S pojmom kontaktné rodičovstvo alebo vzťahová výchova sa stretla asi väčšina súčasných mamičiek. Samotný autor konceptu, americký pediater William Sears definoval kontaktné rodičovstvo ako prístup k výchove, nie pevne daný súbor pravidiel.

Nástroje kontaktného rodičovstva

Na základe poznatkov a dlhoročnej praxe stanovil niekoľko základných pilierov, ktoré ho pomáhajú vymedziť:

 • vytvorenie vzťahovej väzby (bonding + attachment, ako ich definoval John Bowlby),
 • dojčenie (kŕmenie) na požiadanie,
 • nosenie detí (nielen v šatke a nosiči, ale akýkoľvek blízky fyzický kontakt s deťmi),
 • spoločné spanie,
 • citlivosť na emócie dieťaťa (v kontraste k metódam vyplakania dieťaťa a pod.),
 • rešpektujúci a vyvážený spôsob komunikácie s určením hraníc vo výchove.

Tieto piliere sú nástrojmi, ktoré pomáhajú rodičom zostať citlivými voči prirodzeným potrebám dieťatka.

Samozrejme, pokiaľ svoje dieťatko z nejakého dôvodu nedojčíte, alebo nenosíte v šatke a nosiči, neznamená to, že k nemu nemáte blízky vzťah a silné puto.

Dieťatko môžete pokojne voziť aj v kočíku, pokiaľ má dostatok fyzického kontaktu s vami pri iných príležitostiach.

Prirodzené rodičovské kompetencie

Detský lekár Dr. William Sears zdôrazňuje, že kontaktné rodičovstvo nie je založené na princípe „všetko, alebo nič“, naopak, často sa vám nemusí dariť a budete mať pocit, že zlyhávate, napriek veľkej snahe.

Najmä, pokiaľ si rodičia nie sú istí vlastnými kompetenciami a dostávajú rozporuplné informácie a nevyžiadané rady zo svojho najbližšieho okolia.

Rodičovstvo však nie je nikdy úplne ľahké, a to, že sa stanete vnímavými, sa prenesie aj na prirodzene empatické a vnímavé správanie sa vašich detí.

Menej stresu a emocionálna vyspelosť

Množstvo štúdií naznačuje, že deti pod vedením kontaktných rodičov sú vystavované menšiemu stresu a v ich krvi sa nachádzajú iba nízke hladiny stresových hormónov.

V ďalšom výskume matiek a ich detí sa ukázalo, že tie, ktoré boli vychovávané v štýle vzťahovej výchovy, boli vo veku 7 rokov emocionálne vyspelejšie ako deti vychovávané iným štýlom.

Štúdia amerických školákov vo veku 9 – 11 rokov mala podobné výsledky. Ukázalo sa, že aj v školskom prostredí vykazujú deti vychovávané kontaktne oveľa lepšie výsledky v zvládaní emócií. Dokázali si s problémami konštruktívne poradiť a častejšie mali dobrú náladu. Potvrdila to aj štúdia školákov, ktorí pod vplyvom vnímavých rodičov vykazovali väčšiu mieru empatie a prosociálneho správania sa.

Vplyv na kognitívny vývoj

Relatívne nové výskumy z roku 2014 na vzorke 544 detí potvrdili, že deti citlivejších a vnímavejších matiek, mali vo veku 4 rokov menšie problémy so sústredením sa a pozornosťou, či s impulzívnymi reakciami.

Na rozdiel od výskumov vplyvu dojčenia na inteligenciu detí, ktoré neboli doteraz potvrdené, sa pri skúmaní vplyvov vnímavej rodičovskej výchovy detí potvrdilo, že vo veku 3 rokov dosahujú deti lepšie výsledky v inteligenčných testoch (Stanford-Binet intelligence test).

Rovnakú súvislosť medzi kontaktnou výchovou a kognitívnym vývojom dieťaťa ukázali aj konkrétne experimentálne výskumy.

Vydané 23.10.2017 o 20:25
Zdroj: CENTS RA, et al. 2014. Variations in maternal 5-HTTLPR affect observed sensitive parenting. Child Psychol Psychiatry. 55(9):1025-32. CRANDEL E. and HOBSON R. P. 1999. Individual differences in young children's IQ: a social-developmental perspective. J Child Psychol Psychiatry. 40(3):455-64. EASTBROOKS M. A., et al. 2000. Infancy predictors of emotional availability in middle childhood: the roles of attachment security and maternal depressive symptomatology. Attach Hum Dev. 2(2):170-87. KERNS K. A., et al. 2007. Mother-child attachment in later middle childhood: assessment approaches and associations with mood and emotion regulation. Attach Hum Dev. 9(1):33-53. SEARS, William a Martha SEARSOVÁ. Kontaktní rodičovství: Rozumná cesta k pochopení a výchově dětí. Praha: Argo. ISBN 978-80-257-0597-1. WYMAN P. A., et al. 1991. Developmental and family milieu correlates of resilience in urban children who have experienced major life stress. Am J Community Psychol. 19(3):405-26.
Diskusia je len pre prihlásených
0 komentárov
  Prihlásenie
  Na túto akciu sa musíte prihlásiť!
  Registrácia
  Zabudli ste heslo ?
  Do nasledujúceho formulára vyplňte e-mailovú adresu, ktorú ste použili pri registrácii. Inštrukcie o tom, ako obnoviť heslo, vám zašleme e-mailom.

  Zaregistrujte sa

  Objavte všetky dôležité informácie, novinky a dobré rady
  z oblasti rodičovstva v tej správnej sieti.
  Kliknite na kategóriu, ktorá vás najlepšie vystihuje:

  Môžete sa zaregistrovať aj bez zaradenia do kategórie tu.

  Plánujeme
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Pokúšame
  sa
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  tehotní
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  rodičia
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Registrácia pre firmy Nestagnujte na zadných stránkach vyhľadávačov, nenechávajte konkurencii svoje obchodné príležitosti. Na portáli DETI.SK Vás Vaša cieľová skupina skutočne nájde. Užívatelia portálu DETI.SK sú reálni klienti, ktorí hľadajú a kupujú všetko potrebné pre deti, rodinu a domácnosť.

  Vyplnením tohto formulára si vytvoríte prístupové konto. Po prihlásení môžete vložiť údaje o Vašej firme, ktoré na našom portáli zverejníme.
  Vaše meno a priezvisko nebude bez Vášho súhlasu zverejnené.
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať malé písmeno, veľké písmeno, aj číslicu.
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Odhlásenie

  Skutočne odhlásiť?

  Áno Nie