S nástupom detí do základnej školy sa mení mnoho. Od nutnosti ráno vstávať na čas do školy, prípravy na vyučovanie, učenia sa v škole, získavania nových podnetov, nových kamarátov, predmetov a pani učiteľky, nových priestorov až po povinnosti, krúžky, režim celého dňa a domáce úlohy.

Niečo nové

Domáce úlohy sú novinka, ktorá pribudla deťom – prvákom práve s nástupom do základnej školy.

Aj keď zo začiatku len málo a postupne, ale deti by si mali na to zvykať a my, ako rodičia, by sme im v tom mali pomáhať a povzbudzovať ich. A pozitívne motivovať.

Tým najmenším by sme sa mali venovať, byť nápomocní. Učiť dieťa postupne samostatnosti.

Pokiaľ je to potrebné a dieťa si s úlohou nevie poradiť, pomôžte alebo preberanú látku malému žiakovi vysvetlite. Učte sa spolu.

Úlohy áno, alebo nie? 

V poslednom čase sa objavilo mnoho diskusií na tému domácich úloh. Veľa sa hovorilo aj o tom, že deťom úlohy dávať netreba. Ale v istom zmysle majú svoj význam.

V minulosti sa o tom nediskutovalo vôbec. Školáci brali domáce úlohy ako súčasť vzdelávacieho procesu, ako každodennú rutinu. 

Záleží od učiteľa a typu školy, či považuje domáce úlohy za potrebné, alebo nie. Sú školy, kde žiaci dostanú jednu, alebo dve úlohy za týždeň, niekde majú žiaci úlohy len z času na čas a niekde aj každý deň. Sú inštitúcie, kde domáce úlohy nedávajú deťom vôbec a všetko potrebné urobia s deťmi priamo na vyučovaní.

Obsah domácich úloh 

Zo začiatku to môžu byť len malé jednoduché precvičovania naučených písmeniek a číslic. Deti si tak doma upevnia a zafixujú učivo, ktoré v škole preberali. Učia sa tak samostatnosti a zodpovednosti za svoju prácu.

Mnohokrát robíme za úlohu doma to, čo deti nestihli v škole dobrať, dokončiť – napríklad dočítať článok, dopísať príklad z matematiky alebo doriešiť slovnú úlohu.

Alebo to sú domáce úlohy, kde si len pani učiteľka chce overiť, či dieťa správne pochopilo prebraté učivo. Akási skúška správnosti.

Úlohou môže byť i nepriama príprava na ďalšie témy na vyučovanie, precvičovanie a memorovanie učebnej látky.

Samozrejme, vždy sa nájdu aj deti, ktoré si úlohy jednoducho nerobia, buď na nich zabúdajú (a sú to väčšinou stáli „zabúdači“), alebo si ich urobiť nestihnú, či nevedia.

Extra úlohy, dobrovoľné úlohy

Každý učiteľ si v triede môže nastaviť svoje vlastné pravidlá fungovania. Aj v nastavení domácich úloh.

Sú úlohy, ktoré sú klasické, pre každého žiaka „povinné“, a potom sú tu ešte extra domáce úlohy, tzv. dobrovoľné. A za tie dostávajú deti napríklad špeciálne body, ktoré sa sčítavajú na konci školského roka. Tí, ktorí ich získali najviac, potom dostanú ako motiváciu do budúcna napríklad pekné farbičky alebo knižku.

Je to výborné povzbudenie pre deti, ktoré sa snažia robiť viac a baví ich rozširovať si vedomosti aj o učivo, ktoré nie je v povinnej metodike daného ročníka. Ide napríklad o naštudovanie si materiálu k téme, ktorá sa v škole preberá, viac informácií, zaujímavostí, vytvorenie vlastných kreatívnych nápadov, kresieb, naučenie sa extra básničky alebo piesne.

Aj to by sa malo zohľadniť pri príprave do školy a pri domácich úlohách.

Vydané 10.9.2018 o 11:25
Diskusia je len pre prihlásených
0 komentárov
  Prihlásenie
  Na túto akciu sa musíte prihlásiť!
  Registrácia
  Zabudli ste heslo ?
  Do nasledujúceho formulára vyplňte e-mailovú adresu, ktorú ste použili pri registrácii. Inštrukcie o tom, ako obnoviť heslo, vám zašleme e-mailom.

  Zaregistrujte sa

  Objavte všetky dôležité informácie, novinky a dobré rady
  z oblasti rodičovstva v tej správnej sieti.
  Kliknite na kategóriu, ktorá vás najlepšie vystihuje:

  Môžete sa zaregistrovať aj bez zaradenia do kategórie tu.

  Plánujeme
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Pokúšame
  sa
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  tehotní
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  rodičia
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Registrácia pre firmy Nestagnujte na zadných stránkach vyhľadávačov, nenechávajte konkurencii svoje obchodné príležitosti. Na portáli DETI.SK Vás Vaša cieľová skupina skutočne nájde. Užívatelia portálu DETI.SK sú reálni klienti, ktorí hľadajú a kupujú všetko potrebné pre deti, rodinu a domácnosť.

  Vyplnením tohto formulára si vytvoríte prístupové konto. Po prihlásení môžete vložiť údaje o Vašej firme, ktoré na našom portáli zverejníme.
  Vaše meno a priezvisko nebude bez Vášho súhlasu zverejnené.
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať malé písmeno, veľké písmeno, aj číslicu.
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Odhlásenie

  Skutočne odhlásiť?

  Áno Nie