípad má iné parametre, ale spomedzi foriem náhradnej rodinnej starostlivosti, kam patrí – okrem iného – aj detský domov, má isté výhody.

Táto forma náhrady rodiny býva zo strany štátu nielen podporovaná a finančne dotovaná, ale aj priebežne sledovaná. Dieťa je tak – metaforicky povedané – stále zviazané s úradmi. Pestúni totiž dieťa zákonne nezastupujú, takže ak ide do tuhého, majú povinnosť spojiť sa s biologickými rodičmi, prípadne poručníkom, aby sa veci mohli pohnúť správnym smerom.

Prostredníctvom súdov sa riešia komplikované situácie, kde iba dobrá vôľa zúčastnených nestačí. Navyše, pestúnska starostlivosť končí u dieťaťa dovŕšením veku dospelosti, čo opäť rozhoduje príslušný súd. Podobne je to aj v prípadoch, keď pestúnska rodina, či pestún, vyjadria vôľu túto starostlivosť prerušiť.

Ako sa stať pestúnom

V zásade sa ním môže stať každý dospelý človek po splnení všetkých zákonom predpísaných požiadaviek. Môže ísť buď o manželský pár, alebo jednotlivca – ženu, či muža. Normou vždy ostáva dobrý zdravotný stav, bezúhonnosť, spôsobilosť pre právne úkony a schopnosť plniť sociálne a finančné nároky spojené s výchovou dieťaťa.

Prvotným predpokladom je povinnosť byť zapísaný do zoznamu žiadateľov. Takže na úvod treba vykonať nevyhnutnú návštevu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste bydliska, kde žiadateľ musí predložiť všetky štátom požadované dokumenty, čo následne vedie k očakávanému zápisu do zoznamu podobných dobrých duší.

Na druhej strane je však potrebné rátať, a následne prijať návštevu povereného sociálneho pracovníka, ktorý si priamo v byte, či dome, preverí všetky uvedené tvrdenia o sociálnych, bytových a rodinných pomeroch, bez tohto to nejde.

Fakty v pozadí

Pri pestúnskej starostlivosti je okrem iného dobré vedieť, že nejde o profesionálne plnenú úlohu rodiča. Súd síce dieťa zverí do opatery a rozhodne o rodičovských právach, ale mnohé veci idú, takpovediac, mimo predstavy a želania samotných pestúnov.

Do tejto formy náhradnej rodiny bývajú napríklad zaraďované deti, ktoré nemajú veľké predpoklady na adopciu, teda osvojenie. Dôvody? Ich biologickí rodičia o ne stále prejavujú zákonom predpísaný záujem, prípadne dieťa sprevádzajú zdravotné alebo iné problémy, alebo ide o dieťa z rómskych pomerov. Pestúnstvo je teda typom zdieľaného rodičovstva, takže sa okolo jeho konkrétnych podmienok a priebehu vynára množstvo zákrut a starostí. Už len také povinné stretávanie s biologickými rodičmi môže prinášať do tohoto krehkého sveta veľa otáznikov a nemalý stres pre všetkých zúčastnených.

Stávajú sa taktiež prípady, že štátny príspevok mnohým žiadateľom na čas zaslepí zdravý úsudok. Dieťa ale nie je vec, ktorú možno na čas odložiť, prípadne s nechuťou vrátiť. Iste, príslušný súd môže túto starostlivosť na želanie pestúna zrušiť, ale nejde o nič jednoduché, pričom citových traumách ani hovoriť netreba.

Podľa zákona je pestún povinný starať sa o zverené dieťa ako o svoje vlastné, takže z tejto premisy treba vychádzať, ak sa o pestúnsku starostlivosť vážne zaujímame a chceme sa jej ako jednotlivec, či manželský pár venovať.

Vydané 25.10.2017 o 09:40
Diskusia je len pre prihlásených
0 komentárov
  Prihlásenie
  Na túto akciu sa musíte prihlásiť!
  Registrácia
  Zabudli ste heslo ?
  Do nasledujúceho formulára vyplňte e-mailovú adresu, ktorú ste použili pri registrácii. Inštrukcie o tom, ako obnoviť heslo, vám zašleme e-mailom.

  Zaregistrujte sa

  Objavte všetky dôležité informácie, novinky a dobré rady
  z oblasti rodičovstva v tej správnej sieti.
  Kliknite na kategóriu, ktorá vás najlepšie vystihuje:

  Môžete sa zaregistrovať aj bez zaradenia do kategórie tu.

  Plánujeme
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Pokúšame
  sa
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  tehotní
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  rodičia
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Registrácia pre firmy Nestagnujte na zadných stránkach vyhľadávačov, nenechávajte konkurencii svoje obchodné príležitosti. Na portáli DETI.SK Vás Vaša cieľová skupina skutočne nájde. Užívatelia portálu DETI.SK sú reálni klienti, ktorí hľadajú a kupujú všetko potrebné pre deti, rodinu a domácnosť.

  Vyplnením tohto formulára si vytvoríte prístupové konto. Po prihlásení môžete vložiť údaje o Vašej firme, ktoré na našom portáli zverejníme.
  Vaše meno a priezvisko nebude bez Vášho súhlasu zverejnené.
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať malé písmeno, veľké písmeno, aj číslicu.
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Odhlásenie

  Skutočne odhlásiť?

  Áno Nie