Vývoj reči je neoddeliteľný od rozvoja ostatných schopností dieťatka. Je s nimi previazaný a zároveň od nich veľmi závisí. Nečakajte, až bude bábätko väčšie, komunikujte s ním od začiatku. Od pradenia, džavotania cez znakovanie, až po prvé slová.

1. Pradenie a džavotanie

Prvý krik novorodenca vzniká reflexívne, ale už o pár týždňov neskôr je bábätko schopné vydávať zvuky vyjadrujúce spokojnosť (niečo ako pradenie mačiatka), ktoré postupne prechádzajú do džavotu.

Ten nie je ničím iným, ako napodobňovaním ľudskej reči. Ide už o ozajstnú snahu komunikovať s okolím a je veľmi dôležité túto snahu od začiatku podporovať a rozvíjať.

Do konca prvého roka života vie zvyčajne dieťatko povedať prvé slová. Sú to jednoduché, jedno – dvojslabičné slová, zložené z rovnakých slabík, napr. mama, tata, baba a pod.

2. Znakovanie s bábätkom

Rozvoj slovnej zásoby a chuť komunikovať môžete u detí do dvoch rokov veľmi výrazne podporiť rôznymi spôsobmi.

Znakovanie s bábätkami sa stáva čoraz populárnejším a rozšírenejším aj u nás. S dieťatkom sa dorozumievate pomocou jednoduchých znakov rukami a ďalšími časťami tela. Pomáhate mu tak rozvíjať komunikačné zručnosti.

Najjednoduchšie je začať znakmi, ktoré vám ukazuje samo dieťatko. Napríklad naznačuje rúčkou smer von, svetlo, papať a podobne.

Postupne si môžete znaky vymýšľať vlastné, alebo sa inšpirovať na rôznych webstránkach, ktoré sa znakovaniu dojčiat venujú.

Existujú aj kurzy znakovania prostredníctvom certifikovaných lektorov, na ktorých sa okrem rozšírenia zásoby znakov, môže vaše dieťatko stretávať v sociálnom prostredí s rovesníkmi a ich rodičmi.

3. Čítajte mu od narodenia

Obrovským pomocníkom v rozvoji reči je pravidelné čítanie už v novorodeneckom veku. Stačí chvíľku denne a v dieťatku tým pomáhate rozvíjať okrem reči aj prvé čitateľské kompetencie.

4. Vidieť a počuť pomáha rozprávať

Rovnako netreba zabúdať na dostatočné zrakové a sluchové podnety, ktoré ho motivujú ku komunikácii. Zrak je v prvých mesiacoch dôležitým pomocníkom dieťatka, ktoré sa učí odpozeraním z pier hovoriacich osôb.

Sluch je dôležitým sprievodcom pri fixovaní správnych rečových vzorov dieťaťa a správnej výslovnosti jednotlivých hlások.

5. Obratnosť tela = obratnosť jazyka

Veľkú úlohu v správnom a primeranom vývoji reči zohráva aj motorický vývin dieťatka. Rovnako dôležité sú hrubá i jemná motorika.

Rozvíjanie hrubej motoriky u najmenších detí prebieha motiváciou k pohybu, nie jeho „učením“. Skoré posádzanie dieťatka a rôzne „pomôcky“ na chodenie vám spravia skôr medvediu službu. Motoricky obratné deti bývajú zdatné i v rečovom vývoji.

6. Koráliky aj bublifuk

Cvičenia jemnej motoriky ako pinzetový úchop (uchopovanie drobných predmetov medzi ukazovák a palec), koordinácia pri rôznych činnostiach medzi okom a rukou, kreslenie (najmä na horizontálne umiestnené plochy, kedy dochádza k správnemu uvoľneniu paže), pomáhajú rozvíjať nielen obratnosť rúk a prstov, ale aj jazyka a rečového mozgového centra.

Nezabúdajte ani na modelovanie plastelíny, správne fúkanie bubliniek z bublifuku (našpúlením pier), precvičovanie jazýčka robením grimás pred zrkadlom a mnoho ďalších hier a cvikov vám bude dobrými pomocníkmi pri rozväzovaní jazýčka vášho drobca.

Podnety s mierou

Harmonický vývoj vo všetkých oblastiach je ideálnym stimulom pre mozog. Nezabúdajte na dostatok podnetov vo všetkých oblastiach vývoja vášho dieťatka.

Veľkú úlohu v rozvoji reči totiž zohráva sociálne prostredie, v ktorom dieťa vyrastá. Niekedy však priveľa motivácie a podnetov môže narobiť zbytočné škody. Ak si nie ste istí, neváhajte vyhľadať dobrého logopéda.

Vydané 2.3.2018 o 06:35
Diskusia je len pre prihlásených
0 komentárov
  Prihlásenie
  Na túto akciu sa musíte prihlásiť!
  Registrácia
  Zabudli ste heslo ?
  Do nasledujúceho formulára vyplňte e-mailovú adresu, ktorú ste použili pri registrácii. Inštrukcie o tom, ako obnoviť heslo, vám zašleme e-mailom.

  Zaregistrujte sa

  Objavte všetky dôležité informácie, novinky a dobré rady
  z oblasti rodičovstva v tej správnej sieti.
  Kliknite na kategóriu, ktorá vás najlepšie vystihuje:

  Môžete sa zaregistrovať aj bez zaradenia do kategórie tu.

  Plánujeme
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Pokúšame
  sa
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  tehotní
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  rodičia
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Registrácia pre firmy Nestagnujte na zadných stránkach vyhľadávačov, nenechávajte konkurencii svoje obchodné príležitosti. Na portáli DETI.SK Vás Vaša cieľová skupina skutočne nájde. Užívatelia portálu DETI.SK sú reálni klienti, ktorí hľadajú a kupujú všetko potrebné pre deti, rodinu a domácnosť.

  Vyplnením tohto formulára si vytvoríte prístupové konto. Po prihlásení môžete vložiť údaje o Vašej firme, ktoré na našom portáli zverejníme.
  Vaše meno a priezvisko nebude bez Vášho súhlasu zverejnené.
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať malé písmeno, veľké písmeno, aj číslicu.
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Odhlásenie

  Skutočne odhlásiť?

  Áno Nie