Nový školský rok sa začal 3. septembra 2018. Po lete nastúpilo do školských lavíc približne 684 tisíc žiakov. Z tohto počtu sa takmer 485 tisíc učí na základných školách, viac ako 199 tisíc na stredných.

Rozpis prázdnin

Jesenné
Streda 31. október až piatok 2. november 2018. Školské vyučovanie sa začne v pondelok 5. novembra 2018.

Vianočné
Nedeľa 23. december 2018 až pondelok 7. január 2019. Školské vyučovanie sa začne v utorok 8. januára 2019.

Polročné
Prvý polrok školského roka 2018/2019 sa uzatvorí odovzdaním polročných vysvedčení vo štvrtok 31. januára. Školáci dostanú voľno jeden deň, v piatok 1. februára 2019. Školské vyučovanie sa začne po predĺženom víkende, v pondelok 4. februára 2019.

Jarné
Začínajú sa v piatok 18. februára a končia 8. marca. Rozdelené sú ako vždy podľa jednotlivých krajov. V roku 2019 si ich prví užijú žiaci z východného Slovenska.

1. Košický a Prešovský kraj

18. až 22. február 2019. Školské vyučovanie sa opäť začne v pondelok 25. februára 2019.

2. Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj

25. február až 1. marec 2019. Školské vyučovanie sa začne v pondelok 4. marca 2019.

3. Banskobystrický, Žilinský a Trenčiansky kraj

4. až 8. marec 2019. Školské vyučovanie sa začne v pondelok 11. marca 2019.

Veľkonočné
Vďaka dvom víkendovým dňom potrvajú takmer týždeň. Od štvrtka 18. apríla až do utorka 23. apríla 2019. Do škôl sa žiaci vrátia opäť v stredu 24. apríla 2019.

Letné
Školský rok sa oficiálne ukončí v piatok 28. júna 2019 odovzdaním koncoročných vysvedčení. Dvojmesačné voľno sa žiakom začne v pondelok 1. júla a potrvá až do 31. augusta, čo vychádza na sobotu. Vyučovanie sa začne hneď po víkende, v pondelok 2. septembra 2019.

Ďalšie dôležité termíny pre rodičov a žiakov

Materské školy
Miesto a termín podávania žiadosti pre nasledujúci školský rok zverejňuje riaditeľ po dohode so zriaďovateľom na budove materskej školy a inom verejne dostupnom mieste spravidla od 15. februára do 15. marca.

Základné školy
Do 10. septembra 2018 musia školy vydať žiakom vzdelávacie poukazy na mimoškolskú činnosť.

Do 25. septembra 2018 si musia žiaci s rodičmi vybrať zariadenie, ktoré poskytuje mimoškolskú činnosť a odovzdať mu vzdelávací poukaz.

Testovanie 5 – 2019 sa uskutoční na celom Slovensku 21. novembra 2018.

Do 20. februára 2019 treba podať prihlášky riaditeľovi ZŠ na odbory stredných škôl, kde sa vyžaduje talentová skúška.

Testovanie 9 2019 – Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl sa uskutoční 3. a 4. apríla 2019.

Zápis do prvého ročníka základnej školy sa koná každoročne od 1. do 30. apríla.

Do 10. apríla 2019 treba podať prihlášky riaditeľovi ZŠ na odbory stredných škôl, kde sa nevyžaduje talentová skúška.

Testovanie 9 2019 – náhradný termín sa uskutoční 16. a 17. apríla 2019.

Do 15. júna 2019 riaditeľ školy rozhodne o prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie.

Stredné školy
Do 30. septembra 2018 musia maturanti nahlásiť predmety, z ktorých chcú vykonať maturitnú skúšku.

Do 15. októbra 2018 môže ešte žiak písomne oznámiť triednemu učiteľovi zmenu predmetov maturitnej skúšky, ich úrovne alebo špeciálnych potrieb.

Do 31. januára 2019 môže ešte riaditeľ školy v osobitných prípadoch, najmä ak ide o žiaka, ktorý má dlhodobý pobyt v zahraničí, alebo mu to nedovoľuje jeho zdravotný stav, povoliť zmenu predmetov, ich úrovne alebo špeciálnych potrieb.

Písomné maturity 2019
Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky bude:

 • V utorok 12. marca 2019 v slovenskom jazyku a literatúre,
 • v stredu 13. marca 2019 v cudzích jazykoch: anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky a taliansky,
 • vo štvrtok 14. marca 2019 v matematike,
 • v piatok 15. marca 2019 v maďarskom a ukrajinskom jazyku a literatúre.

V období od 25. marca do 15. apríla 2019 sa koná overovanie športových, talentových alebo iných špeciálnych schopností uchádzača o štúdium na strednej škole, konkrétny termín skúšok si určí každá škola.

Ústne maturity 2019
Od 20. mája do 7. júna.

Prijímacie skúšky na stredné školy
Prvé kolo prijímacích skúšok na stredné školy aj osemročné gymnáziá sa uskutoční 13. a 16. mája 2019. Termín pre druhé kolo je určený na 18. júna 2018.

Talentové skúšky na stredné školy
25. 3. – 12. 4 .2019
Všetky dôležité termíny k prijímaniu uchádzačov so základným vzdelaním na denné štúdium na stredných školách pre školský rok 2019/2020 nájdetena tomto odkaze.

Základné umelecké školy
Prijímacie skúšky sa konajú zvyčajne od 1. apríla do 15. júna na nasledujúci školský rok. Presný termín a miesto konania vyhlasuje riaditeľ školy najmenej jeden mesiac vopred; zároveň oznámi umelecké odbory a študijné zamerania, do ktorých môže ZUŠ uchádzačov prijať.

Vydané 30.9.2018 o 20:20
Zdroj: Informácie pre rodičov a žiakov: Termíny prázdnin. Www.minedu.sk [online]. 2018 [cit. 2018-12-22]. Dostupné z: https://www.minedu.sk/terminy-prazdnin/ Informácie pre rodičov a žiakov: Ďalšie dôležité termíny Školský rok 2018/2019. Www.minedu.sk [online]. 2018 [cit. 2018-12-22]. Dostupné z: https://www.minedu.sk/dalsie-dolezite-terminy/ TERMÍNY k prijímaniu uchádzačov so základným vzdelaním na denné štúdium stredných škôl pre školský rok 2019/2020. Http://cloud2.edupage.org [online]. 2018 [cit. 2018-12-22]. Dostupné z: http://cloud2.edupage.org/cloud/Terminy2018.pdf?z%3ArofN9CdVFI7Rshs7hqQCVsX8cEDXhoPCeK2zRqxMB4HGwp3mODUY6H85GbF7O8zr
Diskusia je len pre prihlásených
0 komentárov
  Prihlásenie
  Na túto akciu sa musíte prihlásiť!
  Registrácia
  Zabudli ste heslo ?
  Do nasledujúceho formulára vyplňte e-mailovú adresu, ktorú ste použili pri registrácii. Inštrukcie o tom, ako obnoviť heslo, vám zašleme e-mailom.

  Zaregistrujte sa

  Objavte všetky dôležité informácie, novinky a dobré rady
  z oblasti rodičovstva v tej správnej sieti.
  Kliknite na kategóriu, ktorá vás najlepšie vystihuje:

  Môžete sa zaregistrovať aj bez zaradenia do kategórie tu.

  Plánujeme
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Pokúšame
  sa
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  tehotní
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  rodičia
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Registrácia pre firmy Nestagnujte na zadných stránkach vyhľadávačov, nenechávajte konkurencii svoje obchodné príležitosti. Na portáli DETI.SK Vás Vaša cieľová skupina skutočne nájde. Užívatelia portálu DETI.SK sú reálni klienti, ktorí hľadajú a kupujú všetko potrebné pre deti, rodinu a domácnosť.

  Vyplnením tohto formulára si vytvoríte prístupové konto. Po prihlásení môžete vložiť údaje o Vašej firme, ktoré na našom portáli zverejníme.
  Vaše meno a priezvisko nebude bez Vášho súhlasu zverejnené.
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať malé písmeno, veľké písmeno, aj číslicu.
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Odhlásenie

  Skutočne odhlásiť?

  Áno Nie