Zaujíma vás ako prebieha súdny spor o „striedavke?" Advokátka Miroslava Dobrotková odpovedá na otázky rodičov, ktorí sa aj po rozvode prípadne rozchode chcú o práva a povinnosti pri výchove dieťaťa deliť rovnakým dielom.

Dohoda medzi rodičmi

„V ideálnom prípade sa rodičia na striedavej starostlivosti dohodnú a v rámci konania navrhnú súdu, aby ich dohodu schválil. Takéto súdne konanie potom prebehne pomerne rýchlo a v zásade sa môže vyriešiť na prvom pojednávaní,“ hovorí Miroslava Dobrotková, advokátka z AK Zahradnikova.SK.

Spor o dieťa

Oveľa častejšie sa však rodičia o starostlivosť o dieťa sporia. „Platí, že ak má aspoň jeden z rodičov záujem o striedavú starostlivosť, súd je povinný zisťovať, či je „striedavka“ v najlepšom záujme dieťaťa, teda či táto forma starostlivosti je pre dieťa lepšia ako výlučná starostlivosť jedného rodiča,“ hovorí Dobrotková.

Námietky rodičov

Otázok, ktoré je možné v konaní riešiť, je veľa a závisia od toho, čo je predmetom sporu medzi rodičmi, alebo čo je dôvodom nesúhlasu jedného z rodičov so striedavou starostlivosťou. „Spravidla rodičia namietajú, že druhý rodič sa o dieťa až do vzniku konfliktu v manželstve či v partnerstve nezaujímal a o dieťa sa veľmi nestaral. Toto tvrdenie, aj keby bolo pravdivé, nie je samo o sebe dôvodom pre zamietnutie ’striedavky‘. Samotná skutočnosť, že rodič prejavil záujem o širší kontakt s dieťaťom, je v prospech rodiča. Dôležitejšie je, či rodič myslí svoj záujem o striedavú starostlivosť vážne, či sa skutočne chce o dieťa starať v takom širokom rozsahu, alebo či jeho motiváciou je skôr snaha ušetriť na výživnom alebo pokračovať v konflikte s druhým rodičom,“ hovorí advokátka. Podľa nej nie je napríklad pravdepodobné, že súd zverí dieťa do striedavej starostlivosti, ak bolo dieťa dlhšie obdobie od druhého rodiča izolované a nie je navyknuté s ním tráviť čas a prespávať u neho, bez ohľadu na to, kto túto situáciu zapríčinil.

Ďalšie posudky súdu

„Ďalej súd posudzuje, či odpor druhého rodiča voči ’striedavke‘ vychádza z úprimného a odôvodneného presvedčenia, že ’striedavka‘ pre dieťa nie je vhodná, alebo je dôvodom snaha dosiahnuť čo najvyššie výživné alebo ublížiť ex-partnerovi tým, že mu bude obmedzený prístup k dieťaťu. Ďalej sa zisťuje, či obaja rodičia vedia reálne a osobne starostlivosť o dieťa zabezpečiť, a to počnúc takými samozrejmými vecami, ako je denný režim dieťaťa, pravidelná a vyvážená strava, riadna dochádzka do školy, a končiac podporou aktivít dieťaťa, jeho talentu a podobne,“ hovorí Dobrotková.

Pre dieťa je totiž najlepšie, aby bolo v starostlivosti rodiča, nie tretej osoby, a preto, ak napríklad rodič trávi veľa času v práci a nie je ochotný svoje aktivity obmedziť ani kvôli dieťaťu, starostlivosť sústavne a dlhodobo supluje tretími osobami (starými rodičmi alebo vychovávateľkou), potom je lepšie, aby bolo dieťa vo výlučnej starostlivosti druhého rodiča.

Čo si súd všíma?

„Súd tiež z pozorovania správania sa rodičov na pojednávaní, ako aj z ich písomného prejavu zisťuje, či sú rodičia schopní a ochotní komunikovať spolu aspoň v prítomnosti dieťaťa racionálne, bez zvyšovania hlasu, vzájomného sa obviňovania, či používania invektív. Zhadzovanie osoby rodiča, zvaľovanie viny za rozpad vzťahu iba na druhého, či spochybňovanie jeho charakteru a výchovných schopností nie je spravidla dobrým spôsobom, ako presvedčiť súd, že striedavá starostlivosť je tou najlepšou voľbou. Taktiež nie je vhodné detailné rozoberanie každého konfliktu, ktoré sa vo vzťahu rodičov v minulosti vyskytli,“ hovorí advokátka a dodáva: „Čím viac vecí je súd nútený v konaní riešiť, tým dlhšie trvá samotné konanie. Nie je výnimkou, že tieto konania v súčasnosti trvajú aj niekoľko rokov.“

Vydané 21.3.2018 o 13:05
Zdroj: Miroslava Dobrotková, advokátka z AK Zahradnikova.SK, Foto v texte: Matúš Lago
Diskusia je len pre prihlásených
0 komentárov
  Prihlásenie
  Na túto akciu sa musíte prihlásiť!
  Registrácia
  Zabudli ste heslo ?
  Do nasledujúceho formulára vyplňte e-mailovú adresu, ktorú ste použili pri registrácii. Inštrukcie o tom, ako obnoviť heslo, vám zašleme e-mailom.

  Zaregistrujte sa

  Objavte všetky dôležité informácie, novinky a dobré rady
  z oblasti rodičovstva v tej správnej sieti.
  Kliknite na kategóriu, ktorá vás najlepšie vystihuje:

  Môžete sa zaregistrovať aj bez zaradenia do kategórie tu.

  Plánujeme
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Pokúšame
  sa
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  tehotní
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  rodičia
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Registrácia pre firmy Nestagnujte na zadných stránkach vyhľadávačov, nenechávajte konkurencii svoje obchodné príležitosti. Na portáli DETI.SK Vás Vaša cieľová skupina skutočne nájde. Užívatelia portálu DETI.SK sú reálni klienti, ktorí hľadajú a kupujú všetko potrebné pre deti, rodinu a domácnosť.

  Vyplnením tohto formulára si vytvoríte prístupové konto. Po prihlásení môžete vložiť údaje o Vašej firme, ktoré na našom portáli zverejníme.
  Vaše meno a priezvisko nebude bez Vášho súhlasu zverejnené.
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať malé písmeno, veľké písmeno, aj číslicu.
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Odhlásenie

  Skutočne odhlásiť?

  Áno Nie