Rovnako to platí aj pre piatakov či ôsmakov základnej školy. Ak sa ešte presne neviete rozhodnúť pre konkrétnu školu, zistite si, kedy organizuje deň otvorených dverí. Osobná návšteva a kontakt s učiteľmi vám môžu veľa prezradiť o atmosfére, kultúre, systéme fungovania a komunikácie na danej škole. Overte si termíny, dokedy je potrebné odovzdať prihlášky, ako aj postupy prestupu na danú strednú školu.

Väčšina rodičov však veľakrát nevie, ako svoje dieťa usmerniť. Nedokážu reálne posúdiť, čo by bolo aj z hľadiska vývoja na trhu práce a budúcich profesijných trendov v súčasnosti lepšie. Najčastejšie sa preto rozhodujú medzi gymnáziom a preferovanými teoretickými vedomosťami alebo odbornou školou, ktorá dieťa dokáže lepšie pripraviť na samotnú prax. 

Najlepšie je, ak dieťa vie, čo chce, má jasno v tom, čo ho baví, prípadne výrazne exceluje v konkrétnych predmetoch, zúčastňuje sa sa rôznych súťažiach alebo predmetových olympiádach. Naviesť na správny smer štúdia môžu aj mimoškolské záujmy dieťaťa, ako sú športové či umelecké krúžky, združenia, kluby. Váš tínedžer nemusí v danej aktivite ani výrazne vynikať, stačí, ak ho daná činnosť baví, napĺňa radosťou. Vždy stojí za to vyskúšať talentové skúšky a nevzdať sa vopred.

V takomto prípade si ustrážte termín 20. február, dokedy je potrebné podať prihlášky riaditeľovi ZŠ. Pri ostatných odboroch máte čas do 10. apríla. 

Problémom je, ak sa dieťa nedokázalo počas základnej školy v niečom vyprofilovať, nezaujala ho žiadna oblasť natoľko, aby bolo vnútorne motivované sa v nej odborne vzdelávať a ďalej rozvíjať. 

Poradiť sa tak môžete aj s triednym učiteľom, výchovným poradcom, vedúcim krúžku, klubovým trénerom. Využiť môžete aj profesionálne konzultácie v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva. Dieťa absolvuje testy profesijnej orientácie, ubezpečí sa vo svojich danostiach, záujmoch a ľahšie sa bude rozhodovať pri výbere školy.

Prihlášku na tlačive schválenom ministerstvom možno podať na dve stredné školy, alebo na dva odbory vzdelávania tej istej strednej školy. Ak sa žiak hlásil na SŠ, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania, a neuspel, môže si v riadnom termíne podať ďalšie dve prihlášky na bežné SŠ.

Prijímaciu skúšku píšu uchádzači na väčšine škôl zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky, na odborných školách môžu podľa zamerania overovať vedomosti aj z iných predmetov (napr. fyzika, chémia, prírodopis, cudzie jazyky). Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR každoročne vydáva zoznam profilových predmetov pre jednotlivé typy škôl. Zoznam nájdete tu: https://www.minedu.sk/data/att/12166.pdf

To, či dieťa uspeje a dostane sa na zvolenú strednú školu, závisí nielen od výsledkov prijímacej skúšky, ale aj výsledkov v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníkov základných škôl. Riaditeľ strednej školy berie do úvahy aj to, či je uchádzač napríklad úspešným riešiteľom predmetovej olympiády, alebo víťazom súťaže, ktorá súvisí s odborom vzdelávania, o ktorý sa uchádza.

Výsledky prijímacích skúšok musí škola zverejniť do troch dní odo dňa konania druhého termínu na výveske školy. V prípade, ak žiak nebol prijatý v riadnom termíne na žiadnu SŠ, môže si podať ešte jednu prihlášku na školu, ktorá prijíma v druhom kole. 

Ak sa neviete rozhodnúť, prečítajte si aj článok Investujte do vzdelania: TOP školy na Slovensku. Nájdete v ňom rebríček najlepších základných a stredných škôl na Slovensku podľa INEKO za školský rok 2016/2017.

Vydané 15.1.2021 o 07:45
Zdroj: https://www.iedu.sk/zivotne_situacie/prijimacie_konanie_a_zapisy/Stranky/StrednaSkola.aspx https://www.minedu.sk/profilove-predmety-na-prijimacie-skusky-na-stredne-skoly-pre-skolsky-rok-20182019/ https://www.minedu.sk/data/att/12166.pdf
Diskusia je len pre prihlásených
0 komentárov
  Prihlásenie
  Na túto akciu sa musíte prihlásiť!
  Registrácia
  Zabudli ste heslo ?
  Do nasledujúceho formulára vyplňte e-mailovú adresu, ktorú ste použili pri registrácii. Inštrukcie o tom, ako obnoviť heslo, vám zašleme e-mailom.

  Zaregistrujte sa

  Objavte všetky dôležité informácie, novinky a dobré rady
  z oblasti rodičovstva v tej správnej sieti.
  Kliknite na kategóriu, ktorá vás najlepšie vystihuje:

  Môžete sa zaregistrovať aj bez zaradenia do kategórie tu.

  Plánujeme
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Pokúšame
  sa
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  tehotní
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  rodičia
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Registrácia pre firmy Nestagnujte na zadných stránkach vyhľadávačov, nenechávajte konkurencii svoje obchodné príležitosti. Na portáli DETI.SK Vás Vaša cieľová skupina skutočne nájde. Užívatelia portálu DETI.SK sú reálni klienti, ktorí hľadajú a kupujú všetko potrebné pre deti, rodinu a domácnosť.

  Vyplnením tohto formulára si vytvoríte prístupové konto. Po prihlásení môžete vložiť údaje o Vašej firme, ktoré na našom portáli zverejníme.
  Vaše meno a priezvisko nebude bez Vášho súhlasu zverejnené.
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať malé písmeno, veľké písmeno, aj číslicu.
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Odhlásenie

  Skutočne odhlásiť?

  Áno Nie