Hra s dieťaťom, dojčenie, spev... Detská logopedička Martina Zubáková ponúka zo svojej bohatej praxe 12 nástrojov na správny vývin reči dieťaťa, ktoré by rodičia nemali podceňovať.

Najdôležitejšou osobou pre vývin reči dieťaťa je mama. Ich komunikácia sa začína ešte vo vnútromaternicovom vývine a plynule pokračuje po narodení bábätka. Ako môže matka pozitívne ovplyvniť reč svojho dieťaťa?

1. Dotyk

Po narodení je dôležité, aby sa bábätku prihovárala, aby mohlo sledovať jej tvár, pre zdravý citový vývin je nevyhnutný fyzický kontakt (objatie, pohladenie...).

2. Dojčenie

Samotné dojčenie má výrazný vplyv na vývin artikulačných orgánov, reflexný sací pohyb z prsníka prirodzene trénuje svalstvo jazyka a ďalších artikulačných orgánov.

3. Tuhá strava

Neskôr je dôležité, aby dieťa začalo včas hrýzť a žuť tuhú potravu, aby mu dlho nebola podávaná mixovaná strava.

4. Stop cumlíkom 

Dlhodobé používanie cumlíka a pitie z fľaše môže nežiaduco vplývať na vývin reči. Dieťaťu po prvom roku cumlík do úst nepatrí a dieťa učíme piť z pohára. Neustále cumľanie negatívne vplýva na postavenie rastúcich zubov, ovplyvňuje svalstvo jazyka a navyše v tomto období znemožňuje dieťaťu vyjadrovať sa verbálne, pretože má v ústach prekážku.

5. Všetko komentujte

V prvom roku sa výrazne rozvíja u dieťaťa porozumenie reči, preto je dôležité aby mama všetky denné rutinné činnosti komentovala, dieťatku spievala, čítala a recitovala.

6. Hrajte sa

Hra je nenahraditeľným zdrojom učenia.

12 rád logopedičky, ako pomôcť deťom vo vývine reči

7. Len krátke vety

Dôležité je byť vždy krok pred vývinom dieťaťa – ak dieťa hovorí len izolované slová, rodič nemá naň hovoriť v dlhých vetách, súvetiach, ale v maximálne dvojslovných prehovoroch, aby mu dieťa rozumelo.

8. Prispôsobte reč dieťaťu

Je potrebné prispôsobiť reč vývinovej úrovni dieťaťa, hovoriť zreteľne, jasne, pomaly. Ak povie niečo nesprávne, je potrebné trpezlivo a s láskou po ňom zopakovať slová či vety správne.

9. Neopakujte po dieťati

Nesprávnu, maznavú reč po dieťati nikdy neopakujeme, aby nedochádzalo k fixovaniu nežiaducich javov v reči.

10. Čítajte spolu

Od útleho veku je dôležité čítať spolu knižky. Spoločným čítaním veku primeraných a dieťaťu blízkych príbehov sa rozvíja slovná zásoba, porozumenie, nadobúdajú sa rozprávačské schopnosti, gramatika jazyka. Dieťa sleduje obrázky a text, všíma si písmená, ukazuje naň prstom, počúva správnu výslovnosť dospelého, správnu intonáciu a melódiu viet.

11. Spievajte a recitujte

Učenie pesničiek a básničiek trénuje jeho pamäť, rozvíja schopnosť tvoriť rýmy, čo sú dôležité schopnosti pre budúce učenie v škole.

12. Buďte dieťaťu vzorom

Rodič je rečovým vzorom dieťaťa. V osvojovaní reči má preto nezastupiteľné miesto, ich vzájomná komunikácia má aj citový ráz (pohľad do očí, komunikácia tvárou v tvár, fyzický kontakt), a toto žiaden internet, žiadna mobilná aplikácia nikdy nedokáže nahradiť. Ak sa napriek všetkému úsiliu reč dieťaťa vyvíja inak, dieťa zaostáva, nebojme sa včas navštíviť logopéda.

Vydané 14.1.2019 o 19:40
Diskusia je len pre prihlásených
0 komentárov
  Prihlásenie
  Na túto akciu sa musíte prihlásiť!
  Registrácia
  Zabudli ste heslo ?
  Do nasledujúceho formulára vyplňte e-mailovú adresu, ktorú ste použili pri registrácii. Inštrukcie o tom, ako obnoviť heslo, vám zašleme e-mailom.

  Zaregistrujte sa

  Objavte všetky dôležité informácie, novinky a dobré rady
  z oblasti rodičovstva v tej správnej sieti.
  Kliknite na kategóriu, ktorá vás najlepšie vystihuje:

  Môžete sa zaregistrovať aj bez zaradenia do kategórie tu.

  Plánujeme
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Pokúšame
  sa
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  tehotní
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  rodičia
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Registrácia pre firmy Nestagnujte na zadných stránkach vyhľadávačov, nenechávajte konkurencii svoje obchodné príležitosti. Na portáli DETI.SK Vás Vaša cieľová skupina skutočne nájde. Užívatelia portálu DETI.SK sú reálni klienti, ktorí hľadajú a kupujú všetko potrebné pre deti, rodinu a domácnosť.

  Vyplnením tohto formulára si vytvoríte prístupové konto. Po prihlásení môžete vložiť údaje o Vašej firme, ktoré na našom portáli zverejníme.
  Vaše meno a priezvisko nebude bez Vášho súhlasu zverejnené.
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať malé písmeno, veľké písmeno, aj číslicu.
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Odhlásenie

  Skutočne odhlásiť?

  Áno Nie