Osvojiť, či adoptovať si dieťa, patrí medzi prelomové životné udalosti ženy aj muža. Táto udalosť od základu mení nielen ich životy a status ich vzťahu, ale najmä život konkrétneho dieťaťa. Aké sú teda možnosti a podmienky adopcie na Slovensku? Zložité, ústretové, alebo byrokratické? Majú deti u nás dobré šance?

Domov, ktorý im nepatrí

V uplynulom roku na Slovensku žilo viac ako 4 700 detí v zariadeniach detských domovov. V opatere tzv. náhradných profesionálnych rodín ich bolo vyše 1 400. Podľa príslušných úradov, takéto rodiny tvoria súčasť konkrétnych detských domov, no od normálnej rodiny bývajú na nerozoznanie.

Skončiť medzi múrmi detského domova býva pre dieťa občas vecou tragickej náhody alebo dôsledkom nefunkčnosti pôvodnej rodiny, či nemožnosti, aby sa oň postaral niekoho z blízkych príbuzných. Dieťa na Slovensku požíva právo komplexnej ochrany, a tak sa vždy hľadá cesta, ktorá je pre neho najcitlivejšia, najbezbolestnejšia a najprijateľnejšia. Inštitút náhradnej starostlivosti stojí tak v poradí možných riešení vždy za rodinnou formou opatery.

Stále iba náhrada

Deti, ktoré štartujú do života s prvotnou nespravodlivosťou, že ich vlastní rodičia sa o ne nechcú, príp. nevládzu postarať, zväčša spadnú do siete náhradnej starostlivosti. Môže mať podobu buď života u príbuzných, čo je osobná starostlivosť, alebo sa im venujú pestúni, ergo profesionálni rodičia. V prípade, že sa nevydarí ani jedna z týchto dvoch možností, ostáva len pobyt v detskom domove.

Bez ružovej

Detský domov je – eufemisticky povedané – východisko z núdze. Našťastie, zväčša býva požehnané ľuďmi, ktorí sa o deti medzi jeho múrmi starajú. Niet však nad osobný a priamy prístup, previazaný s najbližším sociálnym okolím dotknutého dieťaťa. Rodina sa proste neklonuje, nekupuje, ani nenahrádza. Buď je, alebo nie je, ružové okuliare sú tu celkom nanič. Aj preto sa hľadá pre odkázané dieťa práve takáto – najprijateľnejšia – možnosť, napríklad i v rodine blízkych príbuzných.

Adopcia

Spravodlivosť je slepá nielen v tej známej skulptúre s mečom a váhami, ale často aj v bežnom živote. Do okruhu adoptovateľných detí spadajú drobci, ktorí – tak hovorí zákon – mali smolu, či možno šťastie, že ich biologickí rodičia o ne neprejavili skutočný záujem v rámci šiestich mesiacov, prípadne do dvoch mesiacov od narodenia. Adopcia tak býva osudovo spojená so záujmom, alebo nezáujmom vlastnej matky a otca.

Nová mama, nový tata

Pri procese adopcie sa istým výhodám tešia najmä manželské páry, teda mama a tata. Nepadá príliš na váhu, či sú bez detí, alebo už deti majú. Adoptované dieťa by malo práve v novej rodine získať tie najlepšie podmienky pre svoj budúci život. Zákon ale myslí aj na slobodných ľudí. Ak ich profil a charakteristika spĺňajú všetky podmienky, súd dieťa vždy radšej zverí do ich rúk, ako keby malo putovať do náhradnej profi rodiny, či detského domova. 

Áno vysloví súd

Stať sa adoptívnymi rodičmi predpokladá splnenie radu povinností. Napríklad do zoznamu žiadateľov sa takáto dvojica dostane až po 26 hodinách spojených s prípravou na toto poslanie. Asi netreba spomínať skutočnosť, že detí vhodných na adopciu býva vždy menej, ako je počet budúcich rodičov. Konečným štádiom tejto – vskutku – životnej cesty býva súd a jeho právoplatné rozhodnutie.

Treba mať na pamäti, že súd, sociálne úrady a všetci zainteresovaní predpokladajú, že nová rodina v plnom rozsahu nahradí rodinu biologickú a dieťa tak získa všetky práva a sociálne väzby, ako vlastné dieťa osvojiteľov. Aj preto máva zrejme slovo adopcia, tak ojedinelý zvuk, rezonujúci blízko srdca.

Vydané 23.10.2017 o 09:40
Diskusia je len pre prihlásených
0 komentárov
  Prihlásenie
  Na túto akciu sa musíte prihlásiť!
  Registrácia
  Zabudli ste heslo ?
  Do nasledujúceho formulára vyplňte e-mailovú adresu, ktorú ste použili pri registrácii. Inštrukcie o tom, ako obnoviť heslo, vám zašleme e-mailom.

  Zaregistrujte sa

  Objavte všetky dôležité informácie, novinky a dobré rady
  z oblasti rodičovstva v tej správnej sieti.
  Kliknite na kategóriu, ktorá vás najlepšie vystihuje:

  Môžete sa zaregistrovať aj bez zaradenia do kategórie tu.

  Plánujeme
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Pokúšame
  sa
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  tehotní
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  rodičia
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Registrácia pre firmy Nestagnujte na zadných stránkach vyhľadávačov, nenechávajte konkurencii svoje obchodné príležitosti. Na portáli DETI.SK Vás Vaša cieľová skupina skutočne nájde. Užívatelia portálu DETI.SK sú reálni klienti, ktorí hľadajú a kupujú všetko potrebné pre deti, rodinu a domácnosť.

  Vyplnením tohto formulára si vytvoríte prístupové konto. Po prihlásení môžete vložiť údaje o Vašej firme, ktoré na našom portáli zverejníme.
  Vaše meno a priezvisko nebude bez Vášho súhlasu zverejnené.
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať malé písmeno, veľké písmeno, aj číslicu.
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Odhlásenie

  Skutočne odhlásiť?

  Áno Nie