Ak máte doma predškoláka, určite v týchto dňoch veľmi aktívne riešite dilemu, na ktorú základnú školu ho prihlásiť. Zapísať dieťa do prvej triedy musíte vtedy, ak najneskôr v deň nástupu do školy oslávi šesť rokov. Zákon umožňuje slobodný výber školy. Teda aj mimo trvalého bydliska. Viete, podľa akých kritérií sa rozhodovať, čo u vás zaváži? Čomu dať prednosť: kvalite, ale každodennému cestovaniu, alebo radšej praktickosti – dostupnosti krúžkov a kamarátov na blízku?

V marci väčšinou školy organizujú prvé stretnutia s rodičmi a učiteľmi vrátane dňa otvorených dverí. Podľa oficiálnej stránky rezortu školstva je pre zápis do prvého ročníka základnej školy každoročne vyhradený mesiac apríl, od 1. 4. do 30. 4. príslušného roku.

Dieťa musíte do školy zapísať, aj keď plánujete sťahovanie do iného mesta, alebo uvažujete o odklade školskej dochádzky kvôli špecifickým individuálnym potrebám vašej ratolesti. Spádová škola sa určuje podľa trvalého bydliska predškoláka.

Do prvého ročníka musí ísť dieťa, ktoré v čase nástupu na povinnú školskú dochádzku dovŕši 6 rokov. Zvyčajne najneskôr do 31. augusta, nakoľko nástup do školy po letných prázdninách je určený rezortom školstva na pondelok 3. septembra 2018.

Presné miesto a čas zápisu sa dozviete na stránke tej ktorej školy, keďže termíny určuje zriaďovateľ školy. Pri štátnych školách je to obec alebo mesto. Pri súkromných a cirkevných školách môže termín oznámiť príslušné združenie alebo iná inštitúcia, ktorá školu prevádzkuje.

Zápisy sa môžu uskutočniť okrem pracovných dní aj cez víkend, napríklad v sobotu.

Ak už máte vytypovanú školu, do ktorej by ste chceli zapísať vášho predškoláka, bude najlepšie informovať sa o presných termínoch zápisu už vopred, a to priamo na konkrétnej škole. Na jej internetovej stránke, výveske alebo u samotného riaditeľa.

Čo si priniesť na zápis:

 • Občiansky preukaz zákonného zástupcu dieťaťa,
 • rodný list,
 • osobné údaje dieťaťa: meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko,
 • ak je dieťa zdravotne postihnuté, aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí,
 • vyplnenú prihlášku.

Ako a kde si overiť, čo by mal váš predškolák zvládnuť do septembra:

 • Spýtajte sa pedagóga v materskej škôlke: Vie, ako sa dieťa správa v kolektíve, či je dostatočne samostatné, jazykovo ako aj motoricky zručné. Pozná jeho sociálnu ako aj emocionálnu pripravenosť.
 • Konzultujte s detským psychológom: Dieťa dokáže odborne diagnostikovať a dostatočne včas začať pracovať na odstránení, prípadne dobehnutí nedostatkov.
 • Overovanie školskej zrelosti na zápise: Zvyčajne zápisy prebiehajú formou rozhovoru a výtvarného vyjadrenia dieťaťa. Preverujú sa psychické, fyzické, komunikačné aj sociálne schopnosti predškoláka. Priestorová orientácia, rozlišovanie farieb, geometrických tvarov, spoznávanie zvierat, už aj niektorých písmen, či sa vie samo predstaviť, povedať, kde býva, ako sa volajú najbližší rodinní príslušníci – rodičia, starí rodičia, súrodenci.

Kedy sa dozviete, či dieťa škola prijala do prvej triedy

Rozhodnutie o prijatí, alebo neprijatí by vám riaditeľ školy mal oznámiť najneskôr do 31. mája 2018.

Chystáte sa odísť do zahraničia?

Ak plánujete sťahovanie alebo dlhší pobyt v zahraničí, kde bude chodiť váš budúci prváčik aj do školy, musíte ho zapísať najskôr do spádovej školy podľa trvalého bydliska. Na tejto škole budete s vaším synom či dcérou absolvovať komisionálne skúšky z predmetov, ktoré určí riaditeľ školy.

Vydané 22.2.2018 o 10:30
Zdroj: Ďalšie dôležité termíny. Www.minedu.sk [online]. https://www.minedu.sk/dalsie-dolezite-terminy/, 2018 [cit. 2018-02-21]. Dostupné z: https://www.minedu.sk/dalsie-dolezite-terminy/
Diskusia je len pre prihlásených
0 komentárov
  Prihlásenie
  Na túto akciu sa musíte prihlásiť!
  Registrácia
  Zabudli ste heslo ?
  Do nasledujúceho formulára vyplňte e-mailovú adresu, ktorú ste použili pri registrácii. Inštrukcie o tom, ako obnoviť heslo, vám zašleme e-mailom.

  Zaregistrujte sa

  Objavte všetky dôležité informácie, novinky a dobré rady
  z oblasti rodičovstva v tej správnej sieti.
  Kliknite na kategóriu, ktorá vás najlepšie vystihuje:

  Môžete sa zaregistrovať aj bez zaradenia do kategórie tu.

  Plánujeme
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Pokúšame
  sa
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  tehotní
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  rodičia
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Registrácia pre firmy Nestagnujte na zadných stránkach vyhľadávačov, nenechávajte konkurencii svoje obchodné príležitosti. Na portáli DETI.SK Vás Vaša cieľová skupina skutočne nájde. Užívatelia portálu DETI.SK sú reálni klienti, ktorí hľadajú a kupujú všetko potrebné pre deti, rodinu a domácnosť.

  Vyplnením tohto formulára si vytvoríte prístupové konto. Po prihlásení môžete vložiť údaje o Vašej firme, ktoré na našom portáli zverejníme.
  Vaše meno a priezvisko nebude bez Vášho súhlasu zverejnené.
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať malé písmeno, veľké písmeno, aj číslicu.
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Odhlásenie

  Skutočne odhlásiť?

  Áno Nie