Výchova v rodine je podmienená rôznymi faktormi. V prvom rade je to sociálne prostredie a rodinné zázemie, ale aj vonkajšie vplyvy a trend, ktorý udáva spoločnosť. Miroslav Špánik vo svojej knihe Sociálna determinácia výchovy v rodine a v škole (1994), rozdeľuje výchovné štýly v rodine do piatich základných typov.

Autoritatívna výchova

Je založená na dominantnom vplyve rodičov a direktívnom pôsobení. Dieťa je objektom výchovy, jeho osobnosť je potláčaná, výchovné pôsobenie je jednosmerné. Tento typ výchovy je veľmi nebezpečný najmä v období puberty a dospievania, kedy môže vyústiť do úniku dieťaťa z rodiny, vzniku rôznych deviantných foriem správania a podobne.

Liberálna výchova

Je opakom autoritatívnej, kedy je dieťaťu všetko dovolené, čo môže spôsobiť utváranie nežiaducich povahových vlastností ako napr. egoizmus, nadradenosť, neschopnosť podriadiť sa alebo spolupracovať. Špecifickým druhom liberálnej výchovy je merkantilná (neodôvodnené odmeňovanie dieťaťa) a kverulantská výchova (rodičia sa domnievajú, že sa ich dieťaťu spôsobuje neustála krivda a kladú sa naň vyššie požiadavky, než na iné deti).

Patologická výchova

Tento typ výchovy je najmenej vhodný. Dieťa je vychovávané v patologickom prostredí rodiny, kde vládne alkoholizmus, kriminalita, neurotizmus, psychologické poruchy. Takýto spôsob výchovy vyúsťuje do deviatných spôsobov správania, dieťa nie je schopné sa socializovať, ani fungovať v bežnej spoločnosti.

Demokratická výchova

Je najvhodnejším typom výchovy. Založená je na rešpektovaní individuality a osobnosti dieťaťa a na interakčnom a dialogickom vzťahu medzi rodičmi a dieťaťom. Rodičia vystupujú ako vedúce činitele výchovy, no zároveň podnecujú a umožňujú iniciatívu a aktivitu dieťaťa. V demokratickej výchove je primerane zastúpená láska s prísnosťou, sloboda dieťaťa s jeho povinnosťami, plnenie ktorých rodič kontroluje.

Laxná výchova

Ide o ľahostajnosť a chlad rodičov vo vzťahu k dieťaťu, k jeho prejavom, konaniu a správaniu, čo vedie k nesamostatnosti dieťaťa. V rodinách s postihnutým dieťaťom sa často uplatňuje typ repulzívnej výchovy, kedy rodičia skryto alebo zjavne odmietajú svoje dieťa, pretože v nich vzbudzuje pocit zatrpknutosti. Samozrejme, ani tento typ výchovy nie je správny. Deti nie sú funkčnými členmi spoločnosti a často sa ocitajú na jej okraji.

Zdroj:

ŠPÁNIK, Miroslav. Sociálna determinácia výchovy v rodine a v škole. 1. Bratislava: PF UK, 1994. ISBN 80-966994-3-1.

Vydané 14.10.2017 o 18:50
Diskusia je len pre prihlásených
0 komentárov
  Prihlásenie
  Na túto akciu sa musíte prihlásiť!
  Registrácia
  Zabudli ste heslo ?
  Do nasledujúceho formulára vyplňte e-mailovú adresu, ktorú ste použili pri registrácii. Inštrukcie o tom, ako obnoviť heslo, vám zašleme e-mailom.

  Zaregistrujte sa

  Objavte všetky dôležité informácie, novinky a dobré rady
  z oblasti rodičovstva v tej správnej sieti.
  Kliknite na kategóriu, ktorá vás najlepšie vystihuje:

  Môžete sa zaregistrovať aj bez zaradenia do kategórie tu.

  Plánujeme
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Pokúšame
  sa
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  tehotní
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  rodičia
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Registrácia pre firmy Nestagnujte na zadných stránkach vyhľadávačov, nenechávajte konkurencii svoje obchodné príležitosti. Na portáli DETI.SK Vás Vaša cieľová skupina skutočne nájde. Užívatelia portálu DETI.SK sú reálni klienti, ktorí hľadajú a kupujú všetko potrebné pre deti, rodinu a domácnosť.

  Vyplnením tohto formulára si vytvoríte prístupové konto. Po prihlásení môžete vložiť údaje o Vašej firme, ktoré na našom portáli zverejníme.
  Vaše meno a priezvisko nebude bez Vášho súhlasu zverejnené.
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať malé písmeno, veľké písmeno, aj číslicu.
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Odhlásenie

  Skutočne odhlásiť?

  Áno Nie