Výživné by malo zodpovedať približne 20 - 30 percentám príjmu toho rodiča, ktorý výživné platí. Nie je to však jediné pravidlo.

Pravidlá výpočtu výživného

„Pred výpočtom výživného sa zisťuje príjem oboch rodičov, náklady dieťaťa a, samozrejme, rozsah starostlivosti rodičov o dieťa. Preto pravidlo o 20 – 30 percentách je použiteľné pri priemernom, bežnom príjme rodiča, bežných nákladoch dieťaťa a rozdelení starostlivosti o dieťa medzi oboch rodičov, ale mení sa v situáciách, ktoré sa z priemeru vymykajú,“ hovorí Miroslava Dobrotková, advokátka z AK Zahradnikova.SK.

Príklady

Ak má rodič veľmi vysoký príjem, napríklad 4 000 eur a viac, neznamená to automaticky, že dieťa dostane výživné 1 200 – 1 500 alebo vyššie. „Výživné nad tisíc eur nie je časté a musí byť odôvodnené nejakými opodstatnenými výdavkami dieťaťa, napríklad dieťa navštevuje súkromnú školu, drahý krúžok (napríklad tenis) alebo má vážne zhoršený zdravotný stav. Je síce pravda, že rodičovi, ktorý si to môže dovoliť, môže byť daná povinnosť dieťaťu šetriť, avšak ani tvorba úspor nie je neobmedzená,“ vysvetľuje advokátka.

Naopak, ak povinný rodič dosahuje iba minimálnu mzdu, alebo má ešte nižší príjem (napríklad invalidný dôchodok) s podmienkou, že takýto nízky príjem je daný objektívnymi skutočnosťami – napríklad tým, že rodič pracuje celý život v takom odvetví, kde sú nízke mzdy, alebo býva v kraji, kde je vysoká nezamestnanosť, nemôže pracovať pre zlý zdravotný stav a podobne, výživné môže byť určené v sume iba niekoľko desiatok eur. „Minimálne výživné, ktoré je však povinný platiť každý rodič, aj keby bol úplne bez príjmu, je 30 percent životného minima, čo je aktuálne necelých 28 eur,“ hovorí Dobrotková.

Menej starostlivosti, vyššie výživné

Starostlivosť o dieťa sa vo výške výživného premieta tak, že čím menej sa rodič o dieťa osobne stará, tým väčší by mal byť jeho podiel na výžive dieťaťa. „Pri osobnej starostlivosti o dieťa by mal druhý rodič platiť viac ako polovicu nákladov na dieťa, keďže sa o dieťa stará v menšom rozsahu. Pokiaľ sa rodič o dieťa nezaujíma vôbec, nevyhľadáva kontakt s dieťaťom ani na narodeniny či Vianoce a iba platí výživné, potom jeho podiel na hradení nákladov na dieťa by mal byť výrazne vyšší ako podiel rodiča, ktorý sa o dieťa stará,“ hovorí advokátka.

Vek dieťaťa

Suma bežného výživného sa odvíja aj od veku dieťaťa. Predpokladá sa, že čím je dieťa staršie, tým vyššie výživné je nutné platiť. Keďže platenie výživného trvá pomerne dlhý čas (až dovtedy, kým dieťa nie je schopné sa samo živiť), výška výživného sa môže, samozrejme, aj meniť. „Najčastejšie sa výživné zvyšuje pri nástupe dieťaťa do škôlky, do školy, na strednú školu, prípadne na vysokú školu. K zníženiu výživného je možné pristúpiť iba v odôvodnených prípadoch, ktoré nebývajú veľmi časté, pretože zníženie výživného znamená aj zníženie životnej úrovne dieťaťa. K zníženiu výživného sa spravidla nepristupuje iba z dôvodu, že sa povinnému rodičovi narodilo ďalšie dieťa, alebo sa oženil. Je nutné, aby zníženie výživného bolo odôvodnené aj inak, napríklad zhoršením situácie na pracovnom trhu,“ dodáva Dobrotková.

Vydané 11.4.2018 o 15:15
Zdroj: Miroslava Dobrotková, advokátka z AK Zahradnikova.SK, Foto v texte: Matúš Lago
Diskusia je len pre prihlásených
0 komentárov
  Prihlásenie
  Na túto akciu sa musíte prihlásiť!
  Registrácia
  Zabudli ste heslo ?
  Do nasledujúceho formulára vyplňte e-mailovú adresu, ktorú ste použili pri registrácii. Inštrukcie o tom, ako obnoviť heslo, vám zašleme e-mailom.

  Zaregistrujte sa

  Objavte všetky dôležité informácie, novinky a dobré rady
  z oblasti rodičovstva v tej správnej sieti.
  Kliknite na kategóriu, ktorá vás najlepšie vystihuje:

  Môžete sa zaregistrovať aj bez zaradenia do kategórie tu.

  Plánujeme
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Pokúšame
  sa
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  tehotní
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  rodičia
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Registrácia pre firmy Nestagnujte na zadných stránkach vyhľadávačov, nenechávajte konkurencii svoje obchodné príležitosti. Na portáli DETI.SK Vás Vaša cieľová skupina skutočne nájde. Užívatelia portálu DETI.SK sú reálni klienti, ktorí hľadajú a kupujú všetko potrebné pre deti, rodinu a domácnosť.

  Vyplnením tohto formulára si vytvoríte prístupové konto. Po prihlásení môžete vložiť údaje o Vašej firme, ktoré na našom portáli zverejníme.
  Vaše meno a priezvisko nebude bez Vášho súhlasu zverejnené.
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať malé písmeno, veľké písmeno, aj číslicu.
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Odhlásenie

  Skutočne odhlásiť?

  Áno Nie