Rozpoznať, že dieťa duševne trpí a má nejaký psychický problém, môže byť pre rodiča náročné. Hoci tuší a vidí, že sa niečo deje, hľadá často najprv somatické príčiny správania.

Psychické zdravie detí na Slovensku

Podľa informácií Rady pre práva dieťaťa SR, ktoré vychádzajú zo štatistík Národného centra zdravotníckych informácií, v rokoch 2010 – 2014 trpelo každé siedme dieťa na Slovensku nejakou psychickou poruchou.

V absolútnych číslach to znamená 153 tisíc detí. Dve tretiny z nich mali emočné poruchy a poruchy správania sa, ostatné tvorili neurotické, stresom či telesne podmienené poruchy a poruchy psychického vývoja.

Ďalší štatistický údaj z Ministerstva spravodlivosti SR hovorí o 40 tisícoch detí traumatizovaných emocionálnym zneužívaním zo strany rodičov a rodinných príslušníkov.

Štúdie v zahraničí

Pri výskumoch robených vo Veľkej Británii, až 98 % učiteľov z radov respondentov uviedlo, že sa v praxi stretlo so žiakmi, ktorí mali nejaký problém týkajúci sa duševného zdravia.

Viac ako polovica z tých žiakov boli deti v tínedžerskom veku, ale až pätina učiteľov sa stretla s takýmito problémami aj u 4 – 8-ročných detí.

Ako identifikovať, že dieťa duševne trpí?

Základné okruhy duševných problémov detí súvisia najmä s domácim a školským prostredím – domácim násilím, šikanou, vzťahovými problémami v rodine, problémami s učením, ale aj s konkrétnymi duševnými poruchami.

Signály naznačujúce, že sa niečo deje, sú zvyčajne špecifické pre každý okruh z týchto problémov a porúch. Medzi základné symptómy patria:

 • zmeny a problémy so spánkom a prijímaním potravy,
 • náhle zmeny správania sa,
 • nesústredenosť a neschopnosť pamätať si,
 • neschopnosť poradiť si s bežnými problémami a prekážkami,
 • zmätenosť,
 • nočné mory,
 • prudké záchvaty hnevu,
 • hyperaktivita,
 • nezáujem o obľúbené činnosti a priateľov,
 • hysterické záchvaty,
 • nadmerné obavy a strachy,
 • nutkavé a opakujúce sa správanie a prejavy,
 • utiahnutosť a nekomunikatívnosť,
 • u starších detí problémy s alkoholom a drogami.

Pri podozrení, že dieťa vnútorne trpí, je nevyhnutné poradiť sa s odborníkom a pokúsiť sa identifikovať problém. Rozprávajte sa, zisťujte u priateľov detí a blízkych ľudí, učiteľov a trénerov.

Neriešené problémy najmenších detí môžu mať ďalekosiahle následky na ich celoživotné psychické aj fyzické zdravie.

Vydané 1.11.2017 o 10:20
Zdroj: Úvod ku konceptu infektu detskej duše a náčrt riešenia tejto sociálnej pandémie. Rada pre práva dieťaťa SR [online]. [cit. 2017-06-23]. Dostupné z: http://www.prava-deti.sk/clanky/rady-otazky-a-odpovede/uvod-ku-konceptu-infektu-detskej-duse-a-nacrt-riesenia-tejto-socialnej-pandemie/ Place2Be [online]. 2016 [cit. 2017-06-23]. Dostupné z: https://www.place2be.org.uk/our-story/childrens-mental-health-week/our-report-childrens-mental-health-week.aspx
Diskusia je len pre prihlásených
0 komentárov
  Prihlásenie
  Na túto akciu sa musíte prihlásiť!
  Registrácia
  Zabudli ste heslo ?
  Do nasledujúceho formulára vyplňte e-mailovú adresu, ktorú ste použili pri registrácii. Inštrukcie o tom, ako obnoviť heslo, vám zašleme e-mailom.

  Zaregistrujte sa

  Objavte všetky dôležité informácie, novinky a dobré rady
  z oblasti rodičovstva v tej správnej sieti.
  Kliknite na kategóriu, ktorá vás najlepšie vystihuje:

  Môžete sa zaregistrovať aj bez zaradenia do kategórie tu.

  Plánujeme
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Pokúšame
  sa
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  tehotní
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  rodičia
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Registrácia pre firmy Nestagnujte na zadných stránkach vyhľadávačov, nenechávajte konkurencii svoje obchodné príležitosti. Na portáli DETI.SK Vás Vaša cieľová skupina skutočne nájde. Užívatelia portálu DETI.SK sú reálni klienti, ktorí hľadajú a kupujú všetko potrebné pre deti, rodinu a domácnosť.

  Vyplnením tohto formulára si vytvoríte prístupové konto. Po prihlásení môžete vložiť údaje o Vašej firme, ktoré na našom portáli zverejníme.
  Vaše meno a priezvisko nebude bez Vášho súhlasu zverejnené.
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať malé písmeno, veľké písmeno, aj číslicu.
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Odhlásenie

  Skutočne odhlásiť?

  Áno Nie