Zo vzťahu dvoch ľudí väčšinou prichádza na svet nový život a z mladej dvojice sú rodičia. Často sa však stáva, že dieťa prirodzenou cestou počaté nebolo, a tak muž a žena hľadajú iné alternatívy. Jednou z nich môže byť aj cesta adopcie, ktorá bezdetným rodinám prináša do života naplnenie a vytúžený pocit rodičovstva.

1. Zásadne naostro

Netreba si nič nahovárať, adopcia je pre dvojicu ľudí nesmierne vážnym krokom, keďže dieťa sa nedá adoptovať „len na skúšku, a potom uvidíme...“ Povedané naostro a jasne. Platí to isté, ako s vlastným dieťaťom, teda adopcia je navždy, so všetkými povinnosťami a právami.

2. On the road

Ak sa pre adopciu rozhodneme, rozhodne treba začať kompetentnými úradmi. Navštíviť by sme mali sociálny odbor v mieste bydliska. Tu nás zorientujú a zapíšu medzi ostatných žiadateľov. Môžeme sa taktiež informovať v rôznych inštitúciách, združeniach alebo akreditovaných subjektoch. Vedieť o celom procese by sme mali čo najviac, aby nás nečakané zvraty cestou nezaskočili, alebo dokonca od nášho presvedčenia neodradili.

3. Podmienky a kroky

V prvom rade by mali byť žiadatelia zdraví, pričom sa v tejto fáze skúma aj vývoj potvrdených medicínskych diagnóz žiadateľov, ktoré môžu v budúcnosti zásadne ovplyvniť vývoj rodiny a životnú dráhu dieťaťa. Slovenský právny systém logicky predpokladá, že budúci rodičia majú čisté registre trestov, sú bezúhonní a spôsobilí na všetky právne úkony.

Z pohľadu veku oboch zúčastnených strán by mal byť vekový rozdiel podobný ako u bežnej rodiny vo vzťahu rodič – dieťa. Novorodencov alebo ešte maličké deti by mali adoptovať žiadatelia do štyridsať rokov.

Nová rodina musí tiež vykazovať dlhodobo primeranú a stabilnú bytovú, materiálnu aj finančnú kondíciu. Zároveň sa skúma, či je predmetné rodinné prostredie, ktoré o adopciu usiluje, dostatočne zrelé, harmonické a vyvážené.

4. a čo slobodní?

V týchto prípadoch sa úradmi a súdmi všeobecne preferuje skôr pestúnska starostlivosť. Pestúnstvo navyše podporuje aj sociálny systém štátu a pomáha tak zabezpečiť všetky potreby dieťaťa. Formou náhradnej starostlivosti sa všeobecne zaoberá oddelenie sociálnych vecí a sociálnoprávnej ochrany, takže prvá cesta by mala viesť vždy práve sem.

Súčasťou žiadosti o zapísanie do zoznamu žiadateľov o náhradnú rodinnú starostlivosť sú výpisy z registra trestov, správa o zdravotnom stave, doklad o majetku a príjmoch, vyplnený dotazník žiadateľa. Príslušné oddelenie potom vykoná najmenej jednu návštevu v rodine a na mieste si všetky uvedené skutočnosti overí.

Navyše si tento odbor vyžiada i aktuálnu správu z obecného úradu o našom profile a spôsobe života v mieste bydliska. V neposlednom rade bude potrebné absolvovať špeciálnu prípravu na náhradnú rodinnú starostlivosť.

5. Medzi paragrafmi

Prirodzene, že prvými v rade čakateľov bývajú manželia, ale aj manžel rodiča dieťaťa, spĺňajúci všetky podmienky. Podľa zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí pri procese adopcie, prijímajú manželia či jednotlivec opustené dieťa do svojej opatery. Nadobúdajú pritom k nemu rovnaké práva a povinnosti, akoby boli jeho biologickými rodičmi.

Adopcia sa týka len maloletých detí do 18 rokov. Takéto dieťa získava priezvisko nových rodičov a má ich zapísaných aj v rodnom liste. Osvojenie, adopcia dieťaťa je možná vtedy, ak rodičia dajú súhlas k osvojeniu v konaní alebo aj vopred, bez vzťahu k osvojiteľom. Ďalej vtedy, ak počas najmenej šiestich mesiacov rodičia o svoje dieťa neprejavili skutočný záujem, to znamená – neplnili si vyživovaciu povinnosť, nezmenili svoje pomery tak, aby dieťa mohli vychovávať, ani ho nenavštevovali.

Adopcia je vždy v kompetencii súdov. Aby o nej mohlo byť náležite rozhodnuté, musí uplynúť najmenej deväť mesiacov tzv. predosvojiteľskej starostlivosti. V tomto období sa žiadatelia o dieťa starajú v plnom rozsahu a na vlastné náklady. Ak sa po akte adopcie ale objavia vážne dôvody, môže súd adopciu aj zrušiť. Deje sa tak do šiestich mesiacov od právoplatného zverenia dieťaťa.

Vydané 13.3.2018 o 12:15
Diskusia je len pre prihlásených
0 komentárov
  Prihlásenie
  Na túto akciu sa musíte prihlásiť!
  Registrácia
  Zabudli ste heslo ?
  Do nasledujúceho formulára vyplňte e-mailovú adresu, ktorú ste použili pri registrácii. Inštrukcie o tom, ako obnoviť heslo, vám zašleme e-mailom.

  Zaregistrujte sa

  Objavte všetky dôležité informácie, novinky a dobré rady
  z oblasti rodičovstva v tej správnej sieti.
  Kliknite na kategóriu, ktorá vás najlepšie vystihuje:

  Môžete sa zaregistrovať aj bez zaradenia do kategórie tu.

  Plánujeme
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Pokúšame
  sa
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  tehotní
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  rodičia
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Registrácia pre firmy Nestagnujte na zadných stránkach vyhľadávačov, nenechávajte konkurencii svoje obchodné príležitosti. Na portáli DETI.SK Vás Vaša cieľová skupina skutočne nájde. Užívatelia portálu DETI.SK sú reálni klienti, ktorí hľadajú a kupujú všetko potrebné pre deti, rodinu a domácnosť.

  Vyplnením tohto formulára si vytvoríte prístupové konto. Po prihlásení môžete vložiť údaje o Vašej firme, ktoré na našom portáli zverejníme.
  Vaše meno a priezvisko nebude bez Vášho súhlasu zverejnené.
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať malé písmeno, veľké písmeno, aj číslicu.
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Odhlásenie

  Skutočne odhlásiť?

  Áno Nie