4. jún je Medzinárodný deň nevinných detských obetí agresie, ktorý vyhlásila OSN v roku 1982. Cieľom tohto dňa je pripomenúť ľuďom, že na celom svete existuje veľa detí, ktoré sú obeťami fyzického, duševného a emocionálneho zneužívania. Deti by nikdy nemali prežívať ťažké chvíle, nemali by poznať násilie, týranie, hnev, zneužívanie. To všetko má obrovský vplyv na ich budúci vývoj, zdravie a psychiku. Žiaľ, štatistiky sú na Slovensku smutné – detí, ktoré sú týrané fyzicky či psychicky, sú zneužívané sexuálne alebo inak, pribúda.

Hovoria o tom lekári s DFNsP na Kramároch v Bratislave. Niekoľkokrát do mesiaca sa stretávajú s podozrením na syndróm CAN (Child Abuse and Neglect). 

Pod syndróm CAN spadá viacero foriem týrania detí:

– fyzické týranie,

– psychické týranie,

– zanedbávanie,

– sexuálne zneužívanie,

– šikanovanie,

– systémové týranie – v súdnictve, v zdravotníctve a v školstve,

vyratúva Mgr. Zuzana Gúcka, sociálna pracovníčka nemocnice. 

A zvláštna forma je Munchhausenov syndróm by proxy, páchateľky sú zväčša matky, ktoré svojím patologickým správaním vytvárajú, alebo zveličujú ochorenie a symptómy u svojho dieťaťa, čo vedie k opakovaným, často zbytočne invazívnym vyšetreniam.

Smutné štatistiky

Štatisticky od januára 2016 do augusta 2017 sa v DFNsP Bratislava riešilo 80 prípadov syndrómu CAN. Vyskytlo sa 45 prípadov zanedbávania, 19 prípadov fyzického týrania, 11 prípadov psychického týrania (psychické týranie sa vyskytuje ako sprievodný jav pri všetkých formách CAN syndrómu), 4 prípady sexuálneho zneužívania a dva prípady podozrenia na Munchhausenov syndróm by proxy.

Najčastejšie sa u detí prejavuje zanedbávanie, ktoré má viacero podôb:

Telesné zanedbávanie – vyskytuje sa veľmi často, dochádza k neuspokojovaniu základných telesných potrieb, prejavuje sa nedostatkom primeranej výživy, hygieny, vhodného bývania, oblečenia, nedostatkom lekárskej starostlivosti a preventívnych opatrení. Deti bývajú podvyživené, špinavé, zanedbané.

Zanedbávanie výchovy a vzdelávania – dôvodom tohto typu zanedbania môže byť nezáujem rodičov o dieťa, sústredenie sa iba na svoj život a svoje potreby. Druhým dôvodom môže byť opakovaná absencia dieťaťa v systéme povinného školského vzdelávania zapríčinená využívaním pomoci dieťaťa v starostlivosti o domácnosť.

Emocionálne zanedbávanie – je veľmi dôležité upozorňovať na skutočnosť, že tak ako uspokojovanie fyzických potrieb je základnou podmienkou prežitia, aj uspokojovanie emocionálnych potrieb, hlavne potreba lásky, je pre zdravý, pozitívny vzťah dieťaťa k sebe, k svojmu okoliu a k životu rovnako dôležité.

Ľahostajnosť nie je na mieste

Jedným z najdôležitejších momentov je povzbudiť deti, aby sa nebáli povedať o tom, že sú týrané. Pretože niekedy samy nevedia, že to vôbec majú povedať.

Syndróm CAN je fenomén, ktorý postihuje tú najviac bezbrannú a najľahšie zraniteľnú časť populácie. Deti sa nevedia samy brániť, nevedia ako s danou situáciou naložiť, koho požiadať o pomoc. Najťažšie je pre ne prijať fakt, že sú zradené a ponižované vlastnou rodinou.

Pre zdravý vývin dieťaťa je podstatné vyrastať v prostredí lásky a istoty. V okamihu, keď niekto blízky začne dieťaťu ubližovať, o tento pocit ho oberie. Dieťa stráca dôveru vo vlastnú rodinu, a tým aj v celý svet dospelých. Ostáva samo a nevie, koho by malo požiadať o pomoc.

Aj keď tieto deti zväčša mlčia, neverbálnych signálov, ktoré vysielajú k svojmu okoliu, je veľa. Preto je veľmi dôležité, aby si okolie (či už učitelia v školách, v škôlkach, lekári, susedia, známi...) tieto príznaky všímali a pomohli zneužívanie a ubližovanie odhaliť.

Vydané 4.6.2018 o 06:25
Zdroj: Za poskytnuté informácie a rozhovor ďakujeme Mgr. Zuzane Gúckej, sociálnej pracovníčke DFNsP Bratislava.
Diskusia je len pre prihlásených
0 komentárov
  Prihlásenie
  Na túto akciu sa musíte prihlásiť!
  Registrácia
  Zabudli ste heslo ?
  Do nasledujúceho formulára vyplňte e-mailovú adresu, ktorú ste použili pri registrácii. Inštrukcie o tom, ako obnoviť heslo, vám zašleme e-mailom.

  Zaregistrujte sa

  Objavte všetky dôležité informácie, novinky a dobré rady
  z oblasti rodičovstva v tej správnej sieti.
  Kliknite na kategóriu, ktorá vás najlepšie vystihuje:

  Môžete sa zaregistrovať aj bez zaradenia do kategórie tu.

  Plánujeme
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Pokúšame
  sa
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  tehotní
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  rodičia
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Registrácia pre firmy Nestagnujte na zadných stránkach vyhľadávačov, nenechávajte konkurencii svoje obchodné príležitosti. Na portáli DETI.SK Vás Vaša cieľová skupina skutočne nájde. Užívatelia portálu DETI.SK sú reálni klienti, ktorí hľadajú a kupujú všetko potrebné pre deti, rodinu a domácnosť.

  Vyplnením tohto formulára si vytvoríte prístupové konto. Po prihlásení môžete vložiť údaje o Vašej firme, ktoré na našom portáli zverejníme.
  Vaše meno a priezvisko nebude bez Vášho súhlasu zverejnené.
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať malé písmeno, veľké písmeno, aj číslicu.
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Odhlásenie

  Skutočne odhlásiť?

  Áno Nie