Šikanovanie je celosvetový problém detí a mladých ľudí v školskom veku. Prakticky každé dieťa sa počas školských rokov stretne s nejakou formou šikany.

Nanešťastie sa nedá úplne zabrániť tomu, aby sa vaše dieťa stalo obeťou šikanovania. V detskom veku je do istej miery úplne bežné vyrovnávanie sa s pocitom moci a so schopnosťou ovládať iných ľudí na základe fyzických či mentálnych schopností.

Súvisí to s celkovým psychologickým vývojom v tomto období. Je však dôležité, aby dieťa nepodľahlo – ako ten, kto šikanuje, ani ako obeť šikany.

Vašou úlohou je pomôcť dieťaťu naučiť sa šikanovanie rozpoznať a rozvinúť schopnosti na to, aby sa mu vedelo účinne brániť.

Ako teda pripraviť dieťa na to, aby bolo schopné ubrániť sa šikane a aby sa samo nestalo tým, kto šikanuje?

1. Vytvorte rešpektujúce prostredie už v útlom veku dieťatka

Základom preto, aby dieťa odolalo šikane a nestalo sa tým, kto šikanuje, je, aby vyrastalo v milujúcich a rešpektujúcich medziľudských vzťahoch, ktoré ho budú viesť k empatii a súcitu. Ak používate autoritárske výchovné metódy, učíte dieťa používať ich tiež. Pozitívne výchovné metódy založené na rešpekte (samozrejme, obojstrannom), s vymedzením hraníc, bývajú ako prevencia voči šikane a šikanovaniu oveľa účinnejšie.

2. Naučte dieťa používať priame asertívne metódy obrany voči šikane

Ak bude dieťa vo vašej vzájomnej komunikácii poznať vety, ktoré verbalizujú asertívne stratégie, naučí sa ich osvojiť si vo vlastnej komunikácii s inými ľuďmi. Vy ich môžete použiť napríklad práve pri určovaní výchovných hraníc dieťaťa, v konkrétnych situáciách: „Nepáči sa mi, keď mi ubližuješ.“ „Ubližovať iným nie je správne.“ „Viem, že by si to chcel takto, ale ja to radšej robím po svojom.“ „Nepáči sa mi, keď sa mi vysmievaš.“ „Toto nie je moje meno, volám sa...“ „Nepáči sa mi, keď ma tak voláš, chcem, aby si ma volal mojím menom.“ „Nie, ďakujem.“ „Myslím, že sa budem venovať radšej niečomu inému.“ „Na toto nebude reagovať.“

3. Rešpektujúcu a asertívnu komunikáciu používajte aj voči okoliu

Nezabúdajte, že dieťa sa učí aj z vašej komunikácie s inými ľuďmi. Skúste sa zamyslieť, ktoré veci by ste mohli v komunikovaní s inými ľuďmi vylepšiť a skúste to aj v praxi. Naučte sa zostať pokojní v nepríjemných a provokatívnych situáciách tak, aby to videlo aj vaše dieťa. Naučí sa, že síce nevie vždy zabrániť nepríjemným atakom zo strany iných, ale vie ovplyvniť, ako na ne zareaguje. Následne to môže takéto situácie úplne zastaviť a dieťa získava sebaistotu.

4. Zostaňte na vaše dieťa napojení

Buďte mu múdrym sprievodcom a radcom, naučte ho, že robiť chyby a mýliť sa je ľudské, rovnako aj priznať si ich. Ale v prvom rade sa snažte zostať s dieťaťom stále v „spojení“. Dávajte mu vždy najavo bezpodmienečnú lásku, budujte vzájomnú dôveru, otvorene a veľa sa rozprávajte. Je to neustály a nikdy nekončiaci proces a často aj drina, ale dieťa bude vedieť, že v ťažších chvíľach ste tu pre neho a nebude váhať sa na vás s dôverou obrátiť.

5. Nezabúdajte na sociálne zručnosti dieťaťa

Dieťa s vyvinutými sociálnymi zručnosťami a skúsenosťami bude sebaistejšie v potenciálne ohrozujúcich sociálnych situáciách. Hrajte rolové hry, pomôžu dieťaťu reagovať v konkrétnych sociálnych vzťahoch s inými deťmi i dospelými.

6. Naučte dieťa, že môže zastaviť šikanovanie druhých

Vysvetlite dieťaťu, že je správne postaviť sa na stranu toho, komu iní ubližujú, že môže priamo ovplyvniť zastavenie šikany, ak sa stane jej svedkom.

7. Vysvetlite dieťaťu, že nie je hanba báť sa šikanujúcich útokov iných ľudí

Objasnite mu, kedy najčastejšie k takýmto situáciám prichádza (bez dohľadu dospelej osoby, v prázdnych miestnostiach, na školských toaletách...) a ako sa im dá vyhnúť.

8. Nikdy neváhajte zakročiť

Ak sa vám dieťa zdôverí, že ho iní šikanujú, neváhajte zakročiť. Ste zaň zodpovední a dieťa vám dôveruje. Ani v prípade verbálnych útokov situáciu nezľahčujte a konajte.

Zaujal vás článok? Prečítajte si aj: Mafia yeti kids: patrí k nim aj to vaše?

Vydané 27.2.2018 o 06:40
Zdroj: Prevencia šikanovania [online]. [cit. 2017-06-24]. Dostupné z: http://www.prevenciasikanovania.sk/ Stop šikane na školách: Aj vy posielate každé ráno svoje dieťa do pekla? [online]. [cit. 2017-06-24]. Dostupné z: http://www.sikana.eu/index.asp
Diskusia je len pre prihlásených
0 komentárov
  Prihlásenie
  Na túto akciu sa musíte prihlásiť!
  Registrácia
  Zabudli ste heslo ?
  Do nasledujúceho formulára vyplňte e-mailovú adresu, ktorú ste použili pri registrácii. Inštrukcie o tom, ako obnoviť heslo, vám zašleme e-mailom.

  Zaregistrujte sa

  Objavte všetky dôležité informácie, novinky a dobré rady
  z oblasti rodičovstva v tej správnej sieti.
  Kliknite na kategóriu, ktorá vás najlepšie vystihuje:

  Môžete sa zaregistrovať aj bez zaradenia do kategórie tu.

  Plánujeme
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Pokúšame
  sa
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  tehotní
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  rodičia
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Registrácia pre firmy Nestagnujte na zadných stránkach vyhľadávačov, nenechávajte konkurencii svoje obchodné príležitosti. Na portáli DETI.SK Vás Vaša cieľová skupina skutočne nájde. Užívatelia portálu DETI.SK sú reálni klienti, ktorí hľadajú a kupujú všetko potrebné pre deti, rodinu a domácnosť.

  Vyplnením tohto formulára si vytvoríte prístupové konto. Po prihlásení môžete vložiť údaje o Vašej firme, ktoré na našom portáli zverejníme.
  Vaše meno a priezvisko nebude bez Vášho súhlasu zverejnené.
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať malé písmeno, veľké písmeno, aj číslicu.
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Odhlásenie

  Skutočne odhlásiť?

  Áno Nie