Úspešnosť v slovenských školách sa meria známkami. Alebo skúškami. Alebo nekonečným bifľovaním, aby sme sa učiteľovi predstavili ako snaživí, svedomití žiaci. Ibaže to je hlboký omyl a krivda na detskej psychike.

Nemá čas opakovať výklad

Syn stredoškolák prišiel zo školy veľmi znechutený. Povedal, že nerozumie istej časti látky z chémie. Vedel, že ani spolužiaci jej veľmi nerozumejú. Na hodine chémie teda slušne požiadal učiteľku, či by tú tému nemohla vysvetliť ešte raz. Jej odpoveď znela: „Ja nemám čas opakovať výklad, doučte sa to sám!“

To je jeden z hlavných problémov nášho školstva. Osnovy sú naplánované tak, že sa pedagóg musí hnať, aby stihol všetko odučiť. Každé ťažšie učivo by sa pritom malo opakovať. Opakovanie je predsa matkou múdrosti. Alebo žeby macochou? Akoby sa zabudlo, že podstatou školstva a učiteľa je deti niečo naučiť, nie odverkľovať výklad, a tým sa to končí...

Stopercentná príprava

Žiaci majú veľa predmetov a sú zaneprázdnení. Každý učiteľ pritom vyžaduje stopercentnú prípravu práve na ten jeho predmet. Nedá sa to vždy zvládnuť, preto sa žiaci zväčša zameriavajú len na dôležité a povinné predmety. Ak však chceme vytvárať nové veci, musíme chcieť vedieť viac ako len odpovede na známe otázky z povinných predmetov. Akákoľvek iná informácia môže byť prospešná pre celkové vzdelanie i podporu kreativity. Nájdete však v dnešnej slovenskej škole takého pedagóga, ktorý sa so žiakmi stále vracia k ťažkej téme a obohacuje ju o nové informácie?

Tvorivosť sa nepestuje

Základom hodnotenia žiaka je jeho odpoveď, ktorá by vyučujúcemu dokázala, že žiak učivo pochopil, zvládol a zapamätal si ho. Prax je však taká, že ak učiteľ nemá dosť času na zopakovanie vysvetlenia, musí sa žiak látku nabifľovať a pri odpovedi iba opakuje naučený text. Lenže prvoradá v škole by mala byť žiacka tvorivosť, krea­tivita! Ideálny pedagóg by mal hľadať spolu so žiakmi odpovede na otázky, na ktoré môže nájsť mnoho iných riešení. Pritom existuje aj žiacke právo na omyl.

Najsvedomitejší žiaci, ktorí príprave doma venujú celé hodiny, majú najlepšie výsledky v hodnotení. Kreativita si však vyžaduje čas hľadania, porovnávania a informácií k danej téme, až kým nepríde nápad.

A toto, žiaľ, slovenské školstvo nepozná. Dožijeme sa my, stredná generácia, jeho modernizácie?

Vydané 24.5.2018 o 17:05
Zdroj: Vlastná pedagogická prax
Diskusia je len pre prihlásených
0 komentárov
  Prihlásenie
  Na túto akciu sa musíte prihlásiť!
  Registrácia
  Zabudli ste heslo ?
  Do nasledujúceho formulára vyplňte e-mailovú adresu, ktorú ste použili pri registrácii. Inštrukcie o tom, ako obnoviť heslo, vám zašleme e-mailom.

  Zaregistrujte sa

  Objavte všetky dôležité informácie, novinky a dobré rady
  z oblasti rodičovstva v tej správnej sieti.
  Kliknite na kategóriu, ktorá vás najlepšie vystihuje:

  Môžete sa zaregistrovať aj bez zaradenia do kategórie tu.

  Plánujeme
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Pokúšame
  sa
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  tehotní
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  rodičia
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Registrácia pre firmy Nestagnujte na zadných stránkach vyhľadávačov, nenechávajte konkurencii svoje obchodné príležitosti. Na portáli DETI.SK Vás Vaša cieľová skupina skutočne nájde. Užívatelia portálu DETI.SK sú reálni klienti, ktorí hľadajú a kupujú všetko potrebné pre deti, rodinu a domácnosť.

  Vyplnením tohto formulára si vytvoríte prístupové konto. Po prihlásení môžete vložiť údaje o Vašej firme, ktoré na našom portáli zverejníme.
  Vaše meno a priezvisko nebude bez Vášho súhlasu zverejnené.
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať malé písmeno, veľké písmeno, aj číslicu.
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Odhlásenie

  Skutočne odhlásiť?

  Áno Nie