V pondelok 4. septembra 2017 zasadlo do školských lavíc skoro 671 tisíc žiakov základných a stredných škôl. Po letných prázdninách sa oddýchnutí vrátili k svojim povinnostiam i kamarátom. Do školských lavíc prišlo po prvýkrát aj skoro 60 tisíc prváčikov. Je ich takmer rovnaký počet ako v minulom roku.

V školách nájdeme v tomto roku i niekoľko zmien a noviniek.

– Deviataci budú mať o jednu hodinu dejepisu viac s priestorom na exkurzie a diskusie, prehĺbenie učiva s doplnkovými materiálmi. Zámerom je i predchádzanie šírenia extrémizmu a s dôrazom na historicko-spoločenské súvislosti.

– U žiakov 1. a 2. ročníka základných škôl, v ktorých sa vzdelávajú národnostné menšiny, bude posilnená časová dotácia na vyučovací jazyk.

– Žiaci základných škôl a špeciálnych základných škôl dostanú v tomto školskom roku príspevok na dopravu, ak pochádzajú z obce, kde je zriadená základná škola, ale nie s takým vyučovacím jazykom, v ktorom chce žiak študovať. Preto, ak žiak bude cestovať do najbližšej školy s daným vyučovacím jazykom, bude mať nárok na príspevok na dopravu.

– Na gymnáziách sa v tomto školskom roku môžu vytvárať skupiny žiakov na predmetoch ako je informatika, cudzí jazyk, náboženstvo, telesná a športová výchova. Na hodinách, ktoré majú charakter laboratórnych cvičení, praktických cvičení a projektov aj spájaním žiakov rôznych tried toho istého ročníka s najvyšším počtom žiakov 23. Vzdelávanie by tak malo byť kvalitnejšie a lepšie by sa mali robiť i rozvrhy hodín. Štátny vzdelávací program umožňoval doteraz len delenie žiakov v rámci jednej triedy.

– Na stredných odborných školách sa rozšíri ponuka o 10 nových odborov. Ide o sklársky dizajn, bioenergetiku, manažérstvo kvality v chemickom laboratóriu, informačné a digitálne technológie.

– Na špeciálnych školách sa rozšíri tiež skupina učebných odborov o gastronomické služby.

Prinášame vám termíny prázdnin v školskom roku 2017/2018:

–  Jesenné prázdniny: 30. až 31. októbra. Vyučovanie sa začne 2. novembra 2017.

Vianočné prázdniny: 23. decembra 2017 až 5. januára 2018. Vyučovanie sa začne 8. januára 2018.

Polročné prázdniny: 2. februára 2018. Vyučovanie sa začne 5. februára 2018.

Jarné prázdniny: 
Banskobystrický, Žilinský a Trenčiansky kraj – 19. februára až 23. februára 2018. Vyučovanie sa začne 26. februára 2018.

Košický a Prešovský kraj – 26. februára až 2. marca 2018. Vyučovanie sa začne 5. marca 2018.

Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj – 5. marca až 9. marca 2018. Vyučovanie sa začne 12. marca 2018.

Veľkonočné prázdniny: 29. marca až 3. apríla 2018. Vyučovanie sa začne 4. apríla 2018.

Letné prázdniny: 2. júla až 31. augusta 2018. Vyučovanie sa začne 3. septembra 2018.

Zdroj: Letné prázdniny sa končia, pre školákov sa už čoskoro otvoria brány škôl. Https://www.minedu.sk/ [online]. 2017 [cit. 2017-09-04]. Dostupné z: https://www.minedu.sk/letne-prazdniny-sa-koncia-pre-skolakov-sa-uz-coskoro-otvoria-brany-skol/

Vydané 27.10.2017 o 07:15
Diskusia je len pre prihlásených
0 komentárov
  Prihlásenie
  Na túto akciu sa musíte prihlásiť!
  Registrácia
  Zabudli ste heslo ?
  Do nasledujúceho formulára vyplňte e-mailovú adresu, ktorú ste použili pri registrácii. Inštrukcie o tom, ako obnoviť heslo, vám zašleme e-mailom.

  Zaregistrujte sa

  Objavte všetky dôležité informácie, novinky a dobré rady
  z oblasti rodičovstva v tej správnej sieti.
  Kliknite na kategóriu, ktorá vás najlepšie vystihuje:

  Môžete sa zaregistrovať aj bez zaradenia do kategórie tu.

  Plánujeme
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Pokúšame
  sa
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  tehotní
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  rodičia
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Registrácia pre firmy Nestagnujte na zadných stránkach vyhľadávačov, nenechávajte konkurencii svoje obchodné príležitosti. Na portáli DETI.SK Vás Vaša cieľová skupina skutočne nájde. Užívatelia portálu DETI.SK sú reálni klienti, ktorí hľadajú a kupujú všetko potrebné pre deti, rodinu a domácnosť.

  Vyplnením tohto formulára si vytvoríte prístupové konto. Po prihlásení môžete vložiť údaje o Vašej firme, ktoré na našom portáli zverejníme.
  Vaše meno a priezvisko nebude bez Vášho súhlasu zverejnené.
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať malé písmeno, veľké písmeno, aj číslicu.
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Odhlásenie

  Skutočne odhlásiť?

  Áno Nie