Základnými zásadami, ktoré platia pri určovaní výživného, je prednosť výživného pred inými výdavkami rodiča a právo dieťaťa na rovnakú životnú úroveň, ako má rodič.

Príjem rodiča a výživné

Pred rozhodnutím o výške výživného súd zisťuje príjmové a majetkové pomery rodičov. Pojem príjem na účely výživného nemusí nutne znamenať to isté ako čistý príjem zo zamestnania alebo podnikania. „Za príjem je možné považovať všetko, čo rodič zarobí alebo získa iným spôsobom, napríklad aj darom od príbuzných. Súd teda skúma skutočný stav veci, nielen to, čo vyplynie z rodičmi predložených dokladov. Ak je rodič zamestnaný, určiť jeho mesačný príjem je spravidla jednoduchšie, pretože zamestnávatelia majú povinnosť na vyzvanie súdu vystaviť rodičovi pravdivé a úplné potvrdenie o príjmoch rodiča za požadované obdobie vrátane odmien. Ani v tomto prípade sa však súd nemusí nutne uspokojiť s potvrdením od zamestnávateľa. Pokiaľ má rodič kvalitné vzdelanie a pracovné skúsenosti, alebo v minulosti pracoval na lukratívnej pozícii a v čase konania dosahuje nízky príjem, musí tento rodič vysvetliť, prečo sa jeho príjmové pomery zhoršili, inak súd predpokladá, že tento rodič je schopný dosahovať pôvodnú výšku príjmu,“ hovorí Miroslava Dobrotková, advokátka z AK Zahradnikova.SK. Spravidla sa zisťuje priemerný príjem za 12 mesiacov spätne, kde sa ukáže aj to, aké odmeny dostal rodič počas roka.

Rodič – podnikateľ

Rodič, ktorý je podnikateľom, predkladá ako doklad o svojom príjme daňové priznanie. „Samozrejme, daňové priznanie nie vždy vypovedá o skutočnom príjme rodiča, respektíve pravdou je skôr opak. Preto sa skúmajú aj majetkové pomery, t. j., aký majetok rodič vlastní, aký vedie životný štýl, či si môže dovoliť často cestovať, kupovať si značkové veci, aké má auto a podobne. Aj výdavky, ktoré si rodič – podnikateľ eviduje v účtovníctve svojej firmy, no v skutočnosti ich míňa na vlastnú potrebu (napríklad benzín, nájom bytu a pod.), sa zohľadňujú ako určité benefity, to znamená určitý ’druh príjmu‘ rodiča. Pri zisťovaní majetkových pomerov rodiča – podnikateľa sa však vyžaduje aj aktivita druhého rodiča pri získavaní dôkazov o životnom štýle rodiča, ktorý má platiť výživné, pretože súd z vlastnej činnosti nemá reálnu možnosť dostať sa k takýmto informáciám,“ hovorí advokátka.

Sociálne siete veľa prezradia!

Právnička zdôrazňuje, že veľmi dobrý obraz o životnom štýle poskytujú napríklad sociálne siete, kde ľudia bežne zverejňujú fotografie z dovoleniek, letenky, nákup nového auta či zariadenia do bytu. Všetky tieto informácie sú dobrým pokladom pre súd, aby si urobil obraz o finančných pomeroch rodiča.

Riešením, ako dosiahnuť nižšie výživné, nie je ani zbavovanie sa majetku alebo firiem niekoľko mesiacov pred predpokladaným súdnym konaním o výživnom. „Súd takéto konanie považuje za účelové a na zhoršenie sociálnej situácie rodiča spôsobenej zbavovaním sa majetku neprihliada. Rovnako sa posudzuje aj situácia, ak má rodič možnosť získať nejaký príjem a nerobí to, napríklad ak rodič vlastní byt, ktorý by mohol prenajímať, ale neprenajíma ho, alebo vykonáva prácu, za ktorú sa bežne vypláca odmena, no on tvrdí, že žiadnu odmenu neberie.

Ak sa povinný rodič snaží zatajovať svoje príjmy, súdu predkladá nepravdivé informácie o svojej finančnej situácii, alebo nepredloží žiadne doklady o svojom príjme ani po opakovanej výzve, súd má možnosť vychádzať zo zákonnej fikcie, že mesačný príjem takéhoto rodiča je 20-násobok životného minima, čo je v súčasnosti približne 4 000 eur,“ dodáva Dobrotková.

Vydané 28.3.2018 o 12:30
Zdroj: Miroslava Dobrotková, advokátka z AK Zahradnikova.SK, Foto v texte: Matúš Lago
Diskusia je len pre prihlásených
0 komentárov
  Prihlásenie
  Na túto akciu sa musíte prihlásiť!
  Registrácia
  Zabudli ste heslo ?
  Do nasledujúceho formulára vyplňte e-mailovú adresu, ktorú ste použili pri registrácii. Inštrukcie o tom, ako obnoviť heslo, vám zašleme e-mailom.

  Zaregistrujte sa

  Objavte všetky dôležité informácie, novinky a dobré rady
  z oblasti rodičovstva v tej správnej sieti.
  Kliknite na kategóriu, ktorá vás najlepšie vystihuje:

  Môžete sa zaregistrovať aj bez zaradenia do kategórie tu.

  Plánujeme
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Pokúšame
  sa
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  tehotní
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  rodičia
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Registrácia pre firmy Nestagnujte na zadných stránkach vyhľadávačov, nenechávajte konkurencii svoje obchodné príležitosti. Na portáli DETI.SK Vás Vaša cieľová skupina skutočne nájde. Užívatelia portálu DETI.SK sú reálni klienti, ktorí hľadajú a kupujú všetko potrebné pre deti, rodinu a domácnosť.

  Vyplnením tohto formulára si vytvoríte prístupové konto. Po prihlásení môžete vložiť údaje o Vašej firme, ktoré na našom portáli zverejníme.
  Vaše meno a priezvisko nebude bez Vášho súhlasu zverejnené.
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať malé písmeno, veľké písmeno, aj číslicu.
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Odhlásenie

  Skutočne odhlásiť?

  Áno Nie