Ako sa zisťuje názor dieťaťa v konaniach o určení rodičovských práv a povinností? Súd prihliada na viacero faktorov.

Prihliada sa na vek dieťaťa

Dieťa má právo byť informované o tom, že sa vedie konanie, ktoré sa ho týka, a súd je povinný názor dieťaťa na vec zisťovať, ak je dieťa už dostatočne veľké na to, aby sa samé dokázalo vyjadriť.
„V praxi sa zisťuje názor 5 až 6-ročných detí, u menších detí výnimočne. Čím je dieťa staršie, čím viac si dieťa dokáže uvedomiť aj následky striedavej starostlivosti, teda čo takáto starostlivosť bude pre neho znamenať, tým viac súdy na názor dieťaťa prihliadajú.

Pri 13 až 14-ročných a starších deťoch súdy spravidla názor dieťaťa rešpektujú v celom rozsahu. Ak sa dieťa vyjadrí jednoznačne, že chce byť s oboma rodičmi rovnako, nesúhlas jedného z rodičov na tom v zásade nič nezmení,“ hovorí Miroslava Dobrotková, advokátka z AK Zahradnikova.SK.

Spôsoby zisťovania názoru dieťaťa

Súdy zisťujú názor dieťaťa rôznymi spôsobmi v závislosti od veku dieťaťa. „Pri starších deťoch súdy vykonajú pohovor s dieťaťom samy. Takýto pohovor však prebieha v neformálnej atmosfére, iba za prítomnosti sudcu a súdneho zapisovateľa. Niektoré súdy majú na pohovory s deťmi zariadené špeciálne miestnosti, niektoré sa však rozprávajú s deťmi priamo v pojednávacej miestnosti, vždy však aj v neprítomnosti rodičov,“ hovorí Dobrotková a pokračuje:

„Rozhovor s deťmi tiež vykonávajú zamestnanci úradu práce sociálnych vecí a rodiny, či už sociálni pracovníci, alebo psychológovia, ktorí majú skúsenosti s komunikáciou s deťmi a vedia odhadnúť, či dieťa spontánne hovorí svoj názor, alebo je možnosť, že je jeho názor ovplyvnený. Pohovor spravidla prebieha priamo na úrade v dohodnutom čase, alebo ho pracovník vykoná počas šetrenia v domácnosti rodiča, ak sa tam dieťa nachádza a je ochotné komunikovať.“

Znalecké dokazovanie

„Vo vážnych prípadoch, najmä ak je konflikt medzi rodičmi vyhrotený, alebo sa rodičia navzájom podozrievajú z manipulácie s dieťaťom, prípadne dieťa hovorí veci, ktoré nie sú u dieťaťa jeho veku vhodné či bežné, súd nariadi znalecké dokazovanie, v rámci ktorého znalec zistí aj názor dieťaťa. Znalec sa pred vypracovaním posudku opakovane stretne s dieťaťom, dieťa vyšetrí v prítomnosti rodičov aj v neprítomnosti rodičov, skúma, ako dieťa reaguje na toho-ktorého rodiča, ako sa vyjadruje a podobne,“ hovorí advokátka. Znalec robí vyšetrenie dieťaťa nielen prostredníctvom rozhovoru s ním, ale aj prostredníctvom hier alebo kresieb.

„Na záver znalec navrhne, aká forma starostlivosti o dieťa sa mu javí v danej situácii najvhodnejšia.

Ak je dieťa príliš malé, jeho názor sa neskúma, ale súd o jeho starostlivosti rozhoduje na základe tvrdení rodičov, zistení sociálnej kurately a vlastných zistení v súdnom konaní,“ uzatvára Dobrotková.

Ďalšie články s podobnou problematikou: 

U mamy, u otca – alebo na striedačku?
Ako sa určuje výživné pri striedavej starostlivosti?

Vydané 28.2.2018 o 12:25
Zdroj: Miroslava Dobrotková, advokátka z AK Zahradnikova.SK, Foto v texte: Matúš Lago
Diskusia je len pre prihlásených
0 komentárov
  Prihlásenie
  Na túto akciu sa musíte prihlásiť!
  Registrácia
  Zabudli ste heslo ?
  Do nasledujúceho formulára vyplňte e-mailovú adresu, ktorú ste použili pri registrácii. Inštrukcie o tom, ako obnoviť heslo, vám zašleme e-mailom.

  Zaregistrujte sa

  Objavte všetky dôležité informácie, novinky a dobré rady
  z oblasti rodičovstva v tej správnej sieti.
  Kliknite na kategóriu, ktorá vás najlepšie vystihuje:

  Môžete sa zaregistrovať aj bez zaradenia do kategórie tu.

  Plánujeme
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Pokúšame
  sa
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  tehotní
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  rodičia
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Registrácia pre firmy Nestagnujte na zadných stránkach vyhľadávačov, nenechávajte konkurencii svoje obchodné príležitosti. Na portáli DETI.SK Vás Vaša cieľová skupina skutočne nájde. Užívatelia portálu DETI.SK sú reálni klienti, ktorí hľadajú a kupujú všetko potrebné pre deti, rodinu a domácnosť.

  Vyplnením tohto formulára si vytvoríte prístupové konto. Po prihlásení môžete vložiť údaje o Vašej firme, ktoré na našom portáli zverejníme.
  Vaše meno a priezvisko nebude bez Vášho súhlasu zverejnené.
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať malé písmeno, veľké písmeno, aj číslicu.
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Odhlásenie

  Skutočne odhlásiť?

  Áno Nie