So strachom, prejavmi úzkosti, napätia, zahltenia či neprimeraných reakcií sa počas výchovy detí stretne azda každý rodič. Niekedy však môže ísť už o vážnejšie stavy, ktoré sa však v rôznom veku prejavia iným spôsobom.

Pesimistickí tínedžeri

V tínedžerskom veku sa aj pod vplyvom hormónov, neriešených vecí a vzťahov, ale aj na základe rodinnej anamnézy (depresia u ďalších rodinných príslušníkov, alkoholizmus či drogová závislosť) môže prejaviť depresia.

Príznakmi sú veľká fyzická a duševná únava, strata záujmu o dianie okolo seba, pesimizmus a smútok a nízka sebadôvera. Pri ignorovaní príznakov to môže vyústiť až do sebapoškodzovania, samovražedných sklonov.

Výbušní školáci

U menších detí, na ktoré zatiaľ v rámci telesného a duševného vývoja nevyplývajú hormóny, sa depresia môže prejaviť celkom inak. Zvyčajne sklonom k podráždenia, hnevu a výbušnosti.

U detí (akéhokoľvek veku) si treba všímať všetky zmeny v správaní. Signálom môže byť aj nespavosť, ktorá spolu s výraznými zmenami v správaní (výbušnosť, podráždenosť, nechuť robiť obľúbené činnosti) ukazuje, že sa deje čosi zásadné, a treba to riešiť.

Hovorte s nimi!

Ako postupovať? Otvorenosť sa vyplatí. Je pre deti úprimnejšia a pochopiteľnejšia, preto sa nebojte otvorene opýtať na to, ako sa cítia. Niečo v duchu: „Všimla som si, že si sa prestal hrať s Peťkom, niečo sa zmenilo?“ Prípadne: „Zdáš sa mi unavená a smutná v poslednom čase, cítiš sa tak?“

Dôležité je nenechať sa odbiť, ale zároveň príliš netlačiť. Otvorene povedať o svojich obavách a vyjadriť sa čo najúprimnejšie. Deti vedia vycítiť, že to s nimi myslíme úprimne a záleží nám na nich.

Nehodnotiť ich, neposudzovať, dať im najavo bezpodmienečnú lásku, ale zároveň aj úprimne vyjadriť vlastné obavy o ne. Nikdy deti nekritizujte za to, čo cítia.

U niektorých detí to však napriek tomu nemusí fungovať a vtedy je na mieste odborná pomoc psychológa. Účinné môžu byť aj rôzne formy terapie – prostredníctvom umenia, športu, hudby a podobne.

Vydané 26.2.2019 o 07:15
Diskusia je len pre prihlásených
0 komentárov
  Prihlásenie
  Na túto akciu sa musíte prihlásiť!
  Registrácia
  Zabudli ste heslo ?
  Do nasledujúceho formulára vyplňte e-mailovú adresu, ktorú ste použili pri registrácii. Inštrukcie o tom, ako obnoviť heslo, vám zašleme e-mailom.

  Zaregistrujte sa

  Objavte všetky dôležité informácie, novinky a dobré rady
  z oblasti rodičovstva v tej správnej sieti.
  Kliknite na kategóriu, ktorá vás najlepšie vystihuje:

  Môžete sa zaregistrovať aj bez zaradenia do kategórie tu.

  Plánujeme
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Pokúšame
  sa
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  tehotní
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  rodičia
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Registrácia pre firmy Nestagnujte na zadných stránkach vyhľadávačov, nenechávajte konkurencii svoje obchodné príležitosti. Na portáli DETI.SK Vás Vaša cieľová skupina skutočne nájde. Užívatelia portálu DETI.SK sú reálni klienti, ktorí hľadajú a kupujú všetko potrebné pre deti, rodinu a domácnosť.

  Vyplnením tohto formulára si vytvoríte prístupové konto. Po prihlásení môžete vložiť údaje o Vašej firme, ktoré na našom portáli zverejníme.
  Vaše meno a priezvisko nebude bez Vášho súhlasu zverejnené.
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať malé písmeno, veľké písmeno, aj číslicu.
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Odhlásenie

  Skutočne odhlásiť?

  Áno Nie