Bola som na nákupe v obchodnom dome. Z diaľky som počula a videla, ako v košíku na nákup, ktorý tlačila mama, sedí dieťa asi vo veku troch rokov a celý čas nahlas vyspevuje nákupný zoznam a postupne veci, ktoré mama dávala do košíka.

Bol to taký veselý nápev a slová ako: va-jíč-ka, a potom zasa chle-bík, a má-me aj ma-siel-ko a sa-la-la-la-lam-ku...

Hudobný príbeh

Je to typický prejav zdravého dieťatka, ktoré sa učí komunikovať, rozprávať a pomenúvať objekty pomocou hudobného nápevu. Deti to takto cítia prirodzene a svojsky. Pripomína to mini – detskú operu, kde hlavným skladateľom i libretistom je malý spevák. 

Deti si spievajú svoje vymyslené piesne zväčša na nápev la-la-la. Alebo si súčasne so spievaním vymýšľajú priamo svoj vlastný vymyslený text, podľa toho, na čo práve myslia, čo vidia alebo robia.

Je to spontánny prejav a skúšanie toho, čo dokážu, ako funguje hudobný nápev a ako dokážu spracovať nové skúsenosti a zážitky. Učia sa komunikovať, rozprávať, spievať.

Malým deťom sa prihovárajú pesničky a pesničkami sa potom ony prihovárajú nám... Spracúvajú podnety. Niekedy nám chcú niečo povedať práve takouto formou.

Hudba a pesničky sú pre deti pobavenie i poučenie zároveň

– Pesničky sú pre deti vstupnou bránou k hudbe. Učia sa spoznávať noty, aby potom podľa nôt mohli hrať na hudobný nástroj, spievať.

– Piesne sú vlastne malé príbehy, sú to hudobné rozprávky pre deti.

– Mnohé pesničky poznáme ešte pred nástupom do materskej školy, učme sa s deťmi spievať, budú mať radosť a budú si rozvíjať svoj emocionálny svet.

– Veľa pesničiek sa skladá len z dvoch alebo troch tónov – pre deti sú jednoduché, ľahko sa ich naučia a zapamätajú si ich.

Na základe toho potom vymýšľajú aj svoje vlastné. Niet lepšej hudobnej školy ako vlastné skúšanie toho, čo už viem a dokážem.

Pri hudobných začiatkoch s deťmi sa môžete rozprávať o prvých základných hudobných pojmoch:

Tóny – môžu mať rôznu výšku – zapisujeme ich notami do notovej osnovy, ktorá má päť čiar a štyri medzery.

Nota – sa skladá z hlavičky a z nožičky. Hlavička noty môže byť plná alebo prázdna.

Dĺžka tónu – môže byť krátka alebo dlhá, to deti postrehnú a vycítia aj podľa dychu, tým, že ho spievame dlhšie, alebo kratšie.

Výška tónu – tóny môžu byť vysoké alebo nízke, prípadne výška tónu môže byť rovnaká.

Farba tónu – závisí od hudobného nástroja alebo hlasu. Zahrajte si na rôznych hudobných nástrojoch a zistíte, že tón znie inak na klavíri a inak na husliach.

Nezabudnite dať deťom medzi prvými hračkami i malý hudobný nástroj. Začnite rôznymi bicími nástrojmi, ako sú bubienky, činely, triangle, a potom prejdite ku zvonkohre, flaute, klavíru, syntetizátoru a ďalším.

Pre deti je to ako rozprávková ríša hudby.

A hlavne si spievajte a nechajte spievať deti, trebárs i nákupný zoznam.

Vydané 5.7.2020 o 08:15
Diskusia je len pre prihlásených
0 komentárov
  Prihlásenie
  Na túto akciu sa musíte prihlásiť!
  Registrácia
  Zabudli ste heslo ?
  Do nasledujúceho formulára vyplňte e-mailovú adresu, ktorú ste použili pri registrácii. Inštrukcie o tom, ako obnoviť heslo, vám zašleme e-mailom.

  Zaregistrujte sa

  Objavte všetky dôležité informácie, novinky a dobré rady
  z oblasti rodičovstva v tej správnej sieti.
  Kliknite na kategóriu, ktorá vás najlepšie vystihuje:

  Môžete sa zaregistrovať aj bez zaradenia do kategórie tu.

  Plánujeme
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Pokúšame
  sa
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  tehotní
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  rodičia
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Registrácia pre firmy Nestagnujte na zadných stránkach vyhľadávačov, nenechávajte konkurencii svoje obchodné príležitosti. Na portáli DETI.SK Vás Vaša cieľová skupina skutočne nájde. Užívatelia portálu DETI.SK sú reálni klienti, ktorí hľadajú a kupujú všetko potrebné pre deti, rodinu a domácnosť.

  Vyplnením tohto formulára si vytvoríte prístupové konto. Po prihlásení môžete vložiť údaje o Vašej firme, ktoré na našom portáli zverejníme.
  Vaše meno a priezvisko nebude bez Vášho súhlasu zverejnené.
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať malé písmeno, veľké písmeno, aj číslicu.
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Odhlásenie

  Skutočne odhlásiť?

  Áno Nie