Oči sú orgánom jedného z najdôležitejších zmyslov – zraku. Komplikovaným procesom, prostredníctvom ktorého dokážeme vidieť vysielajú informácie v podobe obrazov do zrakového centra v mozgu. Niekedy však z rôznych dôvodov nefungujú správne.

Chyby zraku vznikajú z rozmanitých príčin. Často sú spôsobené pri vývoji oka a u detí odhalené pomerne neskoro. Včasná prevencia však dokáže zachytiť už najmenšie odchýlky a nasadením primeranej liečby ich aj odstrániť alebo eliminovať ich dosah na videnie dieťaťa.

Krátkozrakosť

Medzi najznámejšie chyby zraku patrí krátkozrakosť, pri ktorej je obraz vzdialených predmetov rozmazaný. Deti zvyčajne prižmurujú oči v snahe lepšie zaostriť. Na úpravu krátkozrakosti sa predpisujú dioptrie s mínusovými hodnotami, ktoré pomáhajú posunúť dopadajúce lúče odrazené od pozorovaného predmetu do najostrejšieho bodu videnia oka.

Ďalekozrakosť

Ďalekozrakosť je, naopak, prípad, keď človek nevidí predmety v blízkej vzdialenosti a musí si ich odťahovať od očí. Deti sa narodia s ďalekozrakosťou, ale vývojom oka ďalekozrakosť vymizne. Svetelné lúče, ktoré oko vníma dopadajú až za sietnicu, preto je obraz pozorovaného predmetu neostrý.

Zvyčajne sa však táto chyba zraku neprejaví, keďže ju detské oko dokáže aj v počte niekoľkých dioptrií dobre vyrovnávať. Oči sú však namáhanejšie, môže dochádzať k bolestiam hlavy, poruchám pozornosti a zvýšenej únave. Pokiaľ ide o závažnejšie formy ďalekozrakosti, všimnete si ich neprirodzeným približovaním predmetov pred oči dieťaťa, čítaním z prílišnej blízkosti. Niekedy dochádza k strabizmu, teda škúleniu.

Detské oko sa vyvíja až do dospelosti, preto sa všetky operácie na úpravu krátkozrakosti a ďalekozrakosti odporúčajú až po 18. roku života človeka.

Astigmatizmus

Astigmatizmus alebo rozmazané videnie, je zraková chyba následkom nerovnomerného zakrivenia rohovky. Lieči sa dioptrickými sklami s tzv. cylindrami, ktoré pomáhajú kompenzovať zakrivenie očnej rohovky.

Poruchy videnia z neurologických príčin

Oko zachytáva svetlo a obrazy z okolia či predmetov, ale informácie o nich prúdia do zrakového mozgového centra, ktoré ich vyhodnocuje a spracováva. Ak dochádza k poruchám v oblastiach mozgu alebo centrálnej nervovej sústavy, môže to ovplyvniť chyby videnia.

Následkom neurologických príčin môže dochádzať k dvojitému videniu, rozmazanému videniu, výpadkom v zornom poli, problémom v orientácii v priestore, prevráteným obrazom a problémom pri čítaní.

Aj u najmenších detí je nevyhnutné, aby zrak aspoň raz ročne skontroloval očný lekár. 

Vydané 16.4.2019 o 07:00
Diskusia je len pre prihlásených
0 komentárov
  Prihlásenie
  Na túto akciu sa musíte prihlásiť!
  Registrácia
  Zabudli ste heslo ?
  Do nasledujúceho formulára vyplňte e-mailovú adresu, ktorú ste použili pri registrácii. Inštrukcie o tom, ako obnoviť heslo, vám zašleme e-mailom.

  Zaregistrujte sa

  Objavte všetky dôležité informácie, novinky a dobré rady
  z oblasti rodičovstva v tej správnej sieti.
  Kliknite na kategóriu, ktorá vás najlepšie vystihuje:

  Môžete sa zaregistrovať aj bez zaradenia do kategórie tu.

  Plánujeme
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Pokúšame
  sa
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  tehotní
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  rodičia
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Registrácia pre firmy Nestagnujte na zadných stránkach vyhľadávačov, nenechávajte konkurencii svoje obchodné príležitosti. Na portáli DETI.SK Vás Vaša cieľová skupina skutočne nájde. Užívatelia portálu DETI.SK sú reálni klienti, ktorí hľadajú a kupujú všetko potrebné pre deti, rodinu a domácnosť.

  Vyplnením tohto formulára si vytvoríte prístupové konto. Po prihlásení môžete vložiť údaje o Vašej firme, ktoré na našom portáli zverejníme.
  Vaše meno a priezvisko nebude bez Vášho súhlasu zverejnené.
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať malé písmeno, veľké písmeno, aj číslicu.
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Odhlásenie

  Skutočne odhlásiť?

  Áno Nie