Stať sa rodičom tvorí súčasť ľudskej a sociálnej prirodzenosti a u žien táto premisa platí takmer existenciálne. Ak zlyhajú všetky alternatívy a dieťa i napriek tomu ostáva iba snom, otvára sa ešte jedna možnosť – náhradná matka. V našich podmienkach riziko spojené s platnými zákonmi republiky.

How much?

Krajiny, kde tento citlivý sociálny, medicínsky a psychologický postup už funguje – napríklad Kalifornia, Británia, India, Ukrajina – využívajú špeciálne agentúry, ktoré spomedzi záujemcov vyberajú prevažne manželské páry. Procedúra býva vo väčšine prípadov dosť náročná a ceny sa pohybujú v rozpätí od 12 až po 30 000 euro. V podmienkach niektorých štátov USA dokonca tieto čiastky prekračujú hranicu 50 tisíc. 

Najčastejšie sa všetko podstatné krúti okolo etickej komisie, ktorá posudzuje dôvody, prečo sa daná žena alebo daný pár, rozhodli pre inštitút náhradnej matky. Samozrejme, treba absolvovať všetky lekárske a psychologické testy, preukázať svoje sociálne pomery a nemať zápis v registri trestov, až potom sa ide „na dreň...“

Pod Tatrami

Náš právny systém inštitút náhradnej matky neobsahuje. Nepríliš vtipne sa dá povedať, že Slovensko je v tejto oblasti napoly tehotné – ani zákaz, ani povolenie. Pravda, ide len o tie oficiálne postoje.

O akýchkoľvek tajno-sľubných alianciách medzi pármi, lekármi a náhradným matkami, ktoré existujú, nikto nič bližšieho nevie.

Vo všetkých takýchto príbehoch – u nás doma, ale napríklad aj v susednom Česku – figuruje jedna zásadná prekážka, či poistka, predpoklad... Každý si môže dosadiť slovo, ktoré je mu vnútorne bližšie.

Štát a legislatíva totiž za matku považuje jednoznačne ženu, ktorá dieťa vynosila a priviedla na svet. Koniec koncov, aj tu sa dá nájsť časť odpovede, prečo sa u nás náhradná matka v bežnom živote neobjavuje.

Veľa premenných

Zrejme je len veľmi ťažko hlbšie pochopiť a odkryť všetky motivácie, ktoré bezdetnú ženu alebo pár vedú k takémuto zásadnému kroku. Veď už len to množstvo premenných, ktoré náhradné materstvo v sebe skrýva, má podobu takmer neprekonateľnej bariéry.

Ak sa teda v krajine, kde ide o regulárny a štátom usmernený krok, dvojica konečne odhodlá, môže, okrem „bežných“ finančných a úradníckych peripetií, počítať s možnosťou, že náhradná matka im skrátka po pôrode dieťa odmietne vydať.

Takéto zvraty nebývajú ničím neobvyklým. Súdy majú potom plné ruky práce, aby uviedli tieto citlivé veci do podoby, aká pre obidve zúčastnené strany vyplýva z uzavretej zmluvy.

Na druhej strane, jestvuje nejeden smutný príbeh, kedy sa dieťa náhradnej matke narodí s postihnutím alebo inou zdravotnou komplikáciou. Budúci, netrpezliví rodičia však zoči-voči tejto novej skutočnosti stratia guráž, a najmä morálku, a takéto dieťa sa snažia odmietnuť.

Trend, alebo šliapanie vody?

Podľa množstva priamych poznatkov lekárov, gynekológov aj psychológov, býva drvivá väčšina náhradných matiek motivovaná snahou úprimne bezdetným párom pomôcť. Financie pre nich bývajú až na druhom mieste, čo sa dá vnímať pozitívne.

V Británii bolo dokonca zaznamenaných aj niekoľko prípadov, kedy „zmluvná matka“ na vlastné riziko a náklady sledovala bežné správanie a život páru, pre ktorý dieťa nosila. Po jeho narodení začala o dieťa bojovať s tým, že podľa dostupných faktov, nie je pre ňu dvojica budúcich rodičov zárukou zdravého vývinu dieťaťa. Súdy po dlhých a bolestných ťahaniciach dali takýmto ženám za pravdu...

Tak, či tak, býva náhradné materstvo pre všetkých zainteresovaných eticky príliš hraničné a ľudsky nanajvýš nejednoduché, aby si dokázalo získavať širšie zázemie pre páry túžiace po deťoch. Aj preto vieme o tejto forme rodičovstva viac cez príbehy celebrít. Napríklad herečka Sarah Jessica Parker sa stala matkou dvojčiat vo veku 42 rokov. Svetoznámu fotografku Annie Leibowitz mohlo blízke okolie osloviť mama až po päťdesiatke.

Vydané 14.10.2017 o 19:05
Diskusia je len pre prihlásených
0 komentárov
  Prihlásenie
  Na túto akciu sa musíte prihlásiť!
  Registrácia
  Zabudli ste heslo ?
  Do nasledujúceho formulára vyplňte e-mailovú adresu, ktorú ste použili pri registrácii. Inštrukcie o tom, ako obnoviť heslo, vám zašleme e-mailom.

  Zaregistrujte sa

  Objavte všetky dôležité informácie, novinky a dobré rady
  z oblasti rodičovstva v tej správnej sieti.
  Kliknite na kategóriu, ktorá vás najlepšie vystihuje:

  Môžete sa zaregistrovať aj bez zaradenia do kategórie tu.

  Plánujeme
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Pokúšame
  sa
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  tehotní
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  rodičia
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Registrácia pre firmy Nestagnujte na zadných stránkach vyhľadávačov, nenechávajte konkurencii svoje obchodné príležitosti. Na portáli DETI.SK Vás Vaša cieľová skupina skutočne nájde. Užívatelia portálu DETI.SK sú reálni klienti, ktorí hľadajú a kupujú všetko potrebné pre deti, rodinu a domácnosť.

  Vyplnením tohto formulára si vytvoríte prístupové konto. Po prihlásení môžete vložiť údaje o Vašej firme, ktoré na našom portáli zverejníme.
  Vaše meno a priezvisko nebude bez Vášho súhlasu zverejnené.
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať malé písmeno, veľké písmeno, aj číslicu.
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Odhlásenie

  Skutočne odhlásiť?

  Áno Nie