Keď som sa stala matkou, postupne, ako som musela „kočírovať“ celý chod domácnosti vrátane uspokojenia potrieb jej nových členov a nevynímajúc tie moje, začala som si uvedomovať tú priamu súvislosť s podnikovým manažmentom a manažovaním vlastnej rodiny.

Takže som si pripravila SWOT-ku a začala formulovať víziu a stratégiu môjho celoživotného projektu RODINA s cieľom zabrániť ďalšiemu chaosu.

Vždy ma udivovalo, koľko rokov musíme chodiť povinne do školy, učiť sa veci iba pre známky a preto, že ich niekto zaradil do učebných osnov. No bez logického využitia v reálnom živote. Kiež by ma niekto naučil to najpodstatnejšie – ako úspešne riadiť vlastnú domácnosť.

Keďže som manažment vyštudovala, nedalo mi to pokoja a začala som hľadať isté spoločné črty, ktoré by mi pomohli nastaviť úspešné fungovanie mojej vlastnej rodiny. Tak, aby každý poznal svoju úlohu a jej význam v rámci domácnosti. Aby nikto nebol ukrátený a nikto sa necítil nadbytočný. Aby každý dokázal prispieť k fungovaniu celej rodiny.

Bola to výzva. Pomenovať, vytvoriť a nastaviť také systémové riešenia, ktoré by zabezpečili trvalo udržateľný rozvoj našej rodiny, jej jednotlivých členov ako aj chodu celej domácnosti.

Uvedomila som si, že tak ako podnik, aj rodina je živá organizácia, ktorú vytvárajú a formujú stále len ľudia z mäsa a kostí. So slabými aj silnými stránkami, výhodami aj nevýhodami, ktoré sa postupne rokmi spoločného nažívania vyplavia na povrch a treba ich vstrebať, či radikálne riešiť.

Aká právna forma?

Chcela som v tom mať od začiatku jasno. V právnicko-obchodnej terminológii som našla isté súvislosti a spoločné črty s inštitúciou rodiny.

Rodina, v. o. s. 

Charakteristika v. o. s.: vzniká spojením minimálne dvoch spoločníkov.

Paralela k rodine: jej základ tvoria dvaja ľudia, ktorí sa rozhodli fungovať v spoločnej domácnosti, alebo spečatiť svoj vzťah manželstvom. Postupne sa rozrastajú o nových členov získaných či už pôrodom vlastných detí, alebo adopciou.

Spoločníci v. o. s. ručia za jej záväzky celým svojím majetkom. Spoločníci podnikajú pod spoločným obchodným menom, ktoré musí obsahovať označenie „v. o. s.“ a ak obchodným menom je meno spoločníka, pridá sa k nemu „a spol.“. Riadiť a zastupovať spoločnosť môže každý zo spoločníkov.

Paralela k rodine: Dvaja ľudia, ktorí uzatvoria manželstvo, po sobáši fungujú pod spoločným priezviskom (ak sa tak dohodli) a majú rovnaké práva pri komunikácii s inštitúciami, mali by zároveň rovnakým dielom prispievať samostatne a zodpovedne k chodu domácnosti tak, aby rodinu neohrozovali.

Záväzky materiálne a finančné: Zodpovedajú za spoločný majetok a jeho stav.

Živé záväzky: výchova detí, pokrytie ich základných životných potrieb, ako sú hlad, smäd, obliekanie, bývanie, ale aj vzdelávanie, trávenie voľného času, osobnostný a fyzický rozvoj, sloboda atď.

Rodina, s. r. o. 

Charakteristika eseročky: Spoločnosť s ručením obmedzeným môže založiť jeden, alebo niekoľko spoločníkov, maximálne 50 spoločníkov. Za záväzky spoločnosti ručia všetci spoločníci obmedzene, iba do výšky svojho nesplateného vkladu. Určitý minimálny vklad musia zložiť vopred.

Paralela k rodine: Ja osobne tu vidím súvislosť so zväčšovaním sa rodiny o nových členov získaných sobášom vlastných detí. Teda premiešaním vlastnej krvi s novou a cudzou. Konkrétne mám na mysli sobáš detí a neskôr prírastky v podobe vnúčat. Každý vstupuje do manželstva s určitým kapitálom, finančným alebo duševným.

Do tejto kategórie by som zaradila aj sobáše s predmanželskou zmluvou, kde je jasne zadefinované, čo kto mal, dal a komu pôjde, keby sa manželská spolupráca ukončila z rôznych dôvodov.

Z eseročky akciovka

Charakteristika akciovky: Akciová spoločnosť síce ručí za záväzky spoločnosti celým svojím majetkom, ale samotní akcionári za záväzky spoločnosti neručia. O dôležitých veciach spoločnosti sa rozhoduje hlasovaním a hlas zodpovedá počtu akcií.

To sú pre mňa rodinné klany. Pevne uzavreté spoločenstvá, ktoré spája viac než len rovnaká DNA. Odovzdávajú si z generácie na generáciu skúsenosti, aj majetok. Rozvíjajú svoje talenty a pretavujú ich v spoločný biznis. Spoločnú silu a súdržnosť dokážu premieňať na zisk. Nie sú spolu, pretože musia, ale preto, že chcú. Vytvárajú hodnoty prospešné pre všetkých členov rodinného klanu do takej miery, do akej sú ochotní ako jednotlivci investovať svoj čas, energiu, nadšenie, vedomosti.

Tak, a teraz je načase nastaviť si ako prvé vlastnú formu rodiny. Pridáte sa?

Vydané 9.10.2017 o 07:50
Diskusia je len pre prihlásených
0 komentárov
  Prihlásenie
  Na túto akciu sa musíte prihlásiť!
  Registrácia
  Zabudli ste heslo ?
  Do nasledujúceho formulára vyplňte e-mailovú adresu, ktorú ste použili pri registrácii. Inštrukcie o tom, ako obnoviť heslo, vám zašleme e-mailom.

  Zaregistrujte sa

  Objavte všetky dôležité informácie, novinky a dobré rady
  z oblasti rodičovstva v tej správnej sieti.
  Kliknite na kategóriu, ktorá vás najlepšie vystihuje:

  Môžete sa zaregistrovať aj bez zaradenia do kategórie tu.

  Plánujeme
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Pokúšame
  sa
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  tehotní
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  rodičia
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Registrácia pre firmy Nestagnujte na zadných stránkach vyhľadávačov, nenechávajte konkurencii svoje obchodné príležitosti. Na portáli DETI.SK Vás Vaša cieľová skupina skutočne nájde. Užívatelia portálu DETI.SK sú reálni klienti, ktorí hľadajú a kupujú všetko potrebné pre deti, rodinu a domácnosť.

  Vyplnením tohto formulára si vytvoríte prístupové konto. Po prihlásení môžete vložiť údaje o Vašej firme, ktoré na našom portáli zverejníme.
  Vaše meno a priezvisko nebude bez Vášho súhlasu zverejnené.
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať malé písmeno, veľké písmeno, aj číslicu.
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Odhlásenie

  Skutočne odhlásiť?

  Áno Nie