Deti s Downovým syndrómom, ale aj ich rodičia, musia často čeliť rôznym predsudkom zo strany okolia. Poznáme desať najčastejších mýtov, ktoré je potrebné si poopraviť vo svojej hlave, ale aj v celej spoločnosti. Možno ste sa tiež mýlili...

1. mýtus: Deti s DS sa rodia starším rodičom

Pravda: Je pravda, že pravdepodobnosť narodenia dieťatka s DS narastá s vyšším vekom matky. Za kritickú hranicu sa považuje vek 35 rokov. V skutočnosti sa však deti s DS rodia prevažne mladším ženám, a to hlavne preto, že najvyššia pôrodnosť všeobecne je práve u žien mladších ako 35 rokov. Vôbec nie sú ojedinelé prípady, kedy sa dieťa s DS narodilo ženám mladším ako 20 rokov. Vek otca v tomto smere rolu nezohráva.

2. mýtus: DS je dedičný

Pravda: V 99 % prípadov diagnózy DS ide o náhodnú formu tejto chromozomálnej poruchy. To znamená, že k tomu, že na 21. chromozomálnom páre sa namiesto dvoch „usadia“ tri chromozómy, príde úplne náhodou a vedome eliminovať výskyt tejto náhody nevieme. Len v 1% prípadov diagnózy DS ide o dedičnú formu.

3. mýtus: Ľudia s DS si vyžadujú nonstop starostlivosť

Pravda: Tak, ako dosiahnu rôznu úroveň vzdelania a samostatnosti bežní ľudia, tak je to aj pri ľuďoch s DS. Veľmi záleží na tom, akú intenzívnu starostlivosť dostanú už od najútlejšieho veku, aký postoj k nim zaujmú samotní rodičia. Ak to rodič vzdá už na začiatku s tým, že „ty si postihnutý, máš obmedzenia, nebudem ťa trápiť cvičením (a pod.) a budem ťa ľúbiť takého, aký si“, je síce z jeho strany možno pekné, možno pochopiteľné, dokonca možno obdivuhodné, ale tomu dieťaťu a v konečnom dôsledku aj sebe a zvyšku rodiny veľmi ublíži. Pretože deti s DS sú schopné sa veľa vecí naučiť, sú schopné fungovať relatívne samostatne, a dokonca sú schopné sa postarať nielen o seba, ale aj o iných. Ľudia s DS vedia byť pre rodinu aj pre spoločnosť užitoční, nápomocní, vedia byť prínosom. Len ich treba správne a včas podchytiť, viesť, motivovať a hlavne – byť im pozitívnym príkladom.

4. mýtus: DS je vážna choroba

Pravda: DS nie je choroba. Choroba človeka prepadne, ten sa z nej lieči a má šancu sa aj vyliečiť. DS je diagnóza, je daná, človek sa s ňou narodí a nevylieči sa z nej. Downovho syndrómu sa človek nezbaví, nech by robil čokoľvek. Môže však zmierniť jeho prejavy, ale sám to nezvládne. Jednoznačne potrebuje podporu zo strany okolia.

5. mýtus: Ľudia s DS sa nedožijú vyššieho veku, zomierajú okolo dvadsiatky

Pravda: Toto platilo v dávnej minulosti, kedy bolo zdravotníctvo na úplne inej úrovni, než je dnes. Deti s DS vtedy zomierali na mnohé, dnes už ľahko liečiteľné, alebo bežne operovateľné zdravotné komplikácie. Dnes sa už deti s DS, vďaka skorej diagnostike, včasnej intervencii a významnému pokroku v oblasti zdravotnej starostlivosti, dožívajú veku porovnateľného s bežnými rovesníkmi a kvalita ich života je neporovnateľne vyššia než v minulosti. Dnes sa 20-ročná mládež s DS vzdeláva, športuje, pripravuje sa na zamestnanie, alebo už aj pracuje. Určite, toto neplatí všeobecne, pretože prekonať zažité predsudky a spoločenské bariéry sa podarí len tým najvytrvalejším s významnou podporou zo strany rodiny, ale tá možnosť tu je a chytá sa jej čím ďalej, tým viac ľudí s DS.

6. mýtus: Ľudia s DS sú neinteligentní a nemajú city

Pravda: Väčšina ľudí s DS má IQ v pásme ľahkého až stredného stupňa mentálneho postihnutia, všetci sú však vzdelávateľní. Ak sa navonok zdá, že človek s DS nereaguje, lebo nechápe, väčšinou ide o to, že danú situáciu či informáciu vyhodnocuje a spracováva, čo mu môže dlhšie trvať. Ľudia s DS potrebujú jednoduché informácie, inštrukcie a viac času. Ak im toto poskytneme, ich reakcia alebo odpoveď nás môže veľmi pozitívne zaskočiť. Títo ľudia majú vysoké EQ (emocionálnu inteligenciu), nad rámec bežnej populácie. Majú vysoko vyvinutý zmysel pre humor, sú veľmi empatickí. Dokážu zaskočiť tým, ako veľmi vedia odhadnúť vašu náladu. Vycítia, že vás niečo trápi a v tom momente sú tu bez zaváhania pre vás.

7. mýtus: Ľudia s DS nie sú schopní sa zamestnať

Pravda: Ľudia s DS chcú pracovať a vedia pracovať. A keď už sa im podarí zamestnať, vedia byť veľmi spoľahlivými zamestnancami. Len na to potrebujú mať vytvorené vhodné pracovné miesto, primeranú pracovnú pozíciu s adekvátnou pracovnou náplňou. Dnes už máme aj na Slovensku viac prípadov, keď je človek s DS riadne zamestnaný. Napríklad čašníci a pomocní pracovníci s DS v bratislavskej kaviarni Radnička, a určite úspešným projektom je BIVIO – novootvorený hotel v bratislavskej Rači, kde sú pre pracovný trh pripravovaní takisto aj ľudia s DS, a to na pozíciách pre kuchyne, reštaurácie, čistiareň bielizne, chyžné... Aj na tohtoročnom veľtrhu práce v Bratislave bol v rámci Zóny bez hraníc odprezentovaný nový projekt, ktorý uľahčuje aj ľuďom s DS uplatnenie na trhu práce.

8. mýtus: Ľudia s DS sú agresívni

Pravda: Čo do nich zasejete, to budete žať. Ako pri bežných ľuďoch a deťoch. Istá miera agresivity môže spočívať v ich nepochopení, no vtedy prechádzajú skôr do apatie. Iná situácia je, keď má človek DS spojený s autizmom – ale to je už iná téma.

9. mýtus: Ľudia s DS sa hanbia za túto diagnózu

Pravda: Ľudia s DS berú svoju diagnózu prirodzene, ako svoju súčasť a nejako zvlášť neriešia, ako sa im s ňou žije. Iste, uvedomujú si svoje obmedzenia a ťažko prijímajú niektoré fakty, ktoré im ich diagnóza prináša – napr. keď sa majú zmieriť s tým, že nikdy nebudú samostatne šoférovať auto, alebo že nemôžu navštevovať školu, ktorá by ich bavila, alebo že nemajú šancu uspieť u najkrajšieho dievčaťa v škole, nech sa budú akokoľvek snažiť. To sú momenty a frustrácie, ktoré ich dokážu potrápiť. Ale také zažívame všetci, bez ohľadu na to, či DS máme, alebo nie.

10. mýtus: Najviac detí v detských domovoch a ústavoch je práve s DS

Pravda: Prevažná väčšina detí s DS vyrastá vo svojich biologických rodinách a je ich prirodzenou súčasťou. A o tom, že sa naša spoločnosť vyvíja pozitívnym smerom, svedčí fakt o narastajúcich adopciách práve detí s DS. Za posledný rok sa zvýšil záujem aj o adopcie týchto detí, pričom do rodiny bolo umiestnených už niekoľko detí s DS vo veku do jedného roka. A toto je pre nás dôkazom, že naša snaha robiť osvetu, búrať bariéry a bojovať za tieto deti, má zmysel.

Mýty o DS vyvrátila Mária Srnáková, podpredsedníčka Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku a mama 24-ročného Mareka s DS. Viac informácií o DS nájdete tu.

Vydané 30.4.2019 o 07:00
Diskusia je len pre prihlásených
0 komentárov
  Prihlásenie
  Na túto akciu sa musíte prihlásiť!
  Registrácia
  Zabudli ste heslo ?
  Do nasledujúceho formulára vyplňte e-mailovú adresu, ktorú ste použili pri registrácii. Inštrukcie o tom, ako obnoviť heslo, vám zašleme e-mailom.

  Zaregistrujte sa

  Objavte všetky dôležité informácie, novinky a dobré rady
  z oblasti rodičovstva v tej správnej sieti.
  Kliknite na kategóriu, ktorá vás najlepšie vystihuje:

  Môžete sa zaregistrovať aj bez zaradenia do kategórie tu.

  Plánujeme
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Pokúšame
  sa
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  tehotní
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  rodičia
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Registrácia pre firmy Nestagnujte na zadných stránkach vyhľadávačov, nenechávajte konkurencii svoje obchodné príležitosti. Na portáli DETI.SK Vás Vaša cieľová skupina skutočne nájde. Užívatelia portálu DETI.SK sú reálni klienti, ktorí hľadajú a kupujú všetko potrebné pre deti, rodinu a domácnosť.

  Vyplnením tohto formulára si vytvoríte prístupové konto. Po prihlásení môžete vložiť údaje o Vašej firme, ktoré na našom portáli zverejníme.
  Vaše meno a priezvisko nebude bez Vášho súhlasu zverejnené.
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať malé písmeno, veľké písmeno, aj číslicu.
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Odhlásenie

  Skutočne odhlásiť?

  Áno Nie