Inzercia
Ivana má päťročného syna, ktorému po dohode s jeho otcom dala jeho priezvisko. Po roku však partner od Ivany odišiel a o syna neprejavuje záujem, nekontaktuje ho a neprispieva na jeho výživu. Ivana sa medzičasom vydala, s manželom má dcéru a chce, aby sa všetci volali rovnako. Dá sa to?

Písomný súhlas otca alebo súdu

Naše súdy prihliadajú v prvom rade na záujmy dieťaťa. Ak by biologický otec so zmenou priezviska dieťaťa nesúhlasil, Ivana sa môže podľa ustanovenia § 11 zákona o mene a priezvisku obrátiť na súd, ak sú na zmenu priezviska dieťaťa závažné dôvody. Teda, ak si rodič, ktorého priezvisko dieťa má, neplní povinnosti voči dieťaťu, neprejavuje oň záujem a stratil k nemu citový vzťah, alebo z iného vážneho dôvodu nie je v záujme ďalšej výchovy dieťaťa, aby sa uňho udržiaval a prehlboval pocit spolunáležitosti s týmto rodičom.

Na zmenu synovho priezviska na matkino terajšie priezvisko bude Ivana potrebovať písomný súhlas druhého rodiča s jeho úradne osvedčeným podpisom, alebo právoplatné rozhodnutie súdu nahrádzajúce jeho súhlas, ak súhlas nedal, alebo ak sa súhlas nedal získať.

Právo na znalosť identity 

A čo, ak sa rodičia rozvedú, bývalá manželka prijme späť svoje dievčenské meno a chce, aby sa dieťa volalo po nej? Otec, ktorý na dieťa zverené do starostlivosti matky riadne platí, kontaktuje ho a prejavuje oň záujem, určite nebude súhlasiť so zmenou jeho priezviska. Podľa zákona o mene a priezvisku je zmena priezviska maloletého dieťaťa možná iba na základe spoločnej žiadosti oboch rodičov. Ide totiž o podstatnú vec, na ktorej sa majú podľa zákona o rodine rodičia dohodnúť. Ak sa tak nestane, je možné podať podľa ustanovenia § 35 zákona o rodine návrh na súd, aby nahradil súhlas druhého rodiča so zmenou priezviska. Súd bude v rámci konania zisťovať skutočný stav veci, pomery v rodine, záujem otca o maloleté dieťa, ale najmä záujem maloletého dieťaťa na zmene priezviska. Ak by totiž súd posúdil, že právo na znalosť identity maloletého dieťaťa prevažuje nad potrebou zmeny jeho priezviska, neudelí na zmenu jeho priezviska súhlas.

V prospech dieťaťa

Zmenu mena alebo priezviska môže súd povoliť, ak ide o meno a priezvisko hanlivé, alebo ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa. Spoločnú žiadosť o zmenu priezviska dieťaťa podávajú jeho rodičia, ak sú jeho zákonnými zástupcami. Ak ide o maloletého staršieho ako 15 rokov, musia k žiadosti priložiť jeho písomný súhlas (treba jeho úradne osvedčený podpis). Ak o zmenu mena alebo priezviska dieťaťa žiada iba jeden z jeho rodičov, k žiadosti treba podobne ako v citovanom prípade Ivany priložiť aj písomný súhlas druhého rodiča, alebo právoplatné rozhodnutie súdu nahrádzajúce jeho súhlas, ak druhý rodič súhlas nedal.

Súd tiež pri žiadosti o zmenu mena alebo priezviska dieťaťa berie do úvahy, či otec svoje dieťa alebo rodinu týral alebo spáchal závažný trestný čin, a teda zmena priezviska by bola v prospech dieťaťa.

V každom prípade si dobre zvážte, či vám raz dieťa nebude vyčítať, že ste mu zmenili meno...

Vydané 4.7.2021 o 15:35
Zdroj: JUDr. Marianna Arnoldová, Mgr. Kristína Majorová, matrikárka
Diskusia je len pre prihlásených
0 komentárov
  Prihlásenie
  Na túto akciu sa musíte prihlásiť!
  Registrácia
  Zabudli ste heslo ?
  Do nasledujúceho formulára vyplňte e-mailovú adresu, ktorú ste použili pri registrácii. Inštrukcie o tom, ako obnoviť heslo, vám zašleme e-mailom.

  Zaregistrujte sa

  Objavte všetky dôležité informácie, novinky a dobré rady
  z oblasti rodičovstva v tej správnej sieti.
  Kliknite na kategóriu, ktorá vás najlepšie vystihuje:

  Môžete sa zaregistrovať aj bez zaradenia do kategórie tu.

  Plánujeme
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Pokúšame
  sa
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  tehotní
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  rodičia
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Registrácia pre firmy Nestagnujte na zadných stránkach vyhľadávačov, nenechávajte konkurencii svoje obchodné príležitosti. Na portáli DETI.SK Vás Vaša cieľová skupina skutočne nájde. Užívatelia portálu DETI.SK sú reálni klienti, ktorí hľadajú a kupujú všetko potrebné pre deti, rodinu a domácnosť.

  Vyplnením tohto formulára si vytvoríte prístupové konto. Po prihlásení môžete vložiť údaje o Vašej firme, ktoré na našom portáli zverejníme.
  Vaše meno a priezvisko nebude bez Vášho súhlasu zverejnené.
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať malé písmeno, veľké písmeno, aj číslicu.
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Odhlásenie

  Skutočne odhlásiť?

  Áno Nie