Hudba má v našom živote veľký význam. Existuje azda odvtedy, odkedy človek. Zvuky, spev alebo tanec tu boli dokonca skôr než slová, vety a plynulá reč. Ľudia sa i dnes v niektorých častiach sveta dorozumievajú pomocou zvukov rôznej výšky, dĺžky, intenzity a spôsobu ich vydávania.

Hra na hudobný nástroj

Hra na hudobný nástroj pomáha spájať prácu oboch mozgových hemisfér. Vedecky je dokázané to, že deti, ktoré sa učili hrať na hudobný nástroj, mali lepšie výsledky v škole, boli šikovnejšie.

Je to nielen spájaním hemisfér mozgu, ale i spôsobom práce pri hraní, spájaním niekoľkých činností naraz. Hudba nám zlepšuje pamäť, abstraktné myslenie, logiku a intuíciu.

Okrem toho je pre nás hudba i spôsobom sebavyjadrenia, je prejavom našej osobnosti, nášho názoru na umelecké dielo. Vďaka nej si cibríme nielen naše mentálne, ale hlavne emočné vlastnosti.

Pri hre na hudobný nástroj musí dieťa premýšľať nad niekoľkými vecami naraz:

– nad výškou tónu (nájsť a prečítať ho v notovej osnove),

– nad tým, kde ho na nástroji zahrá (keďže každý hudobný nástroj má svoje špecifické držanie a používanie, inak sa hrá na klavíri, inak sa hrá na trúbke a iným spôsobom na hoboji, ale výška tónu je tá istá), 

– nad tým, aký prstoklad má použiť, aby sa mu hralo dobre a plynulo, pri niektorých skladbách sú čísla prstov už vpísané do notového záznamu a dieťa tak presne vie, ktorú notu bude hrať napríklad tretí prst,

– nad tým, akú dynamiku má použiť – sila a intenzita tónu je zvyčajne tiež zapísaná v notovom zázname skladby,

– nad tým, v akej stupnici je skladba, aké má teda predznamenanie (koľko krížikov alebo béčok v skladbe používa pred notou, ku ktorej sa vzťahujú),

– pri každom nástroji sú odlišné špecifiká alebo spôsob hrania – napríklad pri klavíri hrá každá ruka iné tóny, iným spôsobom, dynamikou, pri hre na flautu zasa to, ako správne dýchať a nadychovať sa, pracovať s bránicou a dychom tvoriť tón a vibrato, ako pracovať s perami a pomocou intenzity dychu dobre ladiť,

– nad tým, akú skladbu hrá – z akého je obdobia, aký spôsob hrania sa vtedy preferoval, naučiť sa niečo o vzniku skladby, pri akej príležitosti bola vytvorená, prečítať si aj niečo o skladateľovi pomôže celkovému pochopeniu hraného diela,

– nad tým, ako umelecky a emotívne skladbu predniesť, dať do nej niečo zo seba, svoje pocity a emócie – aj tým je hranie každého z nás výnimočné a zaujímavé.

A nad tým všetkým je potrebné premýšľať naraz. Môže sa k tomu ešte pridať hra spamäti a ďalšie okolnosti, ktoré sú pri každom hraní, koncerte alebo sále iné. Niekde sa zvuk príliš ozýva, niekde je miestnosť veľmi preplnená ľuďmi, preto musíme hrať zreteľnejšie a pomalšie a na to treba pri interpretácii myslieť tiež.

Pri všetkých týchto činnostiach je ale niečo krásne a nehmatateľné, čo hudba nám i deťom ponúka, a to je zážitok a neopakovateľný moment práve prežitej emócie a krásy z prežívania.

Vydané 24.7.2020 o 07:30
Diskusia je len pre prihlásených
0 komentárov
  Prihlásenie
  Na túto akciu sa musíte prihlásiť!
  Registrácia
  Zabudli ste heslo ?
  Do nasledujúceho formulára vyplňte e-mailovú adresu, ktorú ste použili pri registrácii. Inštrukcie o tom, ako obnoviť heslo, vám zašleme e-mailom.

  Zaregistrujte sa

  Objavte všetky dôležité informácie, novinky a dobré rady
  z oblasti rodičovstva v tej správnej sieti.
  Kliknite na kategóriu, ktorá vás najlepšie vystihuje:

  Môžete sa zaregistrovať aj bez zaradenia do kategórie tu.

  Plánujeme
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Pokúšame
  sa
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  tehotní
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  rodičia
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Registrácia pre firmy Nestagnujte na zadných stránkach vyhľadávačov, nenechávajte konkurencii svoje obchodné príležitosti. Na portáli DETI.SK Vás Vaša cieľová skupina skutočne nájde. Užívatelia portálu DETI.SK sú reálni klienti, ktorí hľadajú a kupujú všetko potrebné pre deti, rodinu a domácnosť.

  Vyplnením tohto formulára si vytvoríte prístupové konto. Po prihlásení môžete vložiť údaje o Vašej firme, ktoré na našom portáli zverejníme.
  Vaše meno a priezvisko nebude bez Vášho súhlasu zverejnené.
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať malé písmeno, veľké písmeno, aj číslicu.
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Odhlásenie

  Skutočne odhlásiť?

  Áno Nie