Prosociálne zručnosti u najmladších detí v predškolskom období sú dobrým ukazovateľom pre vzdelanie, zamestnanie, či sklony ku kriminálnemu správaniu v ďalšom živote.

Empatia a ochota

Do akej miery sa u detí v škôlkarskom veku prejavujú sociálno-emocionálne schopnosti, môže podľa odborníkov predikovať ich správanie počas dospievania a dospelosti.

Miera empatie, záujmu o druhých, ochota pomáhať – to všetko má vplyv na ďalšie vzdelanie, zamestnanie, ale aj predpoklady ku kriminálnemu správaniu v neskoršom veku.

Potvrdili to výsledky štúdie prebiehajúcej takmer 20 rokov. Pedagógovia v materských školách prostredníctvom dotazníkov vypĺňali informácie o škôlkaroch, ktorých výskumníci neskôr sledovali v období, keď mali približne 20 rokov.

Mladí ľudia, ktorých pedagógovia označovali ako prosociálne zdatných už počas škôlky, oveľa častejšie ukončili vysokoškolské vzdelanie a nemali problémy so zákonom, ako tí, ktorí mali sociálne zručnosti počas detstva nižšie.

Pomôžme im pomáhať

Experti skúmali viac ako 700 detí (neskôr mladých ľudí) v rámci programu na prevenciu rizikového správania detí. Učitelia ich hodnotili v ôsmich kategóriách prostredníctvom bodovej škály. Označovali, ako interagujú s inými deťmi, napríklad v atribútoch, ako „je ochotný pomôcť“, „požičiava veci“, „rieši konflikty po svojom“ a podobne.

O takmer 20 rokov neskôr sa vedci zamerali na preskúmanie niekoľkých oblastí – vzdelanie, aktivizmus alebo práca pre verejnosť, duševné zdravie, kriminalita a drogová závislosť.

Vyšší rating v sociálnych zručnostiach a kompetenciách počas škôlkarských rokov sa ukázal byť významný vo všetkých skúmaných kategóriách v neskoršom veku. Deti, ktoré dosahovali vyššie bodové hodnotenie sociálnych kompetencií v škôlke, dosahovali aj vyššie vzdelanie a mali vo veku 25 rokov trvalé zamestnanie. Naopak, s klesajúcim počtom bodov klesala aj výška dosiahnutého vzdelania a stúpala miera kriminality či drogových závislostí.

Pochopiteľne, výskum automaticky nepotvrdzuje, že väčšie sociálne kompetencie v útlom veku musia viesť k úspechom v ďalšom živote, ale v kombinácii s výsledkami ďalších štúdií je jasné, že pomáhať deťom vytvoriť tieto zručnosti zvyšuje ich šance uspieť vo vzdelávaní, v zamestnaní a v živote.

Vydané 22.4.2019 o 19:00
Zdroj: Early prosocial behavior good predictor of kids' future. Phys Org [online]. 2015 [cit. 2019-02-25]. Dostupné z: https://phys.org/news/2015-07-early-prosocial-behavior-good-predictor.html?utm_source=TrendMD&utm_medium=cpc&utm_campaign=Phys.org_TrendMD_1
Diskusia je len pre prihlásených
0 komentárov
  Prihlásenie
  Na túto akciu sa musíte prihlásiť!
  Registrácia
  Zabudli ste heslo ?
  Do nasledujúceho formulára vyplňte e-mailovú adresu, ktorú ste použili pri registrácii. Inštrukcie o tom, ako obnoviť heslo, vám zašleme e-mailom.

  Zaregistrujte sa

  Objavte všetky dôležité informácie, novinky a dobré rady
  z oblasti rodičovstva v tej správnej sieti.
  Kliknite na kategóriu, ktorá vás najlepšie vystihuje:

  Môžete sa zaregistrovať aj bez zaradenia do kategórie tu.

  Plánujeme
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Pokúšame
  sa
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  tehotní
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  rodičia
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Registrácia pre firmy Nestagnujte na zadných stránkach vyhľadávačov, nenechávajte konkurencii svoje obchodné príležitosti. Na portáli DETI.SK Vás Vaša cieľová skupina skutočne nájde. Užívatelia portálu DETI.SK sú reálni klienti, ktorí hľadajú a kupujú všetko potrebné pre deti, rodinu a domácnosť.

  Vyplnením tohto formulára si vytvoríte prístupové konto. Po prihlásení môžete vložiť údaje o Vašej firme, ktoré na našom portáli zverejníme.
  Vaše meno a priezvisko nebude bez Vášho súhlasu zverejnené.
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať malé písmeno, veľké písmeno, aj číslicu.
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Odhlásenie

  Skutočne odhlásiť?

  Áno Nie