Ovládajú najnovšie technológie, sú inteligentní a bystrí. Sú však aj dostatočne empatickí a humánni k druhým? Vedeli by zachrániť život?

Kto je Generácia Z?

Generácia narodená po roku 2000 je technologicky najbystrejšou. Jej predstavitelia využívajú všetky vymoženosti, ktoré im dnešný moderný svet ponúka. Dokázali a chceli by vôbec pomôcť ľuďom v núdzi či v nebezpečenstve? 

Školák s prístrojom prvej pomoci v ruke

Mnohé zariadenia sa dnes vyrábajú tak, aby ich užívanie bolo jednoduché a intuitívne. Automatický externý defibrilátor (AED) je vyrobený a koncipovaný tak, aby ho dokázal použiť aj školák alebo laik. Prístroj vydáva presné, jasné inštrukcie a zanalyzuje stav pacienta, dokáže tak zvrátiť náhle zlyhanie srdca. Pri ohrození života často rozhodujú minúty a záchranou môže byť práve defibrilátor, ktorý použije hoci aj školák. 

Sekundy rozhodujú

Po celom svete každý deň náhle zomrie až 2 000 ľudí. Pritom až v 80 percentách je príčinou porucha srdcového rytmu, ktorá je liečiteľná elektrickým výbojom – defibrilácia. Vo svete sú AED už bežnou súčasťou všetkých verejných priestranstiev ako sú školy, divadlá, kiná, nákupné centrá, ale aj námestia. V mnohých obciach, ktoré sú od najbližšej záchrannej služby vzdialené aj desiatky kilometrov, môže byť defibrilátor najbližšou a najrýchlejšou pomocou, ktorá prispeje k záchrane života.

Zážitková forma výučby prvej pomoci

V minulosti sa poskytovanie prvej pomoci vyučovalo na školách, najčastejšie na branných cvičeniach, postupne sa však téma prvej pomoci a bezpečnosti na cestách začala vytrácať. Vďaka projektu ZÁCHRANA SOM JA sa deti opäť učia ako ošetriť rôzne typy zranení, ktoré sa im môžu stať v škole a v jej okolí. S inštruktormi si nasimulujú aj dopravnú nehodu, aby sa naučili, ako v takejto situácii zareagovať a zavolať pomoc. V rámci celého kurzu nechýba ani reálna sanitka, ktorú deti uvidia v akcii a budú si ju môcť pozrieť aj zvnútra. A samozrejme naučia sa ako reálne použiť defibrilátor v praxi.  

„Školy sú miestom, kde sa nepohybujú len deti, ale aj ich rodičia, starí rodičia, samotní učitelia a ďalší ľudia. Niektoré úrazy, ktoré sa v jej priestoroch stanú, si vyžadujú hospitalizáciu, najvážnejšie z nich sa nezaobídu bez ošetrenia záchranárov. Sú však aj kritické prípady, kedy nie je čas čakať na príchod záchranky a treba začať s okamžitým oživovaním,“ zdôrazňuje koordinátorka projektu ZÁCHRANA SOM JA  Jana Mračnová. 

Projekty ako ZÁCHRANA SOM JA významne prispievajú k obohateniu osobnosti dieťaťa mladšieho školského veku, zdokonaľujú jeho vedomosti a zručnosti. Prehlbujú empatiu a humánne postoje detí voči okolitému svetu,“ hovorí detská psychologička PhDr. Dagmar Kopčanová z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave.

Vydané 16.3.2018 o 09:30
Zdroj: Údaje z prezentácie doc. MUDr. Viliama Dobiáša, CSc. Automatický externý defibrilátor – princípy, efektivita, používanie Falck n.o.
Diskusia je len pre prihlásených
0 komentárov
  Prihlásenie
  Na túto akciu sa musíte prihlásiť!
  Registrácia
  Zabudli ste heslo ?
  Do nasledujúceho formulára vyplňte e-mailovú adresu, ktorú ste použili pri registrácii. Inštrukcie o tom, ako obnoviť heslo, vám zašleme e-mailom.

  Zaregistrujte sa

  Objavte všetky dôležité informácie, novinky a dobré rady
  z oblasti rodičovstva v tej správnej sieti.
  Kliknite na kategóriu, ktorá vás najlepšie vystihuje:

  Môžete sa zaregistrovať aj bez zaradenia do kategórie tu.

  Plánujeme
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Pokúšame
  sa
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  tehotní
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  rodičia
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Registrácia pre firmy Nestagnujte na zadných stránkach vyhľadávačov, nenechávajte konkurencii svoje obchodné príležitosti. Na portáli DETI.SK Vás Vaša cieľová skupina skutočne nájde. Užívatelia portálu DETI.SK sú reálni klienti, ktorí hľadajú a kupujú všetko potrebné pre deti, rodinu a domácnosť.

  Vyplnením tohto formulára si vytvoríte prístupové konto. Po prihlásení môžete vložiť údaje o Vašej firme, ktoré na našom portáli zverejníme.
  Vaše meno a priezvisko nebude bez Vášho súhlasu zverejnené.
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať malé písmeno, veľké písmeno, aj číslicu.
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Odhlásenie

  Skutočne odhlásiť?

  Áno Nie