Súčasná základná škola má na všetkých nových žiakov rovnaký meter. A pritom práve prváci sú najrôznorodejší a ich detská výnimočnosť by sa mala skôr podporovať ako ignorovať. Môžem ako stará mama prváčika prispieť k jeho lepšiemu chápaniu učiva?

Všetky deti sú svojské

Zopakujme si základnú hygienu pred učením, lebo ju nemusí ovládať každá stará mama. Dieťa by po návrate zo školy a krátkej relaxačnej hre malo byť príjemne oddýchnuté a nie veľmi sýte, aby nebolo ospalé. Dôležitý je pitný režim, vtedy mozog aj popoludní pracuje optimálne.

Jednou z možností, ako si učenie s vnúčaťom pre začiatok zjednodušiť, je čítať si nahlas. Najprv stará mama, potom dieťa. Slovo vyslovené známym hlasom poskytuje podstatne lepšie podmienky pre pochopenie a zapamätanie si informácie. No čo platilo pre vaše vlastné deti, nemusí platiť pre vnúča. Všetky deti sú svojské a líšia sa od seba v schopnosti učiť sa.

Aký typ je vaše vnúča?

Česká detská psychologička Daniela Kutálková delí deti podľa schopnosti učiť sa na niekoľko typov.

Typ sluchovo-hovorový si najlepšie zapamätá to, čo počul. Najlepšie mu vyhovuje slovný výklad. Dieťa má tendenciu učiť sa nahlas a všetko, čo sa učí, by malo komentovať. Dobré je nahlas si hovoriť písmená a čísla, texty i príklady z matematiky. Malo by si samo diktovať, čo píše.

Typ zrakový presne vie, kde leží nejaká vec, ktorú hľadáte. Také deti si skôr pamätajú to, čo si prečítajú alebo čo vidia, než to, o čom im niekto rozpráva. Radi a veľa čítajú, prečítané si hneď zapamätajú. Majú dobrú orientáciu, mávajú tiež výtvarné schopnosti.

Typ slovne-pojmový lepšie rozumie abstraktným symbolom, matematickým vzorcom a vedeckým schémam než slovnému popisu. Sú to väčšinou deti s presným myslením, vedia sa učiť z väčšiny súčasných učebníc.

Typ hmatový a pohybový neposedí, šijú s ním všetci čerti. Ako žiaci potrebujú tieto deti pohyb – v pokoji sa nič nenaučia. Majú potrebu chodiť po miestnosti. Ak sa musia učiť predmety ako matematika alebo fyzika podľa učebníc, učia sa naspamäť bez pochopenia významu. Pohybom si najlepšie odpočinú.

Pripravte sa na otázku „Prečo?“

Ak je vnúča v škole prvý rok, musíme vyhovieť jeho záujmom, aby sme mu školu neznechutili. Čo sa v škole naučilo a ešte nie celkom dobre chápe, potrebuje prebrať s niekým, komu dôveruje. Je trošku únavné ustavične odpovedať na jeho otázku „Prečo?“ Nie je však dôležité viesť rozhovor, ale stručne vysvetliť.

Dobré je zapojiť ho popritom aj do pohybu, hry, ručných prác, prípadne pomoci v domácnosti, kde sa na konkrétnych príkladoch dajú mnohé časti učiva vysvetliť.

Vydané 21.10.2017 o 13:55
Diskusia je len pre prihlásených
0 komentárov
  Prihlásenie
  Na túto akciu sa musíte prihlásiť!
  Registrácia
  Zabudli ste heslo ?
  Do nasledujúceho formulára vyplňte e-mailovú adresu, ktorú ste použili pri registrácii. Inštrukcie o tom, ako obnoviť heslo, vám zašleme e-mailom.

  Zaregistrujte sa

  Objavte všetky dôležité informácie, novinky a dobré rady
  z oblasti rodičovstva v tej správnej sieti.
  Kliknite na kategóriu, ktorá vás najlepšie vystihuje:

  Môžete sa zaregistrovať aj bez zaradenia do kategórie tu.

  Plánujeme
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Pokúšame
  sa
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  tehotní
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  rodičia
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Registrácia pre firmy Nestagnujte na zadných stránkach vyhľadávačov, nenechávajte konkurencii svoje obchodné príležitosti. Na portáli DETI.SK Vás Vaša cieľová skupina skutočne nájde. Užívatelia portálu DETI.SK sú reálni klienti, ktorí hľadajú a kupujú všetko potrebné pre deti, rodinu a domácnosť.

  Vyplnením tohto formulára si vytvoríte prístupové konto. Po prihlásení môžete vložiť údaje o Vašej firme, ktoré na našom portáli zverejníme.
  Vaše meno a priezvisko nebude bez Vášho súhlasu zverejnené.
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať malé písmeno, veľké písmeno, aj číslicu.
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Odhlásenie

  Skutočne odhlásiť?

  Áno Nie