Aj pri striedavej starostlivosti je pravidlom, že súdy výživné určia. Nedá sa teda spoliehať na to, že ak bude dieťa v striedavej starostlivosti, ani jeden z rodičov nebude musieť platiť výživné.

„Výživné má pri tejto forme starostlivosti slúžiť na dorovnanie životnej úrovne dieťaťa u toho z rodičov, ktorý dosahuje nižší príjem. Podmienkou fungujúcej „striedavky“ je totiž schopnosť rodičov pristupovať k dieťaťu rovnako a mať rovnaký názor aspoň na tie najdôležitejšie aspekty výchovy, do ktorých nepochybne patrí aj nastavenie životnej úrovne dieťaťa,“ informuje Miroslava Dobrotková, advokátka z AK Zahradnikova.SK.

V záujme dieťaťa nie je situácia, kedy jeden z rodičov dopraje dieťaťu všetko – drahú elektroniku, časté dovolenky, finančne náročné koníčky – a v domácnosti druhého rodiča sa musí dieťa uskromňovať. Výživné pri „striedavke“ slúži práve na zamedzenie takýchto rozdielov.

„Samozrejme, výška výživného pri „striedavke“ je nižšia ako pri výlučnej starostlivosti o dieťa. Je to dané tým, že popri platbe výživného musí rodič hradiť aj všetky bežné náklady dieťaťa v čase, keď má dieťa u seba,“ hovorí advokátka.

Bežné a nevyhnutné výdavky

Súd štandardne zisťuje, aké sú bežné náklady na dieťa, to znamená platby za bývanie, stravu, oblečenie, pravidelné platby v škole, náklady na krúžky. „Bežné výdavky neznamenajú nutne to isté, ako nevyhnutné výdavky. Nevyhnutné výdavky slúžia iba na pokrytie nevyhnutných potrieb, ako je bývanie, jedlo a ošatenie. Bežné výdavky sú spravidla vyššie a zahŕňajú aj náklady na záujmovú činnosť, výlety, voľnočasové aktivity (napríklad kino, kúpalisko), ale aj kozmetiku u dievčat, náklady na mobilný telefón a ďalšie náklady. Dieťa má totiž právo na zachovanie životnej úrovne, ktorú mu rodičia nastavili, a má právo sa podieľať na životnej úrovni majetnejšieho rodiča. Preto, ak dieťa za trvania vzťahu svojich rodičov navštevovalo finančne náročný krúžok a cestovalo s rodičmi niekoľkokrát do roka do zahraničia, má právo mať takúto životnú úroveň aj po rozvode (rozchode) svojich rodičov,“ upresňuje právnička.

Mimoriadne výdavky

Ďalej súd skúma, aké mimoriadne výdavky sa môžu vyskytnúť. „Mimoriadnymi výdavkami sú jednorazové, nepravidelné no pritom odôvodnené platby, napríklad kúpa lyžiarskeho výstroja, platba za školu v prírode, jazykový kurz v zahraničí a podobne. Ak má dieťa zhoršený zdravotný stav, súd tiež zisťuje, či sú s tým spojené nejaké zvýšené výdavky. Pri výpočte výživného sa zohľadňujú bežné výdavky a výdavky súvisiace so zdravotným stavom dieťaťa. Úhrada mimoriadnych výdavkov pri striedavej starostlivosti je problematická. Na ich vynaložení a zaplatení by sa totiž rodičia mali dohodnúť. Nie je povinnosťou rodiča prispieť druhému rodičovi na akýkoľvek výdavok dieťaťa, s ktorým vopred nesúhlasil,“ tvrdí Dobrotková.

Súdne rozhodnutie o výživnom definuje iba povinnosť rodiča platiť výživné, ale neobsahuje aj povinnosť rodičov skladať sa rovným dielom na ďalšie výdavky dieťaťa. Je to prirodzené, keďže tieto výdavky sa nedajú ani presne predpokladať, ani presne určiť. „V praxi je možné výnimočne sa stretnúť s tým, že súdy určili majetnejšiemu rodičovi povinnosť prispievať na školné dieťaťa, ak dieťa navštevovalo súkromnú školu, aj tento výrok súdu však musí byť určitý a musí obsahovať presné určenie školy, inak je výrok súdu nevymožiteľný. Stáva sa, že jeden z rodičov je menej ochotný financovať nákladnejšie aktivity dieťaťa a odmietne sa na nich podieľať. V takom prípade druhému rodičovi neostáva nič iné, ako tieto platby hradiť v celom rozsahu, alebo, ak sa taká situácia opakuje pravidelne, znova otvoriť súdne konanie o výživnom na dieťa a žiadať jeho zmenu,“ uzatvára Dobrotková.

Prečítajte si článok s podobnou problematikou:

Má dieťa slovo pri rozhodovaní o striedavej starostlivosti?

Vydané 21.2.2018 o 10:05
Zdroj: Miroslava Dobrotková, advokátka z AK Zahradnikova.SK, Foto v texte: Matúš Lago
Diskusia je len pre prihlásených
0 komentárov
  Prihlásenie
  Na túto akciu sa musíte prihlásiť!
  Registrácia
  Zabudli ste heslo ?
  Do nasledujúceho formulára vyplňte e-mailovú adresu, ktorú ste použili pri registrácii. Inštrukcie o tom, ako obnoviť heslo, vám zašleme e-mailom.

  Zaregistrujte sa

  Objavte všetky dôležité informácie, novinky a dobré rady
  z oblasti rodičovstva v tej správnej sieti.
  Kliknite na kategóriu, ktorá vás najlepšie vystihuje:

  Môžete sa zaregistrovať aj bez zaradenia do kategórie tu.

  Plánujeme
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Pokúšame
  sa
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  tehotní
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  rodičia
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Registrácia pre firmy Nestagnujte na zadných stránkach vyhľadávačov, nenechávajte konkurencii svoje obchodné príležitosti. Na portáli DETI.SK Vás Vaša cieľová skupina skutočne nájde. Užívatelia portálu DETI.SK sú reálni klienti, ktorí hľadajú a kupujú všetko potrebné pre deti, rodinu a domácnosť.

  Vyplnením tohto formulára si vytvoríte prístupové konto. Po prihlásení môžete vložiť údaje o Vašej firme, ktoré na našom portáli zverejníme.
  Vaše meno a priezvisko nebude bez Vášho súhlasu zverejnené.
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať malé písmeno, veľké písmeno, aj číslicu.
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Odhlásenie

  Skutočne odhlásiť?

  Áno Nie