Prekonať zažité vzorce výchovy je pre rodičov často náročné. Prázdne pochvaly typu – ty si taká šikovná, ty si taký múdry chlapček – narobia v detských hlávkach viac škody ako úžitku. Deti sa môžu na nich stať závislé a keď ich niekto dostatočne nepochváli, začnú o svojich schopnostiach pochybovať. Veľmi pravdepodobne z nich vyrastú dospelí ľudia závislí na hodnotení okolia, čím sa stanú aj ľahko manipulovateľní.

Pochvala ako manipulácia

Chválenie zároveň presmerúva motiváciu dieťaťa z vnútornej na vonkajšiu. Dieťa prestáva robiť veci z prirodzených vnútorných pohnútok, ale je motivované vonkajšími „odmenami“ vo forme pochvál.

Pochvala je teda spôsob manipulácie, hoci pekne zabalenej do pozlátka pozitívneho vyjadrenia sa.

Spätná väzba i ocenenie sú dôležité

Na druhej strane je veľmi potrebné a dôležité, aby dieťa vedelo, keď robí niečo správne. V tom zároveň tkvie tajomstvo spätnej väzby – vecného vyjadrenia činnosti alebo správania sa.

Spätná väzba sa zameriava na popis činnosti či správania sa. Namiesto pochvaly je vhodné použiť pozitívnu spätnú väzbu (je možné vyjadriť aj negatívnu spätnú väzbu, tú však použijeme namiesto kritiky a hodnotenia vlastností dieťaťa).

Niekedy však cítime, že by sme radi dali ešte čosi viac ako pozitívnu spätnú väzbu, ktorá je pre niektoré situácie príliš neutrálna.

Vtedy môžeme dieťa oceniť za snahu, vyjadriť mu uznanie. Pre deti sú spätná väzba i uznanie nesmierne dôležité pre rozvíjanie ich vlastnej sebaúcty.

Ako na to?

 1. Zamerajte sa na činnosť, proces:Ty si sa sám obliekol! Podarilo sa ti to!“
 2. Všímajte si a komentujte: Na ten domček si nezabudla nakresliť aj komín. Poriadne sa z neho dymí, asi v ňom niekto býva.“
 3. Poďakujte im  aj to je forma ocenenia: „Pomohlo mi, že si sa podujala vyčistiť akvárium, aj keď si bola už poriadne unavená. Ďakujem.“
 4. Múdro voľte slová – snažte sa vyhnúť hodnotiacim slovám, pomáha opísať skúsenosť detí a vyjadriť porozumenie: „Veľmi si sa snažil dokončiť tú vežu. Môžem ti s ňou pomôcť, ak potrebuješ.“
 5. Povzbudzujte  pozor však na to, ako povzbudenie vyjadríte. Zvlášť pri činnostiach, ktoré deťom idú ťažšie. Pri nich je vhodné na začiatku vyjadriť porozumenie s ich náročnosťou a následne povzbudiť a ponúknuť prípadnú pomoc: „Zaviazať šnúrky je celkom náročná úloha. Cvikom sa to však dá naučiť. Skúsiš si to sama, alebo by si bola radšej, keby som ti s tým pomohol?“
Vydané 24.8.2018 o 05:10
Zdroj: KOPRŘIVA, Pavel et al. Respektovat a být respektován. 3. Bystřice pod Hostýnem: Pavel Kopřiva - Spirála, 2017. ISBN 978-80-904030-0-0. Stop Saying, ‘You’re So Smart!’ 3 Better Ways to Praise Kids. HUFFPOST [online]. [cit. 2017-08-17]. Dostupné z: http://www.huffingtonpost.com/renee-jain/praising-kids_b_5272483.html
Diskusia je len pre prihlásených
0 komentárov
  Prihlásenie
  Na túto akciu sa musíte prihlásiť!
  Registrácia
  Zabudli ste heslo ?
  Do nasledujúceho formulára vyplňte e-mailovú adresu, ktorú ste použili pri registrácii. Inštrukcie o tom, ako obnoviť heslo, vám zašleme e-mailom.

  Zaregistrujte sa

  Objavte všetky dôležité informácie, novinky a dobré rady
  z oblasti rodičovstva v tej správnej sieti.
  Kliknite na kategóriu, ktorá vás najlepšie vystihuje:

  Môžete sa zaregistrovať aj bez zaradenia do kategórie tu.

  Plánujeme
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Pokúšame
  sa
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  tehotní
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  rodičia
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Registrácia pre firmy Nestagnujte na zadných stránkach vyhľadávačov, nenechávajte konkurencii svoje obchodné príležitosti. Na portáli DETI.SK Vás Vaša cieľová skupina skutočne nájde. Užívatelia portálu DETI.SK sú reálni klienti, ktorí hľadajú a kupujú všetko potrebné pre deti, rodinu a domácnosť.

  Vyplnením tohto formulára si vytvoríte prístupové konto. Po prihlásení môžete vložiť údaje o Vašej firme, ktoré na našom portáli zverejníme.
  Vaše meno a priezvisko nebude bez Vášho súhlasu zverejnené.
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať malé písmeno, veľké písmeno, aj číslicu.
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Odhlásenie

  Skutočne odhlásiť?

  Áno Nie