Prvé mesiace života novonarodeného človiečika sú pre jeho ďalší vývoj kľúčové, hoci sa často môžeme stretnúť s názorom, že novorodenec predsa len spí, papá a vykonáva základné potreby.

Odhliadnuc od toho, že každá mama vie, aké úžasné pokroky vo vývoji bábätko prekonáva každý deň, odborníci sa zhodujú, že prvých deväť mesiacov potrebuje byť dieťatko rovnako úzko späté s matkou, ako bolo v jej lone počas tehotenstva.

3 najdôležitejšie potreby dieťatka v prvých mesiacoch jeho života

Argentínska psychoterapeutka Laura Gutmanová vo svojej slávnej publikácii Mateřství a setkání ženy s vlastním stínem hovorí o týchto troch najdôležitejších potrebách dieťatka:

 • neustála komunikácia,
 • kontakt,
 • prísun potravy na požiadanie.

Neustála komunikácia zabezpečí správny vývoj emocionálnych a kognitívnych štruktúr v tom zmysle, že bábätko je v neprerušovanej blízkosti matky (prípadne náhradnej blízkej osoby), cíti sa v bezpečí a má dostatok podnetov.

Takáto komunikácia zároveň zabezpečí potrebný kontakt – spojenie dieťatka s matkou, keď ho mama drží v náručí, kolíše ho, spieva mu. Rovnako s obidvomi potrebami súvisí tretia – potreba prísunu potravy na požiadanie, ideálne dojčenie na požiadanie.

Novorodenec má rovnakú potrebu stáleho prísunu potravy ako v maternici, okrem toho však dojčenie zabezpečuje napĺňanie predchádzajúcich dvoch základných potrieb (komunikácia a kontakt).

Gutmanová upozorňuje, že ženy často pod vplyvom okolia a zdedených stereotypov správania sa k novorodencom, prevládajúcim ostatných zhruba 70 rokov, zabúdajú na intuitívne vnímanie nárokov a potrieb dieťatka.

Deti sú často odkladané do postieľky, napriek ich potrebe neustáleho kontaktu s matkou, kŕmené vo vopred stanovených intervaloch, opäť v rozpore s ich základnou potrebou.

Bez podpory najbližšieho okolia a vnímania vlastného materského inštinktu tak môže dôjsť k narúšaniu rozvoja vzťahovej väzby, ako ju definoval John Bowlby. Vyvíja sa najintenzívnejšie práve v období prvého roka života, kedy novorodenec už prichádza na svet s vrodenou predispozíciou hľadať si osobu na bezpečnú vzťahovú väzbu (najčastejšie, samozrejme, matku).

Bezpečná vzťahová väzba je teda emocionálne puto, vzťahový základ celoživotného budovania zdravej osobnosti človeka.

Základné potreby dojčaťa podľa Brischa

Nemecký detský psychiater a psychoterapeut Karl Heinz Brisch rozvíja základné potreby dojčaťa v prvých mesiacoch života ešte podrobnejšie:

 • fyziologické potreby,
 • potreba vzťahovej väzby,
 • túžba poznávať,
 • túžba vnímať všetkými zmyslami,
 • túžba po samostatnosti,
 • vyhýbanie sa negatívnym podnetom.

Fyziologické potreby sú nevyhnutné pre prežitie, potreba vzťahovej väzby zásadne ovplyvňuje najmä psychické zdravie človeka. Túžbu poznávať, ideálne pomocou hry a komunikácie s dieťatkom, je potrebné napĺňať v bezpečnom prostredí.

Rovnako potrebujem aj priestor na vnímanie prostredia a vlastných pocitov všetkými zmyslovými orgánmi.

Dieťatko potrebuje zažiť pocit uspokojenia z dosiahnutia alebo vykonania činností vlastnými schopnosťami a dôležitý je preň aj pocit bezpečia pri nepríjemných podnetoch, ako sú bolesť, chlad či hluk.

Vydané 8.2.2018 o 12:25
Zdroj: Miminko, děťátko a matka spojeni emoční vazbou. GUTMANOVÁ, Laura. Mateřství a setkání ženy s vlastním stínem: Životní krize a emocionální revoluce. Praha: Maitrea, 2013, s. 99-102. ISBN 978-80-87249-46-8. Vývoj bezpečnej vzťahovej väzby medzi rodičmi a deťmi. BRISCH, Karl Heinz. Bezpečná vzťahová väzba: Attachment v tehotenstve a prvých rokoch života. Trenčín: Vydavateľstvo F, 2011, s. 15-21. ISBN 978-80-88952-67-1.
Diskusia je len pre prihlásených
0 komentárov
  Prihlásenie
  Na túto akciu sa musíte prihlásiť!
  Registrácia
  Zabudli ste heslo ?
  Do nasledujúceho formulára vyplňte e-mailovú adresu, ktorú ste použili pri registrácii. Inštrukcie o tom, ako obnoviť heslo, vám zašleme e-mailom.

  Zaregistrujte sa

  Objavte všetky dôležité informácie, novinky a dobré rady
  z oblasti rodičovstva v tej správnej sieti.
  Kliknite na kategóriu, ktorá vás najlepšie vystihuje:

  Môžete sa zaregistrovať aj bez zaradenia do kategórie tu.

  Plánujeme
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Pokúšame
  sa
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  tehotní
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  rodičia
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Registrácia pre firmy Nestagnujte na zadných stránkach vyhľadávačov, nenechávajte konkurencii svoje obchodné príležitosti. Na portáli DETI.SK Vás Vaša cieľová skupina skutočne nájde. Užívatelia portálu DETI.SK sú reálni klienti, ktorí hľadajú a kupujú všetko potrebné pre deti, rodinu a domácnosť.

  Vyplnením tohto formulára si vytvoríte prístupové konto. Po prihlásení môžete vložiť údaje o Vašej firme, ktoré na našom portáli zverejníme.
  Vaše meno a priezvisko nebude bez Vášho súhlasu zverejnené.
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať malé písmeno, veľké písmeno, aj číslicu.
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Odhlásenie

  Skutočne odhlásiť?

  Áno Nie